Home » Pro-Life

Categoriearchief: Pro-Life

Vrijheid van meningsuiting houdt op bij een pro-life standpunt

Het zal je maar gebeuren… Je bent docent op een universiteit en je wilt studenten kennis laten nemen van pro-life standpunten. Je besluit de studenten een zelfgeschreven artikel te geven, zodat ze ook op de hoogte zijn van die kant van het verhaal. Maar… kort daarna moet je voor de directie en het bestuur verschijnen en word je, vanwege deze actie, door hen op non-actief gezet. Hoeveel vrijheid heeft een universitair docent om zijn standpunt uit te dragen?

Het overkwam Stéphane Mercier, filosoof aan de Université Catholique de Louvain, nadat hij een vijftien pagina’s tellend essay uitdeelde tijdens een cursus filosofie voor eerstejaars studenten. In het stuk schrijft hij onder andere: “De waarheid is dat abortus moord op een onschuldige persoon is. Het is zelfs een bijzonder verwerpelijke moord, omdat de persoon in kwestie weerloos is.” Volgens Mercier is abortus een intrinsiek kwaad dat te allen tijde onaanvaardbaar is, ongeacht de omstandigheden. Een stichting die zich inzet voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, Synergie Wallonie, liet het essay naar buiten komen en wenste een reactie van het bestuur van de katholieke universiteit. Het bestuur liet er geen gras over groeien en stelde de docent op non-actief. In het uiterste geval loopt dit uit op ontslag van de docent.

Mercier sprak ook tijdens de Belgische Mars voor het Leven van 26 maart 2017 in Brussel. Volgens een krant sprak hij daar over zijn status: “Het is mijn taak als filosoof vrijelijk na te denken over de zin en de waardigheid van het leven. Een katholieke universiteit zou volgens mij de waardigheid van het leven moeten verdedigen. Ik geloof dat universitaire studenten perfect in staat zijn kritisch te denken en de waarde van vrijheid van meningsuiting te begrijpen.” Hieruit blijkt dat hij het pro-life standpunt, ondanks dat hij op non-actief staat, blijft uitdragen.

Na bekend worden van deze schorsing werd door de organisatie CitizenGo een petitie gestart om op te komen voor Mercier. Ze noemen de daad van de Katholieke Universiteitin flagrante tegenspraak met de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geweten.” Zeker op een katholieke universiteit zou een morele stellingname tegen abortus gewoon mogelijk moeten zijn. In de petitie schrijft men aan de rector van de universiteit: “Uw universiteit draagt de naam ‘katholiek’, maar een katholieke docent mag er geen standpunten uitdragen inzake abortus?” De petitie gaat verder: “In plaats van met argumenten te komen, dreigt de UCL nu echter om deze docent, die zijn geweten liet spreken in zijn werk, de mond te snoeren.” De petitie heeft al meer dan 15.000 handtekeningen verzameld. Deze worden, als het goed is, aan de rector overgedragen.

Wie denkt dat zulke ontwikkelingen alleen tot België beperkt blijven, vergist zich. Recent kwam er ook een Nederlandse universitair docent onder vuur te liggen toen hij zich in een column kritisch uitliet over abortus en het moord noemde. Voor zover ik weet is dat met een sisser afgelopen. De zaak Mercier loopt nog, inmiddels is hem verzocht ontslag te nemen. Laten we aan hem denken in onze gebeden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Leef Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2017, Vrijheid van meningsuiting houdt op bij een pro-life standpunt, Leef 33 (3): 3 (Artikel).

Livestream ‘Mars voor het Leven 2023’ thuis op de bank te volgen en terug te kijken

Vandaag vond de ‘Mars voor het Leven 2023‘ plaats. Voor degenen die niet konden meelopen, was de ‘Mars voor het Leven 2023‘ via de livestream mee te kijken. Met dank aan Stichting Schreeuw om Leven, de organisator van deze stille tocht, is de livestream hieronder nog terug te kijken.1

Voetnoten

Leven is zowel een geschenk als een recht

Iedereen heeft recht op leven, is de kernboodschap in de Week van het Leven, als reactie op de absurde wens abortus als recht te verklaren. Maar als leven een geschenk van God is, kunnen we dan zeggen dat we er recht op hebben? En een kritische vraag, misschien wat dichter bij huis: kunnen we ook spreken over recht op kinderen?

Ja, we hebben recht op leven. Dat is een mensenrecht dat God ons met het mens-zijn schonk. En we kunnen niet anders vaststellen dan dat dit recht geldt vanaf het moment van de samensmelting waarbij een nieuw mensje wordt gevormd. Een mens met het recht om geboren te worden.

Binnen de mensenrechten staat het begrip menselijke waardigheid centraal. Dit begrip is cruciaal als universeel moreel kader. Dat staat in onder meer het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Artikel 1 beschrijft de menselijke waardigheid als onschendbaar. Artikel 2 wijst erop dat iedereen recht op leven heeft.

De ontwikkeling van de mensenrechten laat iets merkwaardigs zien. Menselijke waardigheid was eerst een universele waarde die voortvloeide uit de scheppingstheologie. Later wilde men wel vasthouden aan het morele kader van de menselijke waardigheid, maar vanwege de toenemende secularisatie níet langer meer aan de christelijke onderbouwing ervan.

Geestelijk én lichamelijk

Niettemin is het begrip menselijke waardigheid nog steeds een waarde die Europa samenbindt. Het blijft daarbij waardevol om oog te houden voor de christelijke onderbouwing. Die vult namelijk precies het tekort aan in het spreken in termen van recht. De christelijke onderbouwing van de menselijke waardigheid komt voort uit het geschapen zijn naar Gods beeld. Dit betekent onder meer dat de mens een geheel vormt, een eenheid die geestelijk én lichamelijk is. Ook het lichamelijk bestaan is gewild. Dat is overigens niet alleen een scheppingsgegeven; dat Christus ook lichamelijk is opgestaan, bevestigt de schepping. Als we zeggen dat God wil dat jij als persoon bestaat, zeggen we ook dat God wil dat jouw lichaam er is. We zijn bezielde lichamen ofwel belichaamde zielen. Dat verstevigt de christelijke onderbouwing van de bewering dat elk mens recht heeft op lichamelijk bestaan, ook het ongeboren leven.

Rechten bieden een beperkt perspectief. We hebben immers ook plichten. De priester en de Leviet die de gewonde man voorbijliepen, schonden waarschijnlijk niet zijn rechten. De Samaritaan erkende echter zijn morele plicht om barmhartig te handelen. Dit onthult de beperking van de taal van ”rechten”.

De beperkte werking van het recht én de rijkdom van de christelijke visie op een menswaardig omgaan met elkaar komen indringend naar voren in Micha 6:8: „Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Recht op een kind

Het recht op het krijgen van een kind is niet wettelijk vastgelegd. Toch meldt Amnesty International op haar website: „Iedereen heeft het recht om te kiezen al dan niet te trouwen, een gezin te stichten en te plannen, en te beslissen of en wanneer men kinderen wil.” Hebben we werkelijk recht op een kind? Die vraag komt op verschillende manieren op ons af. Bijvoorbeeld rond draagmoederschap. Het is een politieke vraag, omdat na de verkiezingen een nieuw samengestelde Tweede Kamer zich mag buigen over een vernieuwde wet. Maatschappelijk wordt de vraag versterkt door homoparen die een (deels) genetisch eigen kind willen. Daarnaast: hebben we bij alle vruchtbaarheidstechnieken niet –onbewust– de overtuiging dat we recht hebben op een kind? Is dit ook bij een techniek als ivf niet een vooronderstelde gedachte? Ik wil beslist niet voorbijgaan aan het diepe verdriet van kinderloosheid. Maar gaat de breed levende vooronderstelling dat we recht op een kind hebben de gereformeerde gezindte voorbij?

Door de ontwikkelingen van vruchtbaarheidstechnieken en draagmoederschap moeten we ons opnieuw oriënteren op het scheppingsmodel van man en vrouw. Het ”tot één vlees zijn” is verbonden aan een huwelijksrelatie. Vruchtbaarheidstechnieken moeten ten dienste staan van deze huwelijksinstelling. Daarbij noemt de Bijbel het ontvangen van kinderen dikwijls een zegen, al wordt dit door ouders om allerlei redenen niet altijd zo ervaren. Zo ging het in het eerste gezin van de Bijbel tussen de eerste broers, Kaïn en Abel, al gruwelijk mis. Bovendien is het God die mensen de kinderzegen ook kan onthouden. God openbaart Zich als Degene Die de baarmoeder opent en sluit!

Niet op te eisen

Denken in termen van recht hebben schuurt met de overtuiging van het geschenkkarakter van het leven. In de vraagstukken rond een (gezond) kind geldt een andere benaderingswijze dan in de taal van de rechten. Het leven is niet op te eisen. Ook gezondheid is niet op te eisen. Wie zou je daar trouwens op moeten aanspreken?

Richting het leven en een gezond leven legt het christelijk perspectief een andere houding voor dan die bij opeisbaar recht hoort. Een houding van ontvankelijk zijn, ook voor het ongevraagde. Het leven is niet op te eisen, maar een geschenk van onze goede God. En juist daarom is leven –als het er eenmaal is– toch een recht!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Alderliesten, A., 2023, Leven is zowel een geschenk als een recht, Reformatorisch Dagblad 53 (188): 32-33 (artikel).

Debat ‘Abortus: een mensenrecht?’ met Rob Jetten (D66) en Maaike Rosendal (CCBR)

Op 6 november 2023 gingen Rob Jetten (D66) en Maaike Rosendal (CCBR) met elkaar in gesprek over abortus tijdens een NPV-avond in het kader van de Week van het Leven. Beide sprekers zochten naar gemeenschappelijke grond, maar vertelden elkaar ook wat hun uitgangspunten zijn. Het werd een respectvolle avond waarin de morele discussie over abortus een zeldzame focus werd. Zo werd het duidelijk dat er ook grote verschillen zijn. Rosendal hield vast aan de aanname dat ieder menselijk leven begint bij de bevruchting, terwijl Jetten verduidelijkte dat de vrouw gedurende de hele zwangerschap baas is over haar eigen buik. Diederik van Dijk, directeur NPV – Zorg voor het Leven opende de avond en Frans de Koeijer trad op als presentator en gespreksleider.

Met dank aan de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) delen we dit debat hieronder:

Videoboodschap ‘Week van het Leven 2023’ – Vandaag start de ‘Week van het Leven 2023’

Vandaag start de ‘Week van het Leven 2023’. Op de website, die opgezet is ter ondersteuning van de ‘Week van het Leven’, vinden we een videoboodschap. Het thema is ‘Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven!’ In deze ‘Week van het Leven’ wordt aandacht gevraagd voor het ongeboren leven. Hoewel tegen deze boodschap veel opkomt, kunnen we daarover niet zwijgen. Bekijk hieronder de videoboodschap van de ‘Week van het Leven’.

Lees meer over de ‘Week van het Leven’: https://www.weekvanhetleven.nl/.

Maak de ‘Week van het Leven’ mogelijk – Poster campagne ‘Week van het Leven’

Van 4 tot en met 11 november 2023 D.V. vindt de zogenoemde ‘Week van het Leven’ plaats. Steunt u deze pro-life campagne al? Op de poster hieronder de mogelijkheden en meer informatie.

Gevaar ‘spijtpil’ wordt minder geloofwaardig

De vermeende gevaren van het innemen van een ‘spijtpil’ na een abortuspil worden steeds minder aannemelijk, volgens Kees van Helden van de vereniging Kies Leven.

In 2021 publiceerde De Groene Amsterdammer een kritisch artikel over de ‘spijtpil’ en alle risico’s die daaraan verbonden zouden zijn. De ‘spijtpil’ wordt ook wel ‘abortuspil stopper’ genoemd. Het is niet één pil, maar eigenlijk een kuur van progesteron voor vrouwen die spijt hebben van het innemen van de eerste abortuspil, die het kindje langzaam doodt, en dat graag ongedaan willen maken.

Onlangs verscheen op de site Medscape.com een artikel over een echtpaar dat na vijf miskramen een ivf-behandeling kreeg. Gemeld wordt dat, ter voorbereiding van de plaatsing van een bevruchte eicel, de vrouw verschillende behandelingen onderging. Zo kreeg ze tien weken lang dagelijks progesteron toegediend om er voor te zorgen dat de baarmoeder goed voorbereid zou zijn voor het ontvangen van het te plaatsen embryo en op het ondersteunen van de zwangerschap.

Alleen al in Nederland worden jaarlijks ruim 5500 kinderen geboren met behulp van ivf; ook met behulp van progesteron, zonder schadelijke bijwerkingen. Dit gebeurt al tientallen jaren. Wereldwijd zijn er dus inmiddels talloze vrouwen die positieve ervaringen hebben met het middel progesteron – wat een natuurlijk hormoon is dat het vrouwenlichaam zelf ook aanmaakt.

Eerder al werd een studie naar de ‘spijtpil’ (Universiteit van Californië, 2019) die voortijdig was afgebroken vanwege de medische risico’s voor de deelnemende vrouwen, uitvoerig weerlegd in een artikel dat 2 juli 2022 verscheen.

1 op 30

Op de site De Gynaecoloog is te lezen dat in 2019 één op de dertig baby’s in Nederland een ivf-kind was. Geen enkele informatie wordt gegeven over mogelijk ernstige, schadelijke gevolgen voor de vrouw en het kind bij het toedienen van progesteron.

Op de website Apotheek.nl staat over de werking van dit medicijn: ‘Deze medicatie wordt onder andere gebruikt om het baarmoederslijmvlies te ondersteunen zodat het embryo zich kan innestelen en houdt de menstruatie tegen’. Laat dit nu precies de kracht zijn die nodig is om de werking van de eerste abortuspil tegen te gaan.

Op 6 juli 2023 is in Scientific Reports een nieuwe studie gepubliceerd, waarbij progesteron is toegediend aan zwangere ratten die eerder mifepriston hadden gekregen. Dat is de chemische onnatuurlijk stof in de eerste abortuspil. Het resultaat van dit verkennende onderzoek toonde aan dat 81 procent van hen, ondanks de mifepriston, toch zwanger bleef. Deze studie is veelzeggend en bevestigend voor het gebruik van progesteron als ‘spijtpil’.

Tegengewerkt

Een van de onderzoekers, Stephen Sammut, een neurowetenschapper die werkt als professor in de psychologie aan de Franciscan University of Steubenville in Ohio, vertelt op de website LifeSiteNews dat hun wetenschappelijke studie uiteindelijk werd geaccepteerd door het academische tijdschrift Scientific Reports nadat het elders tijdens het peer-reviewproces was afgewezen. Nadat het onderzoek was geaccepteerd kregen de auteurs nog meerdere ongefundeerde kritieken over zich heen om publicatie alsnog tegen te houden.

Het is bizar dat onderzoeksresultaten die tegen het abortusverhaal ingaan zo worden tegengewerkt. Het vrouw-eigen-hormoon wordt voor het krijgen van kinderen via ivf behandeling positief gewaardeerd en wereldwijd massaal ingezet, terwijl het voor het behouden van een kind na spijt over de eerste abortuspil als levensgevaarlijk afgeschilderd wordt voor moeder en kind.

Dit artikel is met toestemming van de auteurs overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Helden, K. van, 2023, Gevaar ‘spijtpil’ wordt minder geloofwaardig, Nederlands Dagblad 79 (21.445): 16 (artikel).

PERSBERICHT: Morning-afterpil kan wel degelijk abortief werken

  • Onderzoek laat zien dat morning-afterpil zwangerschap kan afbreken.
  • Grote winkelketens in Nederland zouden jonge vrouwen misleiden met verkeerde informatie.
  • Bijsluiters, productomschrijving, websites mogelijk aan herziening toe.

WADDINXVEEN, 9 AUGUSTUS – De morning-afterpil kan zeer waarschijnlijk abortief werken, ondanks dat dat ontkend wordt door de fabrikanten. Dat meldt het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine in haar jongste uitgave, die vorige week verscheen. Verschillende grote Nederlandse supermarkt- en drogisterijketens die het middel als ‘noodanticonceptie’ aanprijzen, zouden zich daarmee schuldig maken aan het verstrekken van onvolledige en misleidende informatie aan kwetsbare vrouwen.

In Nederlandse winkels zijn verschillende soorten morning-afterpillen zonder doktersrecept verkrijgbaar. De pillen kunnen ingenomen worden tot maximaal 5 dagen na onbeschermde geslachtsgemeenschap. De bekendste morning-afterpillen zijn NorLevo en ellaOne, die verschillende werkzame stoffen bevatten. Van beide middelen beweren de fabrikanten in de bijsluiter, de productomschrijving of op hun website dat ze de eisprong tegenhouden, en daarmee voorkomen dat je zwanger wordt. Als de eisprong eenmaal geweest is, zouden ze niet meer effectief zijn om een zwangerschap te voorkomen. Volgens Weet Magazine is dat echter in strijd met wetenschappelijk onderzoeken naar de werking van de pillen.

Abortieve werking

Het tijdschrift wijst erop dat de pillen, die onder andere verkrijgbaar zijn bij Kruidvat, Etos, Plus en Albert Heijn, ook effect kunnen hebben ná de eisprong. Er kan dan al een bevruchting hebben plaatsgevonden, waarna de morning-afterpil de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoederwand kan belemmeren. In dat geval werkt de morning-afterpil abortief. Weet Magazine baseert zich onder andere op een onderzoek uit 2019 bij muizen, waar het werkzame stofje uit de ellaOne-pil innesteling van bevruchte eicellen tegenging. Ook een meta-analyse uit 2016 wijst die kant uit. In die analyse kwam een team van internationale wetenschappers tot de conclusie dat levonorgestrel – het werkzame stofje uit de NorLevo-pil – slechts in 15% van de gevallen de eisprong voorkomt, en in veel andere gevallen waarschijnlijk een abortieve werking heeft.

Frans Gunnink, uitgever van Weet Magazine, spreekt de hoop uit dat de fabrikanten van ellaOne en NorLevo de omschrijving in hun bijsluiters, websites en productomschrijving heroverwegen, alsook de supermarkten en drogisterijen die de productinformatie op hun website hebben staan. “Als de fabrikanten beweren dat de morning-afterpillen uitsluitend een zwangerschap voorkomen, en die niet afbreken, spreken ze verschillende studies van de afgelopen tien, vijftien jaar tegen. Op zich is dat wel begrijpelijk, want wie wil er nou op zijn productverpakking zetten: ‘Dit middel werkt mogelijk abortief’? Maar ethisch kun je het niet noemen, laat staan wetenschappelijk verantwoord.

Online

Hieronder ziet u welke (online) media en of andere kanalen aandacht hebben besteed aan dit bericht:

(1) Weet Magazine: https://weet-magazine.nl/artikelen/persberichten/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken/.
(2) Fundamentum: https://oorsprong.info/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.
(3) RefoPortaal: https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/489255/Weet_magazine:_Morning-afterpil_kan_abortief_werken/.
(4) CVandaag: https://cvandaag.nl/97291-morningafterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.
(5) Christelijk Nieuws: https://christelijknieuws.nl/2023/08/10/weet-magazine-morning-afterpil-kan-abortief-werken/.
(6) RefoWeb: https://www.refoweb.nl/nieuws/1717/morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken/.
(7) Drimble: https://drimble.nl/dossiers/wetenschap/92407412/persbericht-morning-afterpil-kan-wel-degelijk-abortief-werken.html.
(8) PKN Hardenberg-Heemse: https://www.pknhardenbergheemse.nl/christelijknieuws_rssfeed_.
(9) Eeninwaarheid.info: https://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=1&item=2347.

Voorstanders van abortus radicaliseren

“Bij een gehouden wake begin dit jaar bij de Bloemenhovekliniek in Heemstede stond er één priester in het demonstratievak in stil gebed. Er werd gelijk een grote tegendemonstratie georganiseerd. Tegenover één biddende priester stonden al snel ongeveer 25 Antifa leden.” Bron: Kies Leven.

De lobby van de pro-abortusbeweging neemt extreme vormen aan. De pro-life boodschap kan steeds vaker rekenen op buitensporige reacties.

In september 2022 schreef het Reformatorisch Dagblad over de afschuwelijke videoclip van de band Vulva met onder andere het nummer ”Kill the Baby”.1 De CU en SGP stelden Kamervragen over de videoclip, maar minister Kuipers schaarde deze productie onder de vrijheid van artistieke expressie.

Op maandag 14 november 2022 heeft de rechter uitspraak gedaan in 2 verschillende zaken die aangespannen waren door pro-life organisaties Pro Life Heemstede en Verein Donum Domini. De rechter concludeerde dat betogers van Verein Donum Domini toch dichterbij de kliniek in een demonstratievak mogen staan. Ook oordeelde hij dat de betogers van Pro-Life Heemstede zich niet aan een demonstratievak hoeven te houden. De uitspraak schoot de plaatselijke partijen D66, GL en AP in het verkeerde keelgat; ze stelden daar vragen over in de gemeenteraad.

Niet alleen deze partijen maakten zich zorgen over de uitspraak, ook Sterre Marree (Collectief Vrije Keuze) was bezorgd. Op radio Haarlem105 kreeg ze ruim de tijd om haar ongenoegen te uiten.2 Ze legde uit dat ze het niet eens was met de uitspraak van de rechter, maar dat de rechter wel een opmerkelijk punt noemde. Demonstraties kunnen verboden worden als er wanordelijkheden plaats vinden. In het interview legt ze vervolgens uit dat ze in overleg met én met medewerking van het abortuscentrum tegendemonstraties gaat organiseren. Met als doel wanordelijkheden uit te lokken, zodat de rechter alsnog de aanwezigheid van wakers kan verbieden. Strafrechtelijk gezien is dit opruiing. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een gesubsidieerde instelling als de Bloemenhovekliniek hieraan meewerkt. Pro-life Heemstede heeft bij de politie aangifte gedaan van opruiing. Ze hebben echter nooit een reactie gekregen.

Antifa

Bij een gehouden wake begin dit jaar bij de Bloemenhovekliniek in Heemstede stond er één priester in het demonstratievak in stil gebed. Er werd gelijk een grote tegendemonstratie georganiseerd. Tegenover één biddende priester stonden al snel ongeveer 25 Antifa leden.

Volgens de AIVD is dit een organisatie die een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde omdat antidemocratische doelen worden nagestreefd en/of ondemocratische middelen worden ingezet.3 De pro-abortusactivisten weten zich blijkbaar gesteund door deze Antifa beweging.

Reacties op pro-life boodschappen via sociale media overschrijden werkelijk alle grenzen. Na een korte video voor hulpverlening die Kies Leven op TikTok plaatste kwam respons. Niet zomaar enkele, maar honderden kijkers reageerden. Reacties waarbij je je realiseert dat onze maatschappij steeds verder van God los raakt: „baby in de blender bro, letsgoooo”, „knippen maar, doei!”, „mijn reactie is verwijderd, maar ik doe abortus voor sport! Ik eet ze ook op daarna”, „past makkelijk op de bbq”.

Zomaar een paar van de schokkende uitlatingen die je nauwelijks met droge ogen kunt lezen. Maar gelukkig was er ook een reactie van iemand die onbedoeld zwanger was en door het zien van de video hulp zocht en ondertussen aangegeven heeft haar kindje te houden. Een parel tussen de bagger.

Wrang

Tijdens recent gehouden wakes blijkt dat onbedoeld zwangere vrouwen echt kunnen worstelen met de abortusbeslissing. In gesprekken bij de kliniek proeven onze wakers iets van die tweestrijd.

Hier een tweetal citaten uit een bijgehouden verslag:

„Jonge vrouw, twijfelt enorm, Moeilijke situatie, Ze heeft nog 3 minuten voor ze naar binnen moet. Alsjeblieft, bid voor haar, ze is zo intens verdrietig, ze overziet het niet. Ze wil geen abortus, maar denkt dat er geen andere keuze is. Ik heb gesprek met haar gehad en heb alles kunnen bespreken, de keuze is aan haar. Maar ze gaan nu naar binnen… Ze is met begeleider. O ze gaat hè… ze huilt.”

„Meisje verdrietig, jongen ook begaan met haar. Ze bleek 17 jaar en 8 weken zwanger. Voelde liefde voor haar kindje, maar haar ouders wilden dat er abortus gedaan werd. Ze studeerde, vriend had baan. Allebei wilden ze het kindje wel maar de situatie was zo moeilijk. We hebben lang met ze gesproken. Ook over hulp vertelt, folder gegeven, Bijbel en knuffeltje. Uiteindelijk liepen ze naar de ingang van de kliniek. Gebed… Hij kwam 5 minuten later terug, hij telefoneerde… zij kwam uit de kliniek bij hem… wat een strijd… allebei bellen… weer naar kliniek… allebei terug… zittend op de grond… ze gingen weer naar binnen… met knuffeltje in de hand… helaas niet meer gezien. Wat zal het moeilijk zijn en worden voor dit meisje.”

Dit waren vrouwen die openstonden voor een gesprek en iets van hun strijd deelden met de wakers. Wat is het uiterst wrang dat deze wakers meteen daarna de politie en handhaving op hun dak kregen. Het abortuscentrum bleek de politie te hebben gebeld omdat deze vrouwen werden „lastig gevallen”. Heeft dit abortuscentrum dan echt het belang van de vrouwen op het oog? Zijn deze vrouwen nu echt ‘geholpen’ met een abortus?

Vrijheid

Diverse Tweede Kamerleden knokken fanatiek voor de vrijheid van abortus. Geen vijf dagen bedenktijd meer. De abortuspil bij de huisarts. Abortus uit het strafrecht. Het loslaten van de koppeling van de abortusgrens met de levensvatbaarheidsgrens. En als het aan Corinne Ellemeet ligt neemt Nederland een voorbeeld aan de abortuswet in Canada; daar is abortus toegestaan tot veertig weken. Tevens voert zij campagne om abortuspillen via telemedicine vanuit Nederland te kunnen versturen naar landen waar abortus verboden is. Ook die vrouwen moeten toegang hebben tot abortus, meent Ellemeet. Een volstrekt fout initiatief. Zou de Tweede Kamer niet op haar achterste benen staan als de Amerikaanse overheid via televerkoop zou regelen dat er (tegen de Nederlandse wet op wapenbezit in) wapens geleverd kunnen worden aan Nederlandse burgers? Omdat zij het belangrijk acht dat die zich kunnen verdedigen tegen alle steekpartijen die plaatsvinden in Nederland? Mág een land nog haar eigen wetten hanteren?

Als een maatschappij geen moeite heeft met het doden van ongeboren leven zou ze dan wel moeite hebben met het doden van geboren leven? Als een ongeboren mens geen waarde meer heeft, zou een geboren mens dan nog wél waarde hebben?

Zorgelijke ontwikkelingen die laten zien dat er een geestelijke strijd gaande is.

Laten we niet alleen actief worden met de jaarlijkse Week van het Leven, maar laat het elke week een week van het Leven zijn! Het pro-Life werk en de pro-Life werkers hebben uw steun en gebed hard nodig!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Helden, K. van, 2023, Voorstanders van abortus radicaliseren, Reformatorisch Dagblad 53 (88): 26-27 (artikel).

Animatie van de menselijke bevruchting

Nucleus Medical Media toont ons in de onderstaande animatievideo de menselijke bevruchting zien. Deze animatie laat een uitvergroting op celniveau zien en toont ons welke ‘strijd’ een spermacel moet leveren om uiteindelijk een eicel te bevruchten. Waarna het genetische materiaal van de eicel en een enkele spermatoïde samen een nieuw mens vormen. Evolutionair bioloog en voorstander van Intelligent Design dr. Jonathan McLatchie verwonderde zich over de niet-reduceerbare complexiteit van de spermacel en schreef er (in het Engels) een artikel over voor de ID-website Evolution News & Views. Kijk en verwonder over prachtig ontwerp! Wanneer u de YouTube-ondertiteling aanzet krijgt u een begrijpbare, maar helaas niet foutloze, Nederlandse vertaling. De video is al meer dan 79 miljoen (!) keer bekeken.1