Home » Genealogie » Geboorteakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935)

Geboorteakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935)

Geboorteakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935) weergegeven.1 Op 31 januari 1860 deed Hendrik Fredrik Heijer (1819-1892) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht aangifte van de geboorte van zijn dochter. Hendrik Fredrik was veertig jaar oud en zaakwaarnemer van beroep. Hij woonde te Utrecht aan de Jufferstraat B551. Hij verklaarde dat Anthonia Hendrika op 29 januari 1860 om acht uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Anthonia Hendrica Haagen (1827-1912). Hendrik Fredrik had twee getuigen meegebracht: (1) Gideon Henri van Hardevelt (±1824-?), vijf en dertig jaar oud en zonder beroep, en (2) Johan Jacob Karel Lindeman (1823-1906), zes en dertig jaar oud en colporteur van beroep. Beide getuigen waren woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1860, aktenummer 165. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.