Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1953-1953)

Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1953-1953)

Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1953-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1953-1953) weergegeven.1 Op 23 juli 1953 deed Jan Marinus van Meerten (1918-1982) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen aangifte van het overlijden van zijn zoon. Jan Marinus was vier en dertig jaar oud en fabrieksarbeider van beroep. Hij verklaarde dat Cornelis op 22 juli 1953 om twee uur in de middag is overleden in de leeftijd van vijf maanden. Cornelis was een zoon van de hierboven genoemde Jan Marinus en van Dirkje van Lith (1925-1984). Dirkje oefende bij het overlijden van haar zoon geen beroep uit. Het echtpaar was woonachtig te Zoelen.2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, overlijdensakten, 1953, aktenummer 11. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-jan-marinus-van-meerten-1918-1982-en-dirkje-van-lith-1925-1984/.