Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 53

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 53

Johan van Abcoude Eenige soon van Willem van Abcoude en van Jofferou Johanna van Merthen gesprooten, dewelke door wil en bevielen van sijn moeder die van een ridderlicke stamme gebooren was begeerde dat de naekomelingen schrijven en haer naem voeren souden het welke de naekomelinge nocg heden ten dagen doen als Abcoude van Merthen.

Dese Joncker Johan van Abcoude van Merthen voorseijdt deder twee houweluken. De eerste was Joffrou Johanna van Drakenburgs, van riddelicke stamme uijt de Provintie van Uijterecht daer bij geen kinderen bij verwckt heeft en sij is overleden Ao.

Hertrouwde voor de twede mael aen Jofferou Hadewicg Taets van Amerongen. Dochter van Jonc. Errenst Taets van Amerongen en van Jofferou van Londersloot. Daer hij bij geprokereert heeft twe soonen en drie dochters. Als.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.