Home » Genealogie » Website genealogie De Cocq van Delwijnen bevat ook informatie over het geslacht ‘Van Meerten’

Website genealogie De Cocq van Delwijnen bevat ook informatie over het geslacht ‘Van Meerten’

De Cocq van Delwijnen is een oudadellijk Betuws geslacht. Delwijnen is een klein dorpje in de gemeente Zaltbommel. Er is een speciale website van dit geslacht: www.decocqvandelwijnen.nl. In dit artikel worden de websiteverwijzingen naar telgen uit het geslacht Van Meerten besproken. Uiteraard moet de informatie nog gecontroleerd en vergeleken worden met primaire bronnen.1

Anna van Meerten

Bij de bespreking van de twaalfde generatie wordt Anna van Meerten genoemd. Frederica de Cocq van Delwijnen is namelijk getrouwd met Johan van Bemmel de zoon van Anna. Frederica is geboren na 1568 en is overleden op 3 januari 1618 te Utrecht. Zij trouwde zoals gezegd met Johan van Bemmel. Johan was een zoon van Heimerik van Bemmel en Anna van Merthen (Meerten). Deze Anna was een dochter van Dirk van Meerten en Bertha van Eck.2 Anna woonde te Ingen.

Geertruida de Cocq van Delwijnen

Tot die twaalfde generatie behoren ook de kinderen van Gijsbert de Cocq van Delwijnen en Maria van Meerten. Geertruid de Cocq van Delwijnen was een dochter van dit echtpaar. Het is onbekend wanneer zij is geboren en is overleden vóór 1644. Ze huwt op 17 november 1587 (toen zijn de huwelijksvoorwaarden ondertekend) met Johan van Goltstein. Van hem is het ook onbekend wanneer hij is geboren. Hij is overleden ná 1616. Johan was een zoon van Willem van Goltstein, heer van Niederempt en Middeldorp, en Catharina van Meeckeren, dochter van Rense van Meeckeren en Elisabeth Schulle, vrouwe van Brandsenburg.3 Deze Johan was heer van Brandsenburg (via zijn moeder). “Hij koopt van Diederick van Eck en Josina van Sallant een rente van 30 daalders uit een huis en hof staande in de Heer Brentzsteeg, genaamd Zallantsbehuyssinge, jaarlijks te voldoen op Lichtmisdag en af te lossen op de gewone voorwaarden met een hoofdsom van 500 daalders.4 De voorvaderen van Johan gaan terug tot Karel de Grote.5

Over Geertruid weet de website nog te vermelden dat zij Huize Blijwerven te Ingen van haar vader Gijsbert erft.6 Later gaat Blijwerven over op haar zoon Adriaan Johan van Goltstein, gehuwd met Catharina van Brakell. Johan en Geertruid hadden nog een andere zoon: Willem, heer Van Brandsenburg geboren in 1590 en overleden te Rijswijk (in de Betuwe) op 12 oktober 1662. “Hij was lid van de Ridderschap van Nijmegen van 1614-162 en gehuwd met Johanna de Ruyter.” Johanna was de dochter van Johan de Ruyter en Elisabeth Kreeft.

Gijsbert de Cocq van Delwijnen

Een andere zoon van de hierboven genoemde Gijsbert de Cocq van Delwijnen en Maria van Meerten was vernoemd naar zijn vader (Gijsbert). Hij werd geboren in ca. 1570 en is overleden rond 1644. Hij was getrouwd met iemand uit het geslacht Van Eck van Panthaleon. Hoewel haar naam onbekend is weten we dat zij een dochter van Roelof van Eck van Panthaleon en Johanna Barner. Het is onbekend wanneer zij is geboren en zij is overleden in of vóór 1642. De website weet het volgende te vermelden: “Gijsbert erft op 30 september 1642 van zijn schoonouders goederen op de Oesterinck te Ingen (bij Klinckenbergh), onder voorwaarde, dat deze boven de drie voet er 500 gulden voor zal uitkeren.” De opsteller geeft aan dat hij zeer waarschijnlijk kinderloos overlijdt. Hij wordt begraven met acht kwartieren. Deze kwartieren zijn uitgetekend op de website, hierboven in een screenshot op de website uitvergroot te zien.

De kwartieren zijn als het volgt:

 1. Gijsbert de Cocq van Delwijnen (vader).
 2. Maria van Meerten (moeder).
 3. Anna de Ruyter (grootmoeder van vaders zijde).
 4. Berta van Eck (van Panthaleon) (grootmoeder van moeders zijde).
 5. Hillegond van Auwrijn (overgrootmoeder aan vaders zijde).
 6. Christina van Eck (van Panthaleon) (overgrootmoeder aan moeders zijde).
 7. Jenne van Renesse van der Aa (overgrootmoeder aan vaders zijde).
 8. Elisabeth of Aleid van Meeckeren (overgrootmoeder aan moeders zijde).

Maria van Meerten

De hierboven genoemde Maria van Meerten wordt besproken bij generatie 11. Zij was in 1569 getrouwd met Gijsbert de Cocq van Delwijnen. Gijsbert is overleden op 20 september 1575. Gijsbert was de zoon van Johan (of: Jan) de Cocq van Delwijnen (1508-1550).7 Hij was weer een zoon van Adriaen de Cocq van Delwijnen en Hillegont Auwrijn. De moeder van Gijsbert heette Anna de Ruyter (?->1572). Zij was een dochter van Roelof de Ruyter en Jenne van Renesse van der Aa.

Maria van Meerten was een dochter van Dirk van Meerten en Berta van Eck (van Panthaleon). Maria is daarmee een zus van de hierboven genoemde Anna die met Heimerick van Bemmel is getrouwd. Het is voor de auteurs van de website onbekend wanneer Maria is geboren en overleden. Wel weten ze het volgende te vermelden: “Gijsbert komt voor in de Ridderschap van Nijmegen in 1569. Door zijn huwelijk met Maria van Meerten wordt hij heer van ‘Blijwerven’ te Ingen.8 Op de pagina staat een foto van Huize Blijwerven te Ingen (de nieuwe versie). De website geeft aan dat Huize Blijwerven nog bestaat en dat het op dit moment gebruikt wordt als camping. Het adres is Bulkseweg 4 te Ingen.9Ben daar een aantal jaren geleden ook zelf geweest en wil daar binnenkort verslag van doen. Tussen haakjes staat hier nog bij: “Vroeger nr. I. 272.”.10 Eronder staat nog een kaartje van Ingen.

Joost van Goltstein

Bij de bespreking van Johan de Cocq van Delwijnen (de zoon van Cornelis de Cocq van Delwijnen en Wilhelmina van Balveren), wordt ook nog kort verwezen naar Maria van Meerten. Deze Johan doet op 20 april 1671 belijdenis te Zoelen. Verder wordt er het volgende vermeld: “Johan behoort 3 januari 1680 onder de borgen van zijn neef Joost van Goltstein, (zn. V. Willem en zijn tweede echtgenote Johanna de Ruyter), wiens vader, Jan (of: Johan JvM), Heer van Blijwerve, (XII d-1), gehuwd was met Geertruid de Cock van Delwijnen (dr. v. Gijsbert en Maria van Merthen (Meerten).” Dus Joost was een zoon van Willem en die was een zoon van Johan. Deze Johan was de man van Geertruid, de dochter van Gijsbert en Maria.

Index

In de index van deze website komen dus drie telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’ voor: Anna, Dirk en Maria van Meerten, die ook nog eens aan elkaar verwant zijn. Namelijk Anna en Maria zijn dochters van Dirk.

Voetnoten

 1. Primaire bron: http://www.decocqvandelwijnen.nl/.
 2. Het incomplete parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
 3. Bron: GN 1990, p. 472.
 4. Bron voor dit citaat: NL, 1914, k. 276.
 5. Zie daarvoor: https://oorsprong.info/de-website-kareldegrote-en-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/.
 6. Hier wordt verwezen naar pag. 63 (van welke bron?).
 7. Dit blijkt uit de bespreking van de tiende generatie.
 8. De bron voor dit citaat is: Ned. Her. 1889, p. 25.