Home » Genealogie » Overlijdensakte van Marijke van der Brug (1867-1937)

Overlijdensakte van Marijke van der Brug (1867-1937)

Overlijdensakte van Marijke van der Brug (1867-1937) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beverwijk.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Marijke van der Brug (1867-1937) weergegeven.1 Op 21 juni 1937 verscheen Fokke de Haan voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beverwijk. Fokke was zeven en vijftig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Amsterdam. Hij verklaarde dat Marijke op 19 juni 1937 om half vijf in de nacht is overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar. Marijke was zonder beroep, geboren te Woudsend en woonachtig te Beverwijk.2 Marijke was weduwe van Haije Faber (1859-1937) en de dochter van wijlen de echtelieden Pieter van der Brug (1819-1894) en Metje van Meerten (1825-1895).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Beverwijk, overlijdensakten, 1937, aktenummer 105. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-marijke-van-der-brug-1867-1937/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.