Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951)

Tweede overlijdensakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951)

Tweede overlijdensakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951) weergegeven.1 Uit een uittreksel van een register van de Gemeente Wassenaar blijkt dat Johanna Maria daar op 1 februari 1951 om zeven uur in de avond is overleden in de leeftijd van zes en tachtig jaar. Ze was zonder beroep, geboren te Rotterdam en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Johanna Maria was weduwe van Gerardus Petrus Doesburg en een dochter van wijlen Cornelia Maria Meuwessen (1822-1893). Dit is overgeschreven door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage op 8 februari 1951.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1951, aktenummer 362. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-maria-meuwessen-1864-1951/.