Home » Genealogie » Echtpaar Jan Willem van Meerten en Marritje Verwoert in het ‘Bevolkingsregister van de Gemeente Kesteren’ (1829)

Echtpaar Jan Willem van Meerten en Marritje Verwoert in het ‘Bevolkingsregister van de Gemeente Kesteren’ (1829)

Hierboven wordt de registratie in het ‘Bevolkingsregister van de Gemeente Kesteren’ van het gezin van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje Verwoert (1797-1845) weergegeven.1 De maand van inschrijving was september 1829.2 Daarom staan nog niet alle kinderen hierop. Volgens het register zijn Jan Willem en Maartje beiden in 1797 geboren, dit is incorrect. Op de inschrijvingskaart staan de kinderen Metje (1825-1895), Ruth (1826-1890) en Jan (1828-1846). Kennelijk woonde de moeder van Maartje, Grietje van Ginkel (1763-1835), ook bij het echtpaar in huis. Zij is geboren op 28 december 1763. De geloofsovertuiging van het gezin is ‘Gereformeerd’.3

Voetnoten

  1. Het parenteel en de bijbehorende informatie van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  2. Bron:
    0926 Archieven van het gemeentebestuur van Kesteren, 1812 – 1937, Bevolkingsregister gemeente Kesteren 1829 (dorp Opheusden), blz. 177. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  3. Ziende op de doopinschrijvingen waren ze lid van de Hervormde Gemeente te Opheusden. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-metje-van-meerten-1825-1895/.