Home » Genealogie » Stukken land van de ‘Erven van Joost van Meerten’ op de kadastrale kaart (1811-1832) van Ingen

Stukken land van de ‘Erven van Joost van Meerten’ op de kadastrale kaart (1811-1832) van Ingen

In de hoofdcollectie kadastrale kaarten 1811-1832 is ook de kadastrale kaart van Ingen te vinden.1 Wie zien op de Aanwijzende Tafel, Gemeente Ingen, Sectie C, Blad 001 ook de Erven van Joost van Meerten (±1768-1824) genoemd. De kaart moet wel gemaakt zijn ná 1824. Joost is overleden, maar de erfenis kennelijk nog niet verdeeld.2 Hierboven is te zien wat in bezit was van Joost.3 De stukken land met de nummers 7,8,9 en 10 waren van Joost van Meerten. Wanneer we het minuutplan nemen en dat stuk van Joost van Meerten uitlichten ziet dat er zoals hieronder uit.4 Het grondgebied bevatte het huis + erf, een tuin en twee boomgaarden.

Voetnoten

  1. De kadastrale kaart van Ingen is te vinden via de website van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort: https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/9970d856-94d7-11e5-a97e-93d13bc5ae78/media/05de7bed-bb9c-42d3-79b6-175e3a8ef0a5?mode=detail&view=horizontal&q=Ingen&rows=1&page=1&sort=order_s_documentvolgorde%20asc.
  2. Zijn overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-joost-van-meerten-%c2%b11768-1824/.
  3. Deze aanwijzende tafel is hier te vinden: https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/ea383c8e-94d7-11e5-b40d-07bafacb75e3/media/818af6fa-557c-0083-9d11-46194d95ff9d?mode=detail&view=horizontal&q=oat05095*&rows=1&page=14&sort=order_s_documentvolgorde%20asc.
  4. Het minuutplan is hier te vinden: https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a75d5458-94d7-11e5-a2c7-733fad2008a0/media/c6b74a39-d42e-231c-0120-081d01327fae?mode=detail&view=horizontal&q=min05095C*&rows=1&page=1&sort=order_s_documentvolgorde%20asc.