Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerardus Petrus Doesburg (1864-1939)

Geboorteakte van Gerardus Petrus Doesburg (1864-1939)

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerardus Petrus Doesburg (1864-1939) weergegeven.1 Op 27 november 1864 verscheen Petrus Gradus2 Doesburg (1836-1915) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Petrus Gradus was acht en twintig jaar oud, kastelein van beroep en woonachtig aan de Korte Diefsteen. Hij verklaarde dat Gerardus Petrus geboren is op 25 november 1864 om één uur in de middag. De naam van zijn moeder was Johanna van Meerten (1827-1905).3 Hij deed de aangifte samen met (1) Johannes Pont (±1799-?), vijf en zestig jaar oud, winkelier van beroep en woonachtig aan de Oudenrijn te Lijden, en (2) Franciscus Pont (1843-?)4, een en twintig jaar oud, kokekbakker van beroep en woonachtig aan de Eellandenmakersteeg te Leiden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, geboorteakten, 1864, aktenummer 1432. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Hier Gerardus genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1827-1905-en-petrus-gerardus-doesburg-1836-1915/.
  4. Eigenlijk heet hij Petrus Franciscus Pont en was een zoon van de voornoemde Johannes.