Home » Genealogie » Erkenningsakte van Bartus van Meerten (1905-1970)

Erkenningsakte van Bartus van Meerten (1905-1970)

Erkenningsakte van Bartus van Meerten (1905-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de erkenningsakte van Bartus van Meerten (1905-1970) weergegeven.1 Op 21 december 1906 verschenen Peter Marinus van Meerten (1874-1959) en Gerritje Anna de Wit (1883-1956) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Lienden. Peter Marinus was twee en dertig jaar oud, arbeider van beroep en wonende te Ingen. Gerrit Anna was een en twintig jaar oud, zonder beroep en wonende te Ingen. Ze verklaarden beiden dat zij Bartus erkennen als wettig kind. Bartus is volgende de akte geboren te Ingen op 24 januari 1905 en ingeschreven in het geboorteregister van de gemeente Lienden.2 Bij geboorte werd hij ingeschreven als zoon van Gerritje Anna de Wit. Uit de genealogische gegevens weten we dat Bartus op 23 april 1927 te Lienden in het huwelijk trad met Christina van Zetten (1902-1965). Bartus overleed in augustus 1970 te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, erkenningsakte, 1906, aktenummer 113. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bartus-van-meerten-1905-1970/.