Home » Genealogie » De vijfenveertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De vijfenveertigste jaargang van ‘De Navorscher’ en de genealogie van het geslacht Van Meerten

De vijfenveertigste jaargang van het blad ‘De Navorscher’ verschijnt in 1895 en heeft een vermelding van één persoon uit het geslacht Van Meerten.1 Deze persoon leefde in de 17e eeuw.

Overluiden

Op bladzijde 145 en 146 worden Overluidingen uit de Stad Utrecht weer gegeven.
”XVIII Jan. overluyd de weled. Joffr. Gerardina v Wanroy Uitten Ham, in haer leven huysvr. v den weled. gestr Hr Ernst v Abcoude v Meerten, drossaert der vrije stede en lande van Vyanen, capn v een compagnie te voet; gestorven te Vianen.”

Wapen

Op bladzijde 522 wordt een wapenschild bediscussieerd. Omdat er in het zwart ‘een opspringende zilveren hazewindhond met gouden halsband’ voorkomt denkt de scribent aan een wapen van Van Meerten of Van Geenen. Op bladzijde 709 wordt dit door ene M.P. Smissaert gecorrigeerd: ”In plaats van (van Meerten of van Geenen) lees: (van Geenen). Twijfel bestaat niet.”

Voetnoten

  1. Het gaat om: De Navorscher. Een middel tot gedachtewisseling en letterkundig verkeer tusschen allen die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen. Jrg. 45 verschenen te Nijmegen in 1895 bij H.C.A. Thieme.