Home » Genealogie » Huwelijksakte van Metje van Meerten (1825-1895) en Pieter van der Brug (1819-1894)

Huwelijksakte van Metje van Meerten (1825-1895) en Pieter van der Brug (1819-1894)

Eerste blad van de huwelijksakte van Metje van Meerten (1825-1895) en Pieter van der Brug (1819-1894) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.
Tweede blad van de huwelijksakte van Metje van Meerten (1825-1895) en Pieter van der Brug (1819-1894) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Metje van Meerten (1825-1895) en Pieter van der Brug (1819-1894) weergegeven.1 Op 15 mei 1858 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was mr. Minne Bakker (1816-1877).

Pieter (Jelles) van der Brug was negen en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Heeg.2 Hij was weduwnaar van Jarigjen (Sipkes) van Dam (1828-1853). Pieter was de meerderjarige zoon van Jelle (Kornelis) van der Brug (1791-1858) en van wijlen Marijke (Pieters) de Jong (1791-1830).

Metje (Jans) van Meerten was twee en dertig jaar oud en dienstmeid van beroep. Zij was geboren te Opheusden in de provincie Gelderland en woonachtig te Heeg.3 Metje was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Jan Willem4 van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845).5

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad op de zondagen 2 mei 1858 en op 9 mei 1858 te Wymbritseradeel. Het aanstaande echtpaar hebben de volgende stukken overhandigd: (1) de geboorteakte van de bruidegom, (2) een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, (3) de overlijdensakte van de vorige echtgenoot van de bruidegom, en (4) de geboorteakte van de bruid. Daarna hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven en heeft de ambtenaar hun in de echt verbonden.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Jan (Pieters) Deinum (1797-1874), een en zestig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Nijland.
  2. Jan Heringa (1819-1902), negen en dertig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Oppenhuizen.
  3. Wijger van der Meulen (±1831-?), zeven en twintig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.
  4. Marten (Hendriks) Reidsma (1820-1901), zeven en dertig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.

De akte is na voorlezing ondertekend door de bruidegom en de getuigen. De bruid verklaarde niet te kunnen schrijven omdat ze dat niet geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, huwelijksakten, 1858, aktenummer 48. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-pieter-van-der-brug-1819-1894/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-metje-van-meerten-1825-1895/.
  4. En niet Willems zoals de ambtenaar abusievelijk meent.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.