Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Antje Waaijer (1862-1906)

Huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Antje Waaijer (1862-1906)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Antje Waaijer (1862-1906) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Antje Waaijer (1862-1906) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Antje Waaijer (1862-1906) weergegeven.1 Op 22 mei 1886 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om een huwelijk aan te gaan.

Jelle van der Brug was vier en twintig jaar oud en klerk van beroep. Hij was geboren te Heeg en woonachtig te Woudsend.2 Jelle was de meerderjarige zoon van Pieter (Jelles) van der Brug (1819-1894) en Metje (Jans) van Meerten (1825-1895).3 Pieter was arbeider van beroep en Metje was zonder beroep. Het echtpaar woonde te Woudsend en was op de bruiloft aanwezig. Zij gaven toestemming tot dit huwelijk.

Antje Waaijer was vier en twintig jaar oud en dienstmeid van beroep. Zij was geboren en woonachtig te Woudsend.4 Antje was de meerderjarige dochter van Sible (Hendrik) Waaijer (1834-1890) en wijlen Hinke (Pieters) Krikke (1834-1883). Sible was arbeider van beroep en woonachtig te Woudsend. Hij was eveneens bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en verklaarde zijn toestemming te geven tot dit voorgenomen huwelijk.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgehad op zondag 9 mei 1886 en zondag 16 mei 1886 te Wymbritseradeel. Daarna heeft het aanstaande echtpaar de volgende stukken overhandigd: (1) de geboorteakte van de bruidegom, (2) de geboorteakte van de bruid, en (3) de overlijdensakte van de moeder van de bruid. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Arie Haas (±1835-?), een en vijftig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Oppenhuizen.
  2. Douwe van Hoeken (±1858-?), acht en twintig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Nijland.
  3. Gabe Elzer (1840-1903), vijf en veertig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.
  4. Wijger van der Meulen (±1831-?), vijf en vijftig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.

Iedereen heeft de akte ondertekend behalve de moeder van de bruidegom, omdat zij niet geleerd had om te schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, huwelijksakten, 1886, aktenummer 72. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jelle-van-der-brug-1861-1940/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-antje-waaijer-1862-1906/.