Home » Evolutietheorie » Schepping-evolutie – Een kort briefje over pre-Adamieten en het debat rond schepping en evolutie

Schepping-evolutie – Een kort briefje over pre-Adamieten en het debat rond schepping en evolutie

Is theïstische evolutie overtuigend? Onze belijdenisgeschriften spreken, in navolging van de Schrift, over Adam en Eva als „onze eerste voorouders.” Ook veel theologen daarna deden dat, maar niet allemaal. Isaac La Peyrère (1596-1676) presenteerde de theorie dat er mensen bestonden die vóór Adam en Eva geleefd hadden. De opvattingen van La Peyrère werden echter bestreden door de gereformeerde orthodoxie en als on-Bijbels beschouwd. Nu steekt deze theorie echter weer de kop op in verschillende christelijke denominaties. Er is blijkbaar niets nieuws onder de zon. Nu lijkt het er echter op dat de theologie de theorie van de pre-adamieten niet verwerpt, maar omarmt. Dat raakt de kern van het christelijk geloof. Hebben de Heere Jezus en Paulus leugens verkondigd als het gaat om Adam en Eva? Wat is er dan nog wel waar van de woorden van Jezus en Paulus?

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2015, Schepping-evolutie, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 45 (155): 16.