Home » Genealogie » Doopinschrijving van Metje van Meerten (1825-1895)

Doopinschrijving van Metje van Meerten (1825-1895)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Metje van Meerten (1825-1895) weergegeven.1 Metje werd op 29 juli 1825 geboren en is gedoopt op 31 juli 1825.2 Zij was een dochter van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 1 Doop-, trouw- en lidmatenregister, 1745-1832, Folio 101. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. De inschrijving is door oorlogsschade voor een deel onleesbaar geworden, maar omdat er ‘dito’ staat en 29 juli op vrijdag viel is Metje hoogstwaarschijnlijk op zondag 31 juli gedoopt.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.