Home » Genealogie » Persoonskaart van Bartus van Meerten (1905-1970) te Amsterdam

Persoonskaart van Bartus van Meerten (1905-1970) te Amsterdam

Hierboven wordt in twee delen de persoonskaart van Bartus van Meerten (1905-1970) weergegeven.1 Bartus werd op 24 januari 1905 geboren te Lienden. Hij was van beroep rijwielhersteller, keukenknecht en opperman. Hij was een zoon van Peter Marinus van Meerten (1874-1959) en Gerritje Anna de Wit (1883-1956). De persoonskaart meldt alleen dat vader geboren is op 24 juli 1874 te Lienden.

Bartus was getrouwd met Christina van Zetten (1902-1965). Zij is geboren op 7 november 1902 te Echteld.2 Ze trouwde met Bartus op 23 april 1927 te Lienden. Het huwelijk is ontbonden door het overlijden van Christina in 1965.

Bartus heeft op veel verschillende adressen gewoond. De persoonskaart meldt als eerste de het dorp Echteld en dan huis E 198. Daarna verhuisde het gezin in 1930/1931 naar Nijmegen. Vanaf 10 juli 1939 woont hij dan aan de Weurtschew 135, op 31 juli 1939 verhuist hij naar de N. Nonnendaalscheweg 235. Daar heeft hij niet lang gewoond want hij verhuisde op 12 juni 1940 naar Maurik (Buitenweg E 101). Op 27 januari 1941 is hij weer in Nijmegen te vinden, Daalscheweg 71/ op 19 mei 1941 aan de Pronsgeeststraat 35 en op 29 april 1942 aan de L. Hezelstraat 93. Op 9 november 1943 woont hij nog steeds in Nijmegen, nu aan de Biezenstraat 6. Op 26 juli 1944 verhuist hij naar Voorst. Op 24 januari 1950 woont hij tijdelijk in Amsterdam (Rustenburgerstraat 291), om op 13 april 1950 weer terug te keren naar Twello. Vanaf 27 oktober 1953 woont het gezin op het woonschip ‘Anneke’ aan de Prinsengracht 166. Op 25 januari 1954 verlaat hij het woonschip om te verhuizen naar de Kuipersstraat 69A en op 23 september 1954 aan de tweede J. v.d. Heijdenstraat 53. Het lijkt erop dat dit zijn permanente verblijfsplaats is. Bartus van Meerten is overleden op 30 augustus 1970 te Amsterdam. De overlijdensakte heeft als nummer 9-480. De naam van de geneeskundige/lijkschouwer was W. Wijermans.

Bartus en Christina hadden volgens de persoonskaart zeven kinderen. De oudste is Dirkje Katharina Christina van Meerten, daarna volgt Gerritje Anna van Meerten. Het derde kind is een zoon: Karel. Hij is op 23 november 1949 te Deventer getrouwd met H.M. v.d. Mars. Bartha Hendrika is het vierde kind, zij is op 10 april 1946 getrouwd met G.J. Ketzener. Peter Marinus, vernoemd naar zijn grootvader, is op 7 augustus 1957 getrouwd met J.E. van der Lijcke. Hendrik, het zesde kind, is op 24 maart 1955 getrouwd met M. Kruiswegt. Christina is het zevende en, volgens de persoonskaart het laatste, kind. Zij is op 14 augustus 1957 getrouwd met Pieter Heij. Op de achterkant van deze persoonskaart lijkt meer informatie te staan over de kinderen, maar dit is afgeschermd.3

Voetnoten

  1. Bron: Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 1642. Te raadplegen via de website van Stadsarchief Amsterdam: archief.amsterdam.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-christina-van-zetten-1902/.
  3. Als er na genealogisch onderzoek door ondergetekende meer bekend wordt dan zullen deze gegevens worden aangepast in voetnoten. Te denken valt aan toevoeging van geboorteakten etc.