Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 52

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 52

“Het wille sij versocht en begeerde op heer Willem van Abcoude die haer dat niet wijgerende loste door diense van sullen edele gebooren geslachte en riddelicke afkomste was, en dat doen toestont dat de naekomelinge hieten en schrijven souden en datse nocg heden ten dagen doen Abcoude van Merthen.

Dit is de wapenen van Joncker Johan van Abcoude met bijde sijn vrouwes wapens aende regterkant. En aen de linkersijde jofferou Johanna van Merthes. Joff. Johanna van Drakenburg die haer moeder was Everdings. Joff Hadewicg Taet van Ameronges.

Dit gecopieert ten deilen en nocg vermeerdert en verbeetert nijt oude schriften en pampirs naegelaeten en beschreves waerden met de lijge handt bij vrouwe Geertruijt van Abcoude van Merthen weduwe van Joncker Gerrit van Berkenrode Baliu van Kermerlant in den jaeren van 1591 en nu bij mij wanther mij aengelegen was om dat ik de laeste mansoon aan die familie was en dat binne Vianden in de Maent August Ao 1684 vermeerderd.

Bij mij J. Lowies van Abcoude van Merthen daij out 43 jaers.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.