Home » Genealogie » Verkoop van een stuk land door Cornelis Jansen van Homoet en Willemken van Meerten in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

Verkoop van een stuk land door Cornelis Jansen van Homoet en Willemken van Meerten in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 1074 (folio 205) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over Cornelis van Homoet die getrouwd is met Willemken van Meerten. Hier wordt een stuk land verkocht voor 330 gulden.1

Cornelis Jansen van Homoet en Willemken van Meerten echteluijden et haec cum tutore marito hebben vercoft en getransporteert aan Dirck Gerritse van Dam ende Hendrina van Hattum echteluijden eene mergen soo boomgaart als bouwlant onder Ingen gelegen, alwaar oostwaarts naast gelant is die hooghwelgeboren heer Otto van Hoevel, west Dirck Willemse, zuijden de straat en noorden Cornelis Jansen timmerman ofte wie etc. vercoft en betaalt om en met de somma van driehondert en dartigh gulden, vermogens transport van den 30e januarij 1711 bij de transportanten en geërffde getuijgen beteeckent. Geregistreert den 23e september 1711.”

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A230 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1738 (5e deel 1709-1723), blz. 7. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.