Home » Geologie » De deur van de ijskast rond ijstijdenonderzoek van dr. Hebert toch op een kier?

De deur van de ijskast rond ijstijdenonderzoek van dr. Hebert toch op een kier?

In het najaar van 2022 berichtte ik via deze website dat het ijstijdenonderzoek van dr. Jake Hebert, met de focus op biologie, door Institute for Creation Research (ICR) in de ijskast was gezet. Met een publicatie in Journal of Creation en een poster op de International Conference on Creationism (ICC) lijkt de ijskastdeur toch op een kier te staan.1

Dr. Jake Hebert heeft zich in het afgelopen decennium beziggehouden met ijstijdenonderzoek. Hij richtte zich vooral op de ‘pacemaker van de ijstijden’, de theorie van Milanković en op de ontwikkeling van een ‘Ice Sheet’-computermodel. Vorig jaar gaf ik aan dit een gemiste kans te vinden, ijstijdenonderzoek is net zo belangrijk binnen het scheppingsparadigma als biologisch onderzoek. Bovendien vormen de cycli van Milanković een uitdaging voor creationisten. Bovendien zou dr. Hebert samen kunnen werken met atmosferisch wetenschapper dr. Steven Gollmer, die ook met ijstijdenonderzoek bezig is.2 Twee publicaties van dr. Hebert geven hoop dat het ijstijdenonderzoek door ICR niet helemaal is afgeschreven.

Journal of Creation

In de meest recente Journal of Creation verschijnt een artikel geschreven door dr. Jake Hebert naar aanleiding van het ijstijdenonderzoek. Het betreft een weerwoord op een reactie op zijn gepubliceerde werk. In deze ‘Countering the Critics’ gaat dr. Hebert in op commentaar van een geochronoloog op zijn onderzoek naar de theorie van Milancović. Na een analyse van de kritiek komt dr. Hebert tot de conclusie dat zijn onderzoeksresultaten niet aan een revisie toe zijn of zelfs incorrect zijn. Het is goed dat Hebert de tijd en ruimte heeft gekregen om kritiek op zijn onderzoekswerk van een weerwoord te voorzien.3

International Conference on Creationism (ICC)

Het tweede werk dat de ijskastdeur op een kier zet is Heberts posterpresentatie op de International Conference on Creationism (ICC).4 Deze poster mocht ik van dr. Hebert inzien.5 De poster biedt vooral een overzicht van het gedane werk en mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Het bevat in kopjes het gedane werk, namelijk: ‘Refuting Milankovitch’, ‘’Missing’ Ice Age Forests Explained’, ‘Improving Creationist Ice Sheet Models’ en ‘Evidence of Inflated Ice Core Ages’.6 Onder het kopje ‘Future Work’ gaat dr. Hebert in op toekomstig werk. Toekomstige creationistische modellen zouden isostatische aanpassingen moeten toevoegen in het gehanteerde Mahaffy-model. Hebert geeft ook aan problemen gehad te hebben met het schrijven van Blatter-Pattyn IDL-code. Deze zouden in de toekomst moeten worden opgelost. Bovendien geeft hij nog meer tips voor toekomstig werk waar rekening mee gehouden moet worden, zoals het opmerkzaam zijn voor de chemische invloed op ijslagen. Wellicht krijgt dr. Hebert toch de kans om dit vervolgonderzoek zelf op te pakken, wellicht samen met dr. Gollmer. We houden het in de gaten!

Voetnoten

  1. Zie voor het eerstgenoemde najaarsbericht: https://oorsprong.info/met-de-focus-op-biologie-zet-icr-het-ijstijdenonderzoek-van-dr-jake-hebert-in-de-ijskast-een-gemiste-kans/.
  2. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/woensdag-19-juli-2023-derde-en-laatste-officiele-presentatiedag-van-de-icc/ of https://oorsprong.info/het-vieren-van-gods-schepping-in-2020-verslag-van-een-core-conferentie/.
  3. Hebert, J., 2023, Milankovitch evidence: strong despite weaknesses in the 1976 ‘Pacemaker’ paper?, Journal of Creation 37 (2): 47-51.
  4. Over de ICC heb ik al vaker geschreven. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/ir-gert-jan-van-heugten-ging-als-wetenschapsjournalist-naar-de-international-conference-on-creationism-icc-van-2023-enkele-kritisch-sympathetische-gedachten/.
  5. Helaas staan de proceedings bij het schrijven van dit artikel nog steeds niet online: https://www.internationalconferenceoncreationism.com/proceedings/. Geduld oefenen is kennelijk een schone zaak.
  6. Hier zijn alle papers te vinden ter onderbouwing van deze kopjes: https://oorsprong.info/met-de-focus-op-biologie-zet-icr-het-ijstijdenonderzoek-van-dr-jake-hebert-in-de-ijskast-een-gemiste-kans/.