Home » Genealogie » De website ‘Kareldegrote’ en de genealogie van het geslacht ‘Van Meerten’

De website ‘Kareldegrote’ en de genealogie van het geslacht ‘Van Meerten’

Karel de Grote is een historisch figuur die tot de verbeelding spreekt. Sommige genealogen zien het als kunst om bij Karel de Grote uit te komen. Er is zelfs een speciale website in het leven geroepen: www.kareldegrote.nl. Tot nu toe is er één telg uit het geslacht ‘Van Meerten’ erop te vinden. De eigenaar van de website gaat daarbij niet over één nacht ijs. Ze verwachten dat de afstammingsreeksen die naar Karel de Grote leiden voorzien zijn van zoveel mogelijk primaire bronnen. Dan kunnen er uiteraard nog fouten insluipen. In het artikel hieronder de beschrijving van deze telg en de aanvullende informatie die op deze website te vinden is over haar gezin.1

Maria van Meerten

De geslachtsnaam ‘Van Meerten’ komt slechts in één stamreeks voor, namelijk in reeks 82 (Hans van Mierlo).2 Wie zien daar Maria van Meerten genoemd. Zij was een dochter van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck (?-1531) van Panthaleon.3 Zij was getrouwd met Gijsbert de Cocq van Delwijnen. Bij punt 27 gaat het echter niet om haar of haar man, maar om haar schoonzoon en haar dochter. Haar dochter was Geertruid de Cocq van Delwijnen. Zij trouwde in 1587 (huwelijksvoorwaarden op 17 november) met Johan van Goltstein. Johan was een zoon van Willem van Goltstein en Catharina van Meeckeren. Willem is overleden vóór 9 september 1565.

Bewijsmateriaal

De auteur van deze afstammingsreeks heeft veel bewijsmateriaal voor deze personen. Hij noemt allereerst de huwelijksvoorwaarden tussen Johan van Goltsteijn en Gertruida de Cocq van Delwijnen van 17 november 1587. Deze huwelijksvoorwaarden zijn te vinden in het Gelders Archief.4 Dit zijn de grootouders van de echtgenote van Johan Baptist Bartolotti van den Heuvel. De bruidegom wordt geassisteerd door Johan van Goltstein, Gijsbert van Mekeren (ambtman) en Gijsbert van Mekeren, heer tot Meerswick. De auteur noemt het jammer dat de relaties van de huwelijkslieden niet worden vermeld. “Aangezien de vader van de bruidegom reeds was overleden, zal de vermelde Johan van Goltstein, waarschijnlijk geen broer, maar wellicht een oom, of neef betreffen. De beide Van Mekerens vertegenwoordigen duidelijk moeders zijde van de bruidegom.”

De tweede primaire bron is een magescheid tussen de kinderen van Johan van Goltsteyn en Gertruida de Cock van Delwijnen d.d. 14 juni 1644.5 Onder de kinderen van het echtpaar wordt Willem van Goltstein genoemd. Hij was getrouwd met zijn vrouw Hadewich van den Steenhuys.

De derde primaire bron is een getranscribeerd stukje tekst (van 13 december 1619).6 Dat luidt: “Geertruidt Cock van Delwijnen, weduwe van zal. Johan van Goltstein den olden, item Willem van Goltstein, haar zoon, (de eerste) voor haar zelf en zich sterk makende voor andere zonen en dochters sub et re Frans Lijseman kapt. en Joffr. Johanna van Braeckel, zijn zijn vrouw, huis en hofstad, gelegen in Sallantssteeg naast erfenissen van Dederick van Ruijtenburgh ter ener- en van de weduwe van Christiaan van Berffelt ter andere zijde.

De vierde bron is een stukje getranscribeerde tekst (van 12 juni 1633). De transcriptie luidt: “Jor. Bartholomeus van Goltstein voor hem zelf en als gemachtigde van Joffr. Geertruit de Cock van Delwijnen, weduwe van zal. Johan van Goltstein, zijn moeder, en van zijn broeders Jorn. Willem en Gijsbert van Goltstein voor hen zelf zich sterk gemaakt hebbende voor hun andere resp. zonen, dochters, broeders en zusters vermogens procuratie, op 29-05-1633 gepasseerd voor Jor. Everhard de Cock van Oppinen…etc.

Voetnoten

  1. Bron: http://www.kareldegrote.nl/index.php.
  2. Bron: http://www.kareldegrote.nl/Reeksen/ToonReeks.php?Reeks=82.
  3. Hier is zijn (nog) incomplete parenteel te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  4. Geldersarchief, T0559 Familie Van den Heuvel Rijnders, InvNr. 16.
  5. Gelders Archief, T0559 Familie Van den Heuvel Rijnders, InvNr 17.
  6. Gelders Archief, Toegang 2003, ORA Arnhem, InvNr 416 d.d. 13 december 1619.