Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerardus Petrus Doesburg (1864-1939)

Overlijdensakte van Gerardus Petrus Doesburg (1864-1939)

Overlijdensakte van Gerardus Petrus Doesburg (1864-1939) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerardus Petrus Doesburg (1864-1939) weergegeven.1 Op 15 januari 1939 verscheen Antonie Korf (1910-?) voor de Ambtenaar ven de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om aangifte te doen van het overlijden van Gerardus Petrus. Antonie was acht en twintig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Haarlemmermeer. Hij verklaarde dat Gerardus Petrus op 15 januari 1864 om vier uur in de nacht is overleden. Hij was geboren te Leiden en woonachtig te Amsterdam.2 Gerardus Petrus was de echtgenoot van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951) en de zoon van wijlen de echtelieden Petrus Gradus3 Doesburg (1836-1915) en Johanna van Meerten (1827-1905).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1939, aktenummer 174. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerardus-petrus-doesburg-1864-1939/.
  3. Hier geschreven als Gerardus.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1827-1905-en-petrus-gerardus-doesburg-1836-1915/.