Home » Scheppingsorde » VBSO belegt 31 mei 2023 D.V. in Leerdam een Algemene Ledenvergadering met als thema ‘De scheppingsorde M/V – Verschil moet er zijn’

VBSO belegt 31 mei 2023 D.V. in Leerdam een Algemene Ledenvergadering met als thema ‘De scheppingsorde M/V – Verschil moet er zijn’

Binnen Reformatorische Kring wordt veel nagedacht over de scheppingsorde. Ook op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging tot Bevordering van SchoolOnderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO) komt het onderwerp ter sprake. Het thema is ‘De scheppingsorde M/V – Verschil moet er zijn’. Waarschijnlijk zal het gaan over de verschillen tussen man en vrouw die God de Schepper in Zijn schepping gelegd heeft. Bovendien hoe dit doorwerkt in de huidige praktijk van het leven. In de huidige samenleving lijkt een andere visie dominant te worden, in ieder geval is deze visie qua geluid en lobby het sterkst vertegenwoordigd. Momenteel bezint de VBSO zich via het ‘Project Scheppingsorde’ op deze thematiek.1

De Algemene Ledenvergadering hoopt plaats te vinden op woensdagavond 31 mei 2023 D.V. vanaf 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Drossaardslaan 1 te Leerdam. De opening wordt verzorgd door de predikant dr. J.A. Weststrate. De hoofdlezing wordt verzorgd door Laurens van der Tang (BA). Als voorzitter van Bijbels Beraad M/V is hij bekend met het thema en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Daarnaast zal de Algemene Ledenvergadering gaan over verkiezing toezichthouders, het jaarverslag en de huisvesting. De doelgroep is specifiek ambtsdragers van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en toezichthouders, bestuursleden en directeuren van de VBSO-scholen. Behoort u tot deze doelgroep dan heet VBSO u van harte welkom!2 Aanmelden kan via de website: https://vbso.nu/activiteit/ledenvergadering/.

Voetnoten

  1. https://vbso.nu/scheppingsorde/.
  2. Zie hier voor alle informatie: https://vbso.nu/activiteit/ledenvergadering/.