Home » Genealogie » Geboorteakte van Anna Stunnenberg (1862-1959)

Geboorteakte van Anna Stunnenberg (1862-1959)

Geboorteakte van Anna Stunnenberg (1862-1959) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Anna Stunnenberg (1862-1959) weergegeven.1 Op 10 april 1862 deed Peter Stunnenberg (1836-1913) voor de Ambtenaar van de Burgerlijken Stand van de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een dochter. Hij verscheen voor de ambtenaar Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Peter was vijf en twintig jaar oud en knecht van beroep. Hij verklaarde dat Anna op 10 april 1862 om twee uur ’s middags is geboren in het huis nummer 216 te Opheusden. Anna was de dochter van Gerritje van Meerten (1836-1904)2, werkster van beroep. Peter had twee getuigen meegenomen: 1. Gerrit van de Kolk (1825-1878), zes en dertig jaar oud en boomkweker van beroep, en 2. Gijsbert Frederik Lindner (1821-1910), vier en dertig jaar oud3Volgens de berekening moet hij veertig of één en veertig jaar oud zijn geweest.[/note} en kleermaker van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1862, aktenummer 23. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.