Home » Hongarije

Categorie archieven: Hongarije

Illiberale democratie – Kort briefje van Lorens Knap uit Hongarije

Szechenyi Kettingbrug over de Donau bij Boedapest. Bron: Pixabay.

In het RD van 20 januari jl. stond een artikel over de vermeende neergang van de democratie in de Oost-Europese landen. In het artikel wordt helaas niet vermeld dat de geïnterviewde ‘experts’ onder een democratie niets anders dan een liberale democratie verstaan. Illiberale democratieën zoals in Hongarije, waarbij de soevereiniteit van een staat een belangrijk uitgangspunt is, worden als bedreiging gezien. Elke democratie wordt geacht de socialistische, inclusieve opvattingen van de EU en het WEF (World Economic Forum) over te nemen zoals massa-immigratie en genderideologie. Zo niet, dan daal je op de democratische ranglijst. Wie naar de achtergrond van beide heren en de cijfers kijkt, hoeft zich niet te verwonderen: Séan Hanley is universitair hoofddocent aan het University College in Londen, een universiteit van het Open Society University Network (OSUN) van George Soros. Thomas Carothers is vice-president van de denktank Carnegie Endowment for International Peace. Reeds in 2001 vond deze instelling het nodig om George Soros te eren met de First Andrew Carnegie Medal of Philanthropy. En u raadt het al, ook de ‘onafhankelijke’ NGO Freedom House is niet onbekend met financiering door George Soros. Voor wie deze naam nog onbekend is: de miljardair George Soros (en nu zijn zoon Alexander) financiert vele organisaties teneinde de links liberale doelstellingen te verwezenlijken. Een zeer liberaal gekleurd onderzoek naar de democratie in Oost-Europese landen!

Dit briefje werd door de auteur aangeboden aan het Reformatorisch Dagblad voor de rubriek ‘Opgemerkt’. Om moverende redenen werd het niet geplaatst en daarom plaatsen we het hier.

Hongaarse christenen zijn niet naïef over Orbán

Het getuigt van weinig kennis van zaken wanneer je Hongaarse christenen scherp veroordeelt vanwege hun steun aan minister-president Viktor Orbán.

Ad de Bruijne, hoogleraar aan de Theologische Universiteit Utrecht, schreef een scherpe column over de Hongaarse minister-president Viktor Orbán (ND, 24 oktober). Tegelijkertijd krijgen de Hongaarse Gereformeerde Kerk én Nederlandse kerken en organisaties die daarmee relaties onderhouden ook een veeg uit de pan: doordat zij ‘het ketterse Hongaarse christelijk-nationalisme met de stroopkwast tegemoet treden’, zijn ze ‘mee schuldig aan het smoren van profetische tegenspraak’.

Ik woon al bijna twintig jaar in Hongarije en doceer aan een verwante universiteit van de opleiding waar De Bruijne hoogleraar is, namelijk de gereformeerde theologische academie in Pápa. Ik ben dus ongetwijfeld bevooroordeeld, maar tegelijk meen ik wel over enige feitelijke kennis van zaken te beschikken en neem ik dagelijks kennis van in het Hongaars geschreven bronnen. Vanuit die achtergrond veroorloof ik mij enkele kritische kanttekeningen bij De Bruijnes profetisch getoonzette taxatie en bijbehorend appèl.

Versimpeling

Ik ga nu voorbij aan de voorbeelden die De Bruijne aanvoert om te staven dat Orbán personen en kerken die zich in het kamp van zijn tegenstanders bevinden, het leven zuur, zo niet onmogelijk maakt. Die zijn in zijn ogen profetisch, maar hij maakt niet duidelijk waarom. Hij beweert slechts. Ik zou bij elk voorbeeld op z’n minst nuanceringen, maar ook regelrechte tegenspraak kunnen aanvoeren en de geschetste ‘feiten’ kunnen ontkrachten, maar dat vergt een apart artikel. Zo gaat dat vaker als mensen op afstand hun oordeel geven over situaties elders in de wereld. Als Hongaren over de situatie in Nederland schrijven, zie ik soms eenzelfde soort versimpelingen en misverstanden naar voren komen.

Ik praat er graag nog eens met De Bruijne over door. Maar die afstand had De Bruijne wel wat voorzichtiger mogen maken in zijn oordeel over Hongaarse gereformeerde christenen die hun minister-president steunen. Zeker als hij ook nog eens Nederlandse christenen kapittelt die relaties onderhouden met personen en gemeenten binnen de Hongaarse Gereformeerde Kerk.

Overigens behoort De Bruijnes eigen Theologische Universiteit Utrecht daar ook toe. Mij is nog geen publiek profetisch protest van die zijde ter ore gekomen.

Verraad

Ik concentreer me nu op de kern van zijn betoog: Orbán heeft door zijn bezoek aan Peking en zijn vriendelijke bejegening aldaar van Xi Jinping en Poetin Oekraïens bloed aan zijn handen gekregen. Hij heeft verraad gepleegd.

Een paar kanttekeningen. Hoe je verder ook denkt over de oorlog in Oekraïne, de westerse simplificering als zou Rusland alleen maar slecht zijn en Oekraïne alleen maar goed, behoeft op z’n minst nuancering. Dit conflict is al sinds 2014 aan de gang. Een door de Verenigde Staten financieel gesteunde staatsgreep in dat jaar werd niet geaccepteerd door de voornamelijk etnisch Russische bevolking in het oosten van het land.

Vervolgens trad het Oekraïense leger op tegen die afvallige regio’s. Daarbij vielen tienduizenden burgerdoden. Oekraïne ondertekende twee keer een akkoord in Minsk waarin bepaalde vormen van autonomie beloofd werden aan de oostelijke provincies. Helaas bleek later dat Oekraïne niet van plan was om zich aan die verdragen te houden. Ze waren bedoeld om tijd te winnen en met behulp van training door de NAVO hun leger te versterken.

Agressors

Ik heb geen enkele behoefte om Rusland vrij te pleiten. De Russen zijn de agressors, en dat is tegen het internationale recht. Punt. Maar Rusland heeft wel degelijk een punt als het geen NAVO-land aan zijn grens wil hebben en als het genoeg heeft van het militaire geweld tegen etnische Russen in Oekraïne. Dan heb ik het nog niet eens over de rol van de Verenigde Staten die deze oorlog kennelijk ziet als een manier om Rusland te bestrijden: met het bloed van Oekraïners vechten ‘wij’ tegen Rusland.

Het gaat mij er nu niet primair om wie er wel of niet gelijk heeft. Mijn punt is alleen dat er in een dergelijk internationaal conflict aan allerlei kanten pijnpunten zijn en belangen meespelen. Vaak is de waarheid in dit soort conflicten alleen maar na afloop, jaren later, te achterhalen. Om in een dergelijk politiek spanningsveld als christen rücksichtlos voor de één en tegen de ander te kiezen, zonder ook maar bereid te zijn om in ieder geval op zijn minst te luisteren naar beide partijen, is een gevaarlijke zaak.

Groot verlies

Viktor Orbán weet wat hier op het spel staat. In deze oorlog sneuvelen namelijk ook Hongaren. Immers, Oekraïne heeft een etnisch Hongaarse minderheid die vóór 2022 uit ongeveer 150.000 tot 200.000 mensen bestond. Hongarije verliest dagelijks eigen mensen. Aan het front is het aantal gesneuvelden onvoorstelbaar groot.

Hoe eerder deze oorlog stopt, hoe meer mensenlevens gered worden. Samen met paus Franciscus is Orbán het enige staatshoofd dat oproept tot een wapenstilstand en daarna een diplomatieke oplossing. Dat is de moeilijke weg. Het is gemakkelijker om de illusie hoog te houden dat er, als we nog maar wat meer wapens leveren, vrede zal komen.

Intussen geeft Hongarije actief hulp aan Oekraïne. Er gaat medische apparatuur naar Oekraïense ziekenhuizen. Vluchtelingen worden opgevangen. Er wordt Oekraïenstalig onderwijs opgezet voor vluchtelingenkinderen. En dat allemaal ondanks het feit dat de Hongaarse minderheid in Oekraïne steeds meer gediscrimineerd wordt.

Positie bepalen

Ik zou zeggen: als er in Europa een politieke leider is aan wiens handen geen Oekraïens bloed kleeft, dan is dat Orbán. Als minister-president een positie bepalen in internationale politieke conflicten, daarbij het goede voor eigen land voor ogen houden, maar ook de belangen van anderen niet met voeten treden, is niet simpel.

Inderdaad, hij praat zowel met Zelensky als met Poetin. Maar het is wel een rare gedachtekronkel om dan te zeggen dat er door Poetin te ontmoeten, bloed van Oekraïners aan zijn handen kleeft. Diplomatie betekent dat je praat. Ook met je tegenstander. Of beter: juist met je tegenstander. Dat is altijd zo geweest. Zelfs tijdens de meest kille episoden van de Koude Oorlog.

Een iets minder hoge toon vanuit ‘de Europese waardengemeenschap’ zou passend zijn. Laten christenen in Nederland vooral ook contact blijven oefenen met hun Hongaarse geloofsgenoten. Om van hen te leren en hen indien nodig ook te bevragen, zoals zij hun Nederlandse medechristenen ook zullen bevragen. En om intussen de oproep van de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheüs ter harte te nemen ook voor ‘koningen en hooggeplaatsten’ te bidden.

Dit artikel is met toestemming van de auteurs overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Doedens, J., 2023, Hongaarse christenen zijn niet naïef over Orbán, Nederlands Dagblad 80 (21.515): 14-15 (artikel).

“Veel etnische Hongaren geven als soldaat hun leven voor de Oekraïense zaak” – Reactie van Lorens Knap op Ton de Jong

Op mijn artikel over Hongarije (RD 31-1) kwam een kritische reactie van Ton de Jong (RD 9-2). Ik onderschrijf met hem dat Gods Woord „een licht op ons pad” moet zijn. En nimmer heb ik gezegd dat Hongarije zonder zonde is. Wel is het jammer dat De Jong mijn woorden over zwart-witredenaties alleen maar bevestigt. Er is slechts ruimte voor enkele kanttekeningen. Omdat De Jong de nadruk op Oekraïne legt, zal ik dat ook doen.

Hoe afkeurenswaardig Poetins inval ook is, de oorlog in Oekraïne is niet vanzelfsprekend een oorlog tussen goed en kwaad. Dit komt niet alleen door de bedenkelijke rol van de Verenigde Staten en de Europese Unie bij de regeringsverandering in 2014, maar ook door de houding van Oekraïne zelf. Vele etnische Hongaren geven op dit moment namelijk als soldaat hun leven voor de Oekraïense zaak. Het offer dat de Hongaren brengen, is hiermee in feite groter dan dat van de andere Europese landen. De dank van Oekraïne bestaat echter uit het discrimineren van diezelfde etnische Hongaren. Desondanks hielp Hongarije meer dan een miljoen Oekraïense vluchtelingen.

Het bovenstaande bewijst dat het verwijt dat Hongarije geen vluchtelingen wil opnemen uit de lucht gegrepen is. Hongarije helpt graag, maar wel op goede gronden. Illegaal een land binnenkomen is geen goede grond. Niet luisterend naar de adviezen van Hongarije, heeft de EU zelf het vluchtelingenprobleem onnodig complex laten worden.

Ook is het een misverstand dat het Memorandum van Boedapest een soort NAVO-verdrag zou zijn. De betrokken landen (Rusland, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk) beloofden inderdaad de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren. Echter, bij problemen dienen de Verenigde Naties geconsulteerd te worden. En dat is maar goed ook, want het risico op een wereldoorlog is anders huizenhoog.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije, Reformatorisch Dagblad 52 (280): 32.

Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor

Hongarije is nagenoeg het enige land in Europa dat ervan getuigt een christelijke natie te zijn. Toch heeft het land enorme kritiek te verduren, zelfs vanuit christelijke hoek. Is dat terecht? Wat beweegt Hongarije in zijn beslissingen op het politieke toneel?

Duizend jaar geleden is Hongarije als christelijke natie gesticht. Het weet wat het van West-Europa kan verwachten. Bij de invasie door de Mongolen van Dzjengis Khan in 1241 gaf West-Europa niet thuis. Bij het Verdrag van Trianon, na de Eerste Wereldoorlog, verloor Hongarije twee derde (!) van zijn grondgebied. Toch is Hongarije in 2004 tot de Europese Unie (EU) toegetreden. Het heeft zich qua identiteit ontwikkeld tot een christelijke soevereine staat met het gezin als hoeksteen van de samenleving.

De EU heeft zich ook ontwikkeld, maar dan tot een antichristelijk machtsblok met links-liberale normen als tot universeel verklaarde maatstaf. Onder de belofte van individuele vrijheid bepaalt de EU wat gewenst sociaal gedrag is. Wie niet meewerkt, wordt gestraft dan wel gecanceld. Hiermee ontneemt de EU haar lidstaten de eigen soevereiniteit en identiteit. Ze verwordt zo tot een dictatuur.

Zwart-wit

Het is dan ook geen wonder dat de EU in botsing komt met een conservatieve staat als Hongarije. Samenwerking met de EU betekent voor Hongarije ook oppassen voor te grote afhankelijkheid van die EU. Het land heeft echter het volste recht om eigen geopolitieke keuzes te maken. Samenwerking met andere economische grootmachten is daarom logisch en noodzakelijk.

Hierbij is de wereld niet in witte en zwarte vlakken te verdelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Hongarije banden onderhoudt met Rusland en China. Hongarije is zelfs voor zijn energievoorziening bijna geheel afhankelijk van Rusland. Ook qua opvattingen staat het conservatieve Rusland dichter bij Hongarije dan de EU. De kritiek op Hongarijes houding tegenover de oorlog in Oekraïne geeft aan hoe moeilijk de EU de eigen koers van haar lidstaat kan verteren. Dit terwijl premier Orbán de brute inval in Oekraïne beslist heeft afgekeurd.

Geen heilig boontje

Welk belang heeft Hongarije erbij om de geopolitieke machtsspelletjes van de VS en de EU mee te spelen? Het land constateert dat de door machtswellust gedreven EU het gevoel voor realiteit kwijt is: Energiesancties werken juist in het nadeel van de EU. De EU is bereid van Europa een schuldenmaatschappij te maken om Oekraïne te helpen. Oekraïne is echter geen heilig boontje. Neem alleen al de discriminerende houding richting de Hongaarse minderheid daar. Recent voorbeeld is de subregio Munkács, waar verschillende schoolhoofden zijn ontslagen vanwege hun Hongaarse achtergrond. De blinde solidariteit met Oekraïne mag dus best genuanceerd worden.

De luxe van het rijke Nederland om alles zwart-wit te zien en het opgeheven vingertje veelvuldig te gebruiken, heeft Hongarije niet. Het land heeft te maken met complexe politieke situaties, waarbij wijsheid en pragmatisme noodzakelijk zijn. Een voorbeeld is vluchtelingenhulp. De EU moedigt illegale immigratie aan en wil lidstaten verplicht stellen deze migranten op te nemen. Hongarije wil voorkomen dat de criminaliteit toeneemt en zijn culturele identiteit verloren gaat, zoals we zien gebeuren in bijvoorbeeld Zweden en Duitsland. Het land heeft daarom het programma Hungary Helps, dat vluchtelingen (vooral christenen) bij voorkeur in de eigen regio helpt.

De EU kan haar irritatie over conservatieve soevereine staten niet verbergen en zoekt daarom telkens naar een stok om Hongarije te slaan. Een voorbeeld is het (deels) niet vrijgeven van miljarden euro’s aan steun vanwege een tekortschietende rechtsstaat en vermeende corruptie. Deze beschuldigingen zijn echter politiek gemotiveerd.

George Soros

Wat betreft de rechtsstaat beroept de EU zich op rapporten van zogenaamd onafhankelijke ngo’s als Transparancy International en Freedom House. Dit zijn echter politieke speeltjes van George Soros, die ze financieel steunt. Deze steenrijke EU-lobbyist heeft door zijn ”open society”-doelstellingen het woord soevereiniteit uit het woordenboek geschrapt. Via opiniepeilingen worden specialisten in het veld bevraagd. Een groot deel van hen blijkt direct of indirect gelinkt te kunnen worden aan de Central European University (CEU), een universiteit die door Soros is opgericht. De EU citeert dus gewoon uit eigen (net)werk.

De EU maakt zich alleen druk om verkeerd besteed geld als het haar eigen macht bedreigt. Hongarije beschuldigen van corruptie wijst daarom op meten met twee maten. Immers, economisch wanbeleid in Zuid-Europa is beloond met het opkopen van schulden. Ook heeft de EU geen moeite met het schenken van miljarden euro’s aan het corrupte Oekraïne, terwijl de ”Qatargate” laat zien dat de EU zelf ook niet vrij van corruptie is.

In Nederland zijn er ook christenen die menen het christelijke Hongarije de les te moeten lezen. Niet alleen zijn zij blind voor het gif van de EU, ze beseffen ook niet dat Nederland alleen nog in naam een democratische rechtsstaat is. De rechters behoren grotendeels tot één politieke partij. De ogenschijnlijk onafhankelijke NPO is een links liberaal bolwerk geworden. Er worden voorbereidingen getroffen om kritische politieke partijen en omroepen te cancelen. Kinderen worden ‘mishandeld’ met lhbti-ideologie. Gods recht wordt zeer met voeten getreden. Wie durft Hongarije dan nog te veroordelen?

Lorens Knap heeft al eerder over deze kwestie geschreven op deze website. Zijn eerste artikel verscheen hier onder de titel: ‘EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk’. Zijn tweede artikel verscheen hier en had als titel: ‘Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen’. Een ander artikel was ‘Veroordeling van Hongaarse wet door resolutie’ en dit verscheen hier. En als laatste reageerde Lorens Knap nog op uitlatingen van prof. dr. Ad de Bruijne (hier).

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor, Reformatorisch Dagblad 52 (258): 28-29 (artikel).

Het ‘Orbanistan’ van een ‘Marco Polo’-auteur – Bespreking van de reisgids ‘Boedapest’

Orbanistan’. De auteur van de ‘Marco Polo’-reisgids Boedapest moet niets hebben van het bewind van de huidige premier Orbán. Ter voorbereiding van de studiereis naar Hongarije kocht ik een reisgids over Boedapest van Marco Polo.1 Deze studiereis is overigens ook financieel te ondersteunen via deze link. Het is handig om in ieder geval alle geologische hotspots in kaart te hebben in Hongarije en rond de hoofdstad van Hongarije. Hoewel negatief over het beleid van Orbán is de auteur van de gids positief over het land en de hoofdstad. Hieronder een bespreking van de vroeg-historische en natuurwetenschappelijke hotspots.2

Dierentuinen en aquaria

Dierentuinen en aquaria zijn bij uitstek plaatsen waar de diversiteit van Gods schepping bewonderd kan worden. Helaas zijn het in veel grote wereldsteden ook bolwerken van naturalistische natuurfilosofie. In Boedapest kun je ook een dierentuin of aquarium bezoeken.3 Als het een dag regent wordt door de auteur van de reisgids Tropicarium aangeraden. Hier kun je kennismaken met ‘de onderwaterwereld van de oceanen’.4 Het Tropicarium wordt verder behandeld bij het hoofdstuk ‘Voor kinderen’. Hier wordt vermeldt dat het gaat om een onderwaterwereld van 3000 m2. Er zwemmen bijvoorbeeld haaien door een tunnel langs de bezoekers. ‘Naast enorme aquaria met allerlei waterdieren- en planten is er een tropisch regenwoud met reptielen en vogels.5 In de gids wordt ook nog vermeld dat het Margaretha-eiland (Margitsziget) een minidierentuin bevat. “De toegangsprijs tot de laatste kun je uitsparen, want de dieren als het zijdehoen zie je ook van buitenaf.6 In 1866 werd de grootste dierentuin van Boedapest geopend. De dierentuin huisvest talloze exotische dieren en is met de zogenoemde jugendstilgebouwen ook een architectonisch hoogtepunt. De auteur raadt het olifantenverblijf en de palmenkas aan als architectonische hoogstandjes. De dierentuin heeft ongeveer 3000 dieren (verdeeld over 700 soorten) en wordt, in de gids, aangeraden voor kinderen.7 Dit alles wordt ‘neutraal’ beschreven zonder informatie vanuit creationair of evolutionair perspectief.

Een deel van het pad van de Pálvölgyigrotten. Bron: Wikipedia.

Grotten

Boedapest staat bekend om de vele grotten onder de stad. In de heuvels van Boeda kun je de Pálvölgyigrotten en de Szemlöhegyigrotten8 bezoeken.9 Het gaat om ‘een onmetelijk groot grottenstelsel uitgesleten door het water uit warme bronnen’. De gids meldt dat Boedapest zelfs het grootste aantal warmwatergrotten ter wereld telt. Als je in het bezit bent van een grotduikdiploma dan wordt de János Molnárgrot aangeraden. Druipsteengrotten zijn de Pálvölgyigrotten en de Szemlöhegyigrotten, hier kun je droge voeten houden. Vooral de laatste twee worden in de reisgids uitgebreid beschreven. Bij deze grotten gaat het om ‘grottenstelsels met druipsteen- en mineraalformaties’. De grotten liggen 800 meter van elkaar verwijderd ‘en vormen met 29 km het langste grottenstelsel van de stad’. Als tip wordt geadviseerd om warme kleding te dragen (omdat het maar 11 graden is) en degelijke (stevige) schoenen. Van de Pálvölgyigrotten is slechts 500 meter te bezichtigen en dit grottenstelsel is niet toegankelijk voor kinderen onder de vijf jaar. De paden van de Szemlöhegyigrotten zijn beter begaanbaar, het gaat hier om een route van 300 meter.10 Helaas wordt er in de gids niet gesproken over hoe en wanneer deze grotten ontstaan zijn.

Kuuroorden en warmwaterbaden

In het stadspark ligt het Széchenyibad. Dit is een warmwaterbad in de openlucht van het bijbehorende kuurcentrum. De gids meldt dat vooral ouderen naar de kuurbaden in Boedapest gaan.11 Andere baden die genoemd worden zijn het oude Osmaanse Királybad, het Rudasbad (waar volgens de auteur door de zwavel een geur hangt van rotte eieren) en het Gellértbad.12 Waarom er zoveel kuur- en warmwaterbaden in Boedapest te vinden zijn en waarom dit te maken heeft met de Hongaarse geologische geschiedenis wordt niet vermeld.

Hongaarse taal

De Hongaarse taal is een unieke taal. Het is geen Slavische taal, maar vormt samen met het Fins de Fins-Oegrische taal. De taal kent overigens ook wel Duitse leenwoorden, zoals ‘echt’ en ‘stimmt’. De auteur van de gids beschrijft de complexiteit van de Hongaarse taal op een leuke manier: “’Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért’ – nee, er is geen kat over je toetsenbord gelopen, het gaat hier om het beroemdste voorbeeld van een lang, samengesteld woord in de Hongaarse taal. Het betekent zoveel als: ‘voor de onmogelijkheid van uw onheiligverklaring’. Hete telt maar liefst 44 letters en wordt nooit gebruikt, maar is wel een sprekend bewijs voor de complexiteit van het Hongaars.” Galgje spelen in het Hongaars is dus geen goed idee.13 Waar de Hongaarse taal vandaan komt en hoe het komt dat deze taal zo uniek is, wordt in de gids niet vermeld.

Het gebouw van de Hongaarse Academie van Wetenschappen (Magyar Tudományos Akadémia). Bron: Wikipedia.

Wetenschap en techniek

Wist u dat Prezi, een digitaal presentatieprogramma, een Hongaarse uitvinding is? In 2007 werd dit programma door kunstenaar Ádám Somlai-Fischer en informaticus Péter Halácsy ontwikkeld. Twee jaar later bereikte het programma Amerika en nu wordt het wereldwijd gebruikt. Ook de Rubikkubus, de balpen en de werking van Vitamine C zijn Hongaarse uitvindingen. Een klein land met een grote wetenschappelijke betekenis dus.14 De gids verwijst ook naar (het gebouw van) de Hongaarse Academie van Wetenschappen (Magyar Tudományos Akadémia). Hier wordt door verschillende wetenschappers gewerkt aan de nieuwste uitvindingen en ‘zeer vernuftige projecten’. Volgens de auteur is in het gebouw niet veel te zien, maar is het gebouw zelf al ‘een bezienswaardigheid op zich’.15 Het Universiteitsplein (Egyetem Tér) wordt genoemd als een insidertip.16 Uit de gids wordt niet helemaal duidelijk of het Ludwig Museum (Ludwig Múzeum) ook deels gaat over wetenschap en techniek.17

Natuurhistorisch Museum Boedapest

Voor de auteur van de reisgids maakt het natuurhistorisch museum van Boedapest (Magyar Természet-Tudományi Múzeum) geen onderdeel uit van de vijftien highlights van de stad. Het museum wordt in de gids gelukkig wel genoemd, zodat de lezer gestimuleerd wordt tot een bezoek aan dit museum. De beschrijving van het museum is echter erg kort. De gids meldt: “In dit neoclassicistische museumcomplex is veel boeiends te doen en te beleven. Door de glazen vloer in de gang naar de tentoonstelling kijk je op koraalriffen en in de toegangshal hangt het 3 ton zware skelet van een vinvis. De afdeling ‘Schatten van de Pannonische vlakte’ brengt een wereld van mythen en legendes tot leven.”18 Het natuurhistorisch museum wordt in de reisgids óók aangeraden voor kinderen. De gids meldt: “Het dinopark zie je al van een afstand liggen. Het museum is volledig op kinderen ingesteld: er zijn interactieve spelletjes, reconstructies van landschappen met dieren, een onderwaterhal en nog veel meer. Het aanbod is overweldigend.”19 We hopen dit museum tijdens onze studiereis te kunnen bezoeken en er een beknopte (digitale) museumgids van te maken.20 Vanuit eerder bezoeken kan ik helemaal instemmen met de auteur van de reisgids: een prachtig museum.

Hongaars Nationaal Museum

In tegenstelling tot het museum hierboven wordt het Hongaars Nationaal Museum (Magyar Nemzeti Múzeum) wel genoemd in de top-15. Hier wordt aangegeven dat dit gebouw de ‘tempel van de Hongaarse geschiedenis’ is.21 Via een grote buitentrap kun je het museum bereiken. De auteur van de gids raadt aan om op de begane grond te beginnen en dan zo per verdieping kennis te maken ‘met de verschillende fasen van de Hongaarse periode van de Hongaarse geschiedenis’. Het museum heeft ook de kroningsmantel van de eerste Hongaarse koning, koning Stefan (zie hieronder).22 Interessant ook om iets over de vroegste geschiedenis van het gebied rond Hongarije te weten te komen. Hoe zag Hongarije er vóór de christelijke jaartelling uit? Wanneer kwamen in dit gebied de eerste mensen wonen?

Het Hongaars Nationaal Museum (Magyar Nemzeti Múzeum) in 1885. Geschilderd door József Molnár (1821-1899). Bron: Wikipedia.

St. Stefansdag

De geschiedenis van Hongarije begint in 896 ‘met de verovering van het land door de zeven Magyarenstammen onder aanvoering van koning Árpád’. De eerste Hongaarse koning is Stefan, gekroond in het jaar 1000. 20 augustus is daarom de belangrijke nationale feestdag, St.-Stefansdag. De Stefanskroon in het parlementsgebouw van Boedapest herinnert hieraan.23 Op het Heldenplein (Hösök Tere) staat het Millennium Monument. De opdracht van de bouw werd door het Parlement in 1896 ter herinnering aan het duizendjarig bestaan van Hongarije. Het kwam echter pas 33 jaar later, in 1929, gereed. “Op de zuil staat de aartsengel Gabriël, die koning Stefan in een droom de opdracht zou hebben gegeven om de Hongaren te bekeren.24 Zie voor dat laatste de alinea hieronder. Bijzonder dat er zoveel christelijke elementen verweven zijn met de Hongaarse ontstaansgeschiedenis.

Gellért

Gellért is een bekende naam in Hongarije. Wie is dit geweest? Dat wordt duidelijk op bladzijde 33 bij de beschrijving van het Gellértmonument. De gids meldt dat dit monument een ‘herinnering’ is ‘aan de heilige Gellért, die rond het jaar 1000 op uitnodiging van koning Stefan de bevolking tot het christendom bekeerde’. Het liep echter niet goed af met deze prediker. Hij is ‘door ongelovige Hongaren aan een ton’ genageld ‘en vervolgens van de heuvel in de Donau gerold’.25 Een noemenswaardig gebouw is ook de Gellértrotskapel. Het gaat om een in de rotsen uitgehouwen kapel dat deel uitmaakt van het in 1989 heropende klooster.26

Joden en de Holocaust

Het aloude volk van God vormt een belangrijke minderheidsgroep in Hongarije. In Boedapest herinnert daarom veel terug aan de (recente) geschiedenis van dit volk. Het Holocaustmuseum wordt op bladzijde 7 zelfs genoemd als ‘Marco Polo insidertip’.27 Een andere insidertip die met de Holocaust te maken heeft zijn de schoenen op de Donaukade. Het gaat om lege stalen schoenen die opgesteld staan aan de waterkant. “Het door Gyula Pauer en Can Togay vervaardigde monument gedenkt de massa-executies van Joodse Boedapesters in de jaren 1944-’45 door Hongaarse fascisten.28 Er staan verschillende synagogen in de stad. De synagoge in de Dohány utca staat volgens de gids symbool voor ‘de tegenwoordig weer bruisende Joodse wijk’. Hoewel de synagoge mooi is om te zien herinnert ze ons ook ‘aan de rampspoed en slachtoffers in de gettotijd’.29 Een bekende Hongaarse film is Son of Saul. Deze film gaat over twee dagen in oktober 1944. Het gaat over een Hongaarse Jood die werkt in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. De regisseur László Nemes Jeles kreeg hier in 2016 een Oscar voor.30

Het monument voor de slachtoffers van de Duitse bezetting op het zogenoemde Vrijheidsplein zorgde voor veel ophef. Het monument laat de aartsengel Gabriël zien die de rijksappel (Hongarije) moet afstaan aan een adelaar in duikvlucht (Duitsland). “Veel Hongaren (waaronder de Hongaarse Vereniging van Joodse Geloofsgemeenschappen) waren zo verontwaardigd over deze door de Fidesz-regering gefinancierde geschiedsduiding dat ze direct ervoor een voortdurend actueel gehouden tegenmonument lieten oprichten.” Helaas laat de auteur in de gids niet weten waarom deze Hongaren verontwaardigd waren over het monument.31

Een ander monument is het Huis der Verschrikkingen (Terror Háza). Hier worden slachtoffers herdacht van zowel de Tweede Wereldoorlog (Joden- en Romavervolging) als het Communisme. De gids meldt32:

“Het museum ligt op de plaats waar zich vanaf 1937 de gevreesde verhoor- en martelkamers van de nazi’s en later van de communisten bevonden. In de folterkelders van de villa werden talloze mensen geestelijk en lichamelijk gemolesteerd of zelfs doodgemarteld. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog betrokken de Hongaarse geheime en veiligheidsdiensten het gebouw en interneerden, folterden en deporteerden vanhier honderdduizenden mensen naar Russische kampen.”

De Joodse wijk in Boedapest wordt ook besproken in de reisgids. De auteur spreekt van een ‘waarschuwing aangaande een duister verleden’ en concretiseert dat met: ‘Het leven in deze buurt werd vroeger – vooral tussen de Király utca en de Dohány utca – bepaald door de Joden en hun geloof. Men is hier nu op de goede weg tradities en het moderne bestaan met elkaar te verbinden’. Moet ik hier nu uit opmaken dat de auteur niet zoveel op heeft met het aloude Joodse geloof?33 Wel worden op de volgende bladzijden verschillende facetten van de Joodse wijk genoemd, zoals synagogen etc. Respectievelijk: Gozsdy Udvar (het Gozsduhofje, een insidertip), Kerepesi Temetö (Kerepesibegraafplaats met o.a. de Joodse begraafplaats), Ortodox Zsinagóga (Orthodoxe Synagoge), Rumbach Sebestyén Utcai Zsinagóga (Rumbachsynagoge) en Dohány Utcai Zsinagóga (Synagoge in de Dohány Utca). In de laatste synagoge zijn volgens de auteur duizenden slachtoffers van het fascisme begraven.34 In een zijvleugel van een van de synagogen is het Joods Museum gevestigd.35 Een eetlocatie in de Joodse wijk heeft de naam Spinoza. Of deze naam te maken heeft met de Nederlandse vrijdenker Baruch Spinoza, wordt niet vermeld.36

Een andere insidertip is het Holocaustherdenkingscentrum (HoloKauszt Emlékközpont). In de Pávasynagoge wordt ‘een zwarte bladzijde uit de Hongaarse geschiedenis belicht, de Holocaust’. De auteur beschrijft: “In de lente van 1944, nog onder de regering van de Hongaarse regent Miklós Horthy, werden 440.000 mensen naar het concentratiekamp Auschwitz gedeporteerd. De Duitsers en de Pijlkruisers, de Hongaarse nazi’s die in de herfst van 1944 aan de macht kwamen, hebben de dood van nog eens tienduizenden mensen op hun geweten. In totaal schat men het aantal vermoorde Hongaarse Joden en Roma op ruim 600.000.” Het aangrijpende en afschrikwekkende van deze geschiedenis wordt in het herdenkingscentrum duidelijk gemaakt door middel van beeld en geluid.37 Hoewel er in Hongarije een afkeer bestaat tegen fascisme, nazisme én communisme is het bijzonder dat ‘afgedankte ideologische grootheden (Marx, Engels, Lenin) (…) en het socialistisch realisme’ wel monumenten krijgen in het zogenoemde Memento Park.38 Momenteel wonen er in Boedapest nog ongeveer 80.000 Joden, verspreid over het hele stadsgebied.39 De Jodenvervolging, ook die in Hongarije, mogen we nooit meer vergeten.

De huidige premier van Hongarije, Viktor Orbán (m.), op bezoek bij zijn toenmalige Amerikaanse ambtsgenoot Barack Obama (r.). Links staat de vrouw van Obama: first lady Michelle Obama. Bron: Wikipedia.

Orbánkritiek en LHBTIQ+

De auteur van de reisgids steekt haar kritiek op het regeringsbeleid van de regering Orbán niet onder stoelen of banken. Daarnaast promoot ze LHBTIQ+-beleid en praktiserende homosekualiteit. Het is vaker zo dat mensen die dergelijke zaken promoten en aanmoedigen kritiek hebben op het regeringsbeleid van Orbán. De kritiek begint al vrij vroeg in de reisgids als op bladzijde 13 ‘de omstreden politiek die in het Parlement wordt bedreven’ onder de gebreken van de stad wordt geschaard. Op bladzijde 23-24 maakt de auteur het veel bonter. Onder het subkopje ‘Onder Orbáns heerschappij’ schrijft ze:

“Rechtsextremisme, dictatuur en vijandigheid tegen Europa: het Hongarije onder Viktor Orbán kreeg het in de internationale pers zwaar te verduren. Maar ook veel Hongaren hebben genoeg van ‘Orbánistan’, dat hun sinds 2010 onder meer verschillende absurde wetswijzigingen, corruptieschandalen, maar geen wezenlijke verbetering van de levensstandaard bracht. Hierdoor is al jaren sprake van een groeiende armoede en wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter. Demonstraties, bijvoorbeeld tegen de geplande internetbelasting of tegen een wet die financiële steun uit het buitenland voor non-profitorganisaties belemmert, brachten tienduizenden mensen op de been. Toch behoudt Orbáns rechts-nationalistische partij Fidesz in enquetes grote populariteit. De op een na grootste partij is inmiddels de rechts-radicale Jobbikpartij, die zich op papier gematigd opstelt, maar waarvan de leden vaak vijandig tegenover vreemdelingen zijn. Toch is er ook reden voor een optimistisch geluid: in 2016 werd Momentum opgericht, een partij van jonge intellectuelen, die opzien baarde met een referendum tegen de in het jaar 2024 in Boedapest te houden Olympische Spelen. Een groot aantal Hongaren prefereert namelijk goede ziekenhuizen en scholen boven grote sportevenementen. En die blijft Orbán ze nog schuldig.”

Verderop in de reisgids wordt meer informatie wordt verwezen naar een Hongaarse website voor onderzoeksjournalisten. De auteur: ‘Hier wordt online met kennis van zaken over corruptie en scheve verhoudingen in de Hongaarse politiek geschreven’. Op dezelfde pagina wordt alleen de Volkskrant als Nederlands nieuwsmedium over Hongarije opgevoerd. Waarom juist de Volkskrant en geen andere krant dat wordt niet vermeld. Dat de auteur niets moet hebben van het regeringsbeleid van Orbán en de regeringspartij Fidesz is duidelijk. Of ze gelijk heeft kan ik niet goed beoordelen, want de praktijkvoorbeelden van corruptie etc. ontbreken. Het blijft voor mij bijzonder dat ondanks de harde woorden van de auteur, en bijvoorbeeld de Europese Unie40, de partij van Orbán de ruime meerderheid heeft behouden bij de verkiezingen van dit jaar. In de ogen van veel Hongaren zal hij dan toch wel iets goeds doen. In ieder geval veel meer dan de auteur hier beschrijft.41

In de reisgids wordt op bladzijde 110 in het hoofdstuk ‘Links, Blogs, Filmpjes & Apps’ reclame gemaakt voor de LHBTIQ+-gemeenschap42 Er wordt daarbij verwezen naar een LHBTIQ+-website waarop veel LHBTIQ+-activiteiten staan. Daarnaast wordt er verwezen naar het eerste Hongaarse gaymagazine. Volgens de reisgids is dit magazine online en op veel plaatsen ook als tijdschrift gratis verkrijgbaar. Zou het komen door de gezinspolitiek van Orbán en het conservatieve beleid tegenover de LHBTIQ+-gemeenschap dat de auteur zo fel tegen Orbán en Fidesz is? Dat komen we vanuit deze reisgids niet te weten.

Ten slotte

De reisgids is de moeite van het doorlezen waard. Je raakt meer bekend met de Hongaarse hoofdstad, Boedapest. Helaas ontbreekt vaak de meer inhoudelijke natuurwetenschappelijke informatie, zoals het ontstaan van de grotten of de vraag waarom er in Boedapest zoveel kuur- en warmwaterbaden te vinden zijn. Daarnaast wordt bij de bespreking van het Hongaarse Natuurhistorische Museum nauwelijks ingegaan op de prachtige dino-expositie die ze daar hebben, met de eerste Hongaarse dinosaurus, de Hungarosaurus. Het anti-Orbángehalte zou wat minder mogen. Het gaat namelijk om een reisgids en niet om een politiek verweerschrift. De gids bevat ook veel praktische informatie, zoals een beknopt taalgidsje etc., en daarmee is het waardevol om deze te gebruiken.

Voetnoten

Het eerste bedrag voor de studiereis ‘Geologie van Hongarije’ is binnen – Helpt u mee om deze reis mogelijk te maken?

Van 6 juni 2022 tot en met 10 juni 2022 hopen wij, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, af te reizen naar Hongarije om daar de geologie van dit prachtige land te bestuderen en een reis voor te bereiden. Onlangs lieten we weten dat wij hier naast gebed ook financiële steun nodig hadden voor deze reis. Deze week is de eerste honderd euro opgehaald voor deze reis. Maakt u de rest van de reis mogelijk?

De geologie van Hongarije verwijst naar een catastrofaal verleden en kan inzichtelijk maken hoe Europa er vlak na de zondvloed uit moet hebben gezien. Tenminste als je uit gaat van de zogenoemde Krijt/Paleogeen-zondvloedgrens. Hoe kwam de aarde na de zondvloed tot rust en hoe is dat nu nog zichtbaar in het landschap van Hongarije? In het Novohrad-Nograd Geopark wordt dit inzichtelijk gemaakt, hoewel de initiatiefnemers tot dit Geopark uitgaan van de naturalistische tijdschaal kunnen wij dit ook anders interpreteren. Zie hier voor een promotievideo van dit Geopark. We hopen tijdens deze studiereis een bezoek te kunnen brengen aan diverse locaties binnen dit Geopark, we zullen daarvoor ook een klein stukje Slowakije in moeten.

Helpt u mee om deze studiereis financieel mogelijk te maken. Afgelopen week hebben wij honderd euro opgehaald, verdeeld over drie sponsoren. Wie helpt ons met de overige 650 euro? Een gift kan overgemaakt worden naar NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten. Zou u in de vermelding willen schrijven: ‘Vergoeding onkosten studiereis Geologie van Hongarije’? Hier kunt u meer lezen over de ‘Output’ van dit project, die bedraagt (gelukkig) veel meer dan alleen de voorbereiding voor een eventuele geologiereis.

Ongegronde belediging – Ambassadeur van Hongarije reageert op column prof. dr. Ad de Bruijne

Graag wil ik reageren op de column van de heer De Bruijne (Nederlands Dagblad, 9 april). Hij doet een schandelijke, ongegronde belediging: ‘aan deze gladjanus [Orbán] kleeft inmiddels Oekraïens bloed’, zonder ook maar enige moeite te doen dit met bewijs te onderbouwen.

Hongarije is vanaf het begin duidelijk geweest over de oorlog: in overeenstemming met de gezamenlijke standpunten van de EU en de NAVO, die wij volledig onderschrijven, veroordelen wij de militaire agressie, staan wij voor de soevereiniteit van Oekraïne en zullen wij op elke mogelijke manier internationaal onderzoek ondersteunen dat is gericht op het identificeren van de daders van het bloedbad in Boetsja. In het kader van de grootste humanitaire operatie in de geschiedenis van ons land leveren wij bovendien honderden tonnen aan voedsel en andere giften. De regering, publieke en private instellingen, ngo’s en vrijwilligers sloegen de handen ineen om humanitaire hulp te bieden. Wij zullen niemand aan zijn of haar lot overlaten. Hongarije heeft inmiddels ruim een half miljoen vluchtelingen opgevangen. Dit betekent dat, op een bevolking van 9,7 miljoen, Hongarije in verhouding de meeste oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne heeft verwelkomd. De heer De Bruijne zou eerst deze feiten kunnen overwegen voordat hij opnieuw besluit te belasteren.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De bronvermelding luidt: Kocsis, A., 2022, Ongegronde belediging, Nederlands Dagblad 78 (21.032): 14.

Vorige week schreef Lorens Knap op deze website ook een artikel over de inmiddels beruchte column van prof. dr. Ad de Bruijne. Het artikel van Knap is hier te lezen.

De Hongaarse lavendelcultuur – Een bezoek aan het ‘levendula-ház’ is de moeite waard

In 2018 bezochten Lorens Knap en ondergetekende het land Hongarije om voorbereidingen te treffen voor de geologiereis van 29 april tot en met 3 mei 2019. Met de veerboot voeren we het Balatonmeer over naar het schiereiland Tihany. Daar bezochten we het Lavendel Huis. Dit museum geeft een boeiend overzicht van het eiland Tihany. Beginnend bij landschapsvorming door vulkanisme tot de huidige ‘lavendelcultuur’.

Aan het einde van het Mioceen waren er in Hongarije veel vulkaanuitbarstingen. Een van de eerste vulkanen die in deze periode uitbarstte is te vinden in het centrum van het huidige schiereiland Tihany. Het schiereiland en het Balatonmeer bestonden overigens toen nog niet in de letterlijke zin van het woord. Dit vulkanisme ging door tot en met het einde van het Plioceen en de resultaten daarvan zijn tot op de dag van vandaag waarneembaar: uitgedoofde basaltvulkanen en actieve warmwaterbronnen. Creationisten die uitgaan van een ‘zondvloed/post-zondvloed’-grens nabij de K/Pg-grens geven aan dat dit Mioceenvulkanisme één van de naweeën is van een tot rust komende aarde na de wereldwijde en vernietigende zondvloed. Dit model is intuïtief als leidraad genomen tijdens de bovengenoemde geologiereis, al zijn er ook andere (creationistische) interpretaties mogelijk.

Hoewel het museum uitgaat van een naturalistisch denkkader geeft wel het helder weer hoe dit gegaan zou kunnen zijn. Men laat indrukwekkende en professioneel opgezette tekeningen, video’s en wandreliëfs zien. Hierdoor gaat de geschiedenis van het schiereiland en de streek leven. Een bijkomstig voordeel is dat de teksten in de tentoonstelling niet alleen in het Hongaars worden weergegeven, maar ook in het Engels. Toch hadden we uiteindelijk besloten dit museum niet in onze excursie op te nemen, omdat de ‘Balatondag’ al erg volgepland was met veldexcursies.

Het museum is vooral bekend vanwege de aandacht voor lavendel. Deze plant werd in 1920 ingevoerd vanuit Frankrijk en werd op Tihany uitgezet. Sindsdien heeft deze plant zich sterk vermeerderd op het schiereiland tot in totaal 7 hectare aan lavendel. In de zomer is er zelfs een speciaal lavendelfestival. In het museum worden details gegeven van deze plant, maar ook de geschiedenis van de mensheid met deze plant en specifiek de geschiedenis van lavendel op het eiland Tihany. Voor wie anders wil dan alleen maar geologie is het museum ook de moeite waard. Let wel op dat het van 1 november tot en met 31 maart alleen in het weekend open is.

De voorbereidingsreis in 2018 en dit bezoek aan het museum werden gesponsord door ‘Hongarije Holidays’. In juni 2022 hopen we opnieuw af te kunnen reizen naar Hongarije vanwege een studiereis (zie hier voor meer informatie en verzoek tot (financiële) ondersteuning).

Wie is de vijand? – Reactie op column prof. dr. Ad de Bruijne in het Nederlands Dagblad

“Poetin-vriend”; “aan deze gladjanus kleeft inmiddels Oekraïens bloed”; hij en zijn achterban zijn “in de greep van de duivel”. Zeer zware woorden waarmee columnist Ad de Bruijne in het Nederlands Dagblad van 9 april 2022 minister-president Orbán letterlijk demoniseert en westerse protestanten oproept om Hongaarse protestanten aan te pakken. Het misnoegen over de indrukwekkende verkiezingsoverwinning van Orbán is duidelijk. Denkt De Bruijne als zelfbenoemde “profeet” en “messias” Hongarije de les te moeten lezen, met meer dan 1000 jaar overlevingservaring? Allereerst, Orbán heeft het geweld in de Oekraïne veroordeeld. Er worden momenteel 440.000 vluchtelingen uit de Oekraïne in Hongarije opgevangen. En ja, er is terughoudendheid. Immers, de Europese Unie (EU) is geestelijk gezien gevaarlijker dan Rusland. Het is de EU die haar liberale anti-christelijke politiek wil opleggen. De verkiezingsinkt was nog niet droog of haar strafmaatregelen volgden al. Zij bemoeit zich zelfs met de opvoeding van (christelijke) Hongaarse kinderen. Waarom blijven westerse christenen hierover stil? Dit alles, terwijl het door De Bruijne zo verfoeide nationale gevoel van de Hongaren mede gebaseerd is op de eeuwenlange verdediging van het christendom in Europa. Waarom zou Hongarije de EU-politiek rücksichtsloos volgen? De Bruijne doet er verstandig aan eerst in deze spiegel te kijken voordat hij grote woorden gebruikt.

Dit artikel werd als opiniestuk aangeboden aan het Nederlands Dagblad, maar na toelichting van de opinieredactie van de krant niet gepubliceerd.

Lorens Knap schreef al eerder gastbijdragen over Hongarije voor deze website. In deze gastbijdragen stelde hij dat Hongarije door de Europese Unie kwalijk wordt behandeld (hier) en dat Hongarije pal staat voor de bescherming van kinderen (zie hier en hier).

PROJECT uitgesteld: Studiereis ‘Geologie van Hongarije’ – Een nog nader te bepalen week

Hongarije is een prachtig land, gelegen in Centraal-Europa. Het land heeft ook een rijke geologische geschiedenis. Hongarije is vooral bekend vanwege de Grote Hongaarse Laagvlakte, de ooit zo genoemde Hongaarse poesta (Slavisch voor ‘leegte’). Deze vlakte ligt in de Karpatenboog, een Europees Hooggebergte dat zich naast Hongarije (deels) uitstrekt over Tsjechië, Slowakije, Polen, Oekraïne en Roemenië. Door de vlakte loopt één van de grootste rivieren van Europa, de Donau. Hoe is dit landschap ontstaan én hoe past dit binnen een Bijbelse chronologie? Wetenschappers en docenten die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof hebben zich hier nog nauwelijks mee bezig gehouden. Tijd om de feiten op een rij te zetten! Wilt u dit project ondersteunen? Lees hieronder hoe dat kan en wat de verwachtingen zijn.

Een stalagmiet uit het Baradla Domica grottenstelsel in Hongarije. Bron: Wikipedia.

Geologiereis

Topografische kaart van Hongarije. Bron: Wikipedia.

In 2019 hebben we een geologiereis georganiseerd naar Hongarije met voornamelijk aardrijkskundedocenten als deelnemers.1 We kijken terug op een geslaagde reis en waren voornemens dit ieder jaar te organiseren. Helaas gooide zowel corona als mijn vertrek bij Logos Instituut2 roet in het eten. We willen in de komende tijd verkennen of het mogelijk is om deze geologiereizen weer op te pakken. Helaas zijn hier kosten aan verbonden. Wie wil met ons de onkosten dragen? De reis zal overigens meer opleveren dan alleen de voorbereiding op een eventuele geologiereis. We willen in diverse media artikelen publiceren over de geologie van Hongarije en hoe we vanuit onze basisovertuiging, van het klassieke scheppingsgeloof, kunnen kijken naar de feiten die zich aandienen. Zo worden de vondsten die we doen tijdens het veldwerk breder uitgelicht en staat ook Hongarije op de creationistische wereldkaart. Bovenal hopen we dat met het werk mensen bemoedigd worden en twijfelaars geholpen worden om te (blijven) denken vanuit het klassieke scheppingsgeloof. Hieronder geven wij een begroting weer van de beoogde reis, daaronder de output die dit project, naar we hopen, zal opleveren. Het gaat bij de begroting slechts om de onkosten, we hebben in onze berekening geen uurloon meegenomen.

Begroting

De geschatte onkosten worden hieronder in een tabel weergegeven. We hoeven geen overnachtingskosten te vermelden, omdat de in Hongarije woonachtige Lorens Knap, van o.a. Hongarije Holidays, kosteloos zijn huis open wil stellen voor deze voorbereiding.

Activiteit Geschatte kosten
Vliegticket Eindhoven-Boedapest-Eindhoven € 150,-
Autohuur € 150,-
Benzinegeld € 150,-
Toegangskaarten tot musea € 100,-
Eten en drinken € 50,-
Literatuurkosten € 100,-
Overige onvoorziene kosten € 50,-
Totaal € 750,-

Overweegt u om bij te dragen aan deze kosten? Dan kan dat via het bankrekeningnummer NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift!

Output

We hopen dat deze reis meer zal opleveren dan alleen een voorbereiding op een mogelijke geologiereis. We willen (de geologie van) Hongarije meer bekend maken bij creationisten. Hongarije vormt een ideale testcase voor catastrofisme en zondvloedgeologie. Toont dit landschap sporen van een megacatastrofe of is het over het algemeen geleidelijk, met inbegrip van ‘kleinere’ catastrofen, ontstaan? Hieronder de output die we op dit moment voor ogen zien met dit project.

Lake Hévíz, een hydrothermaal meer ten westen van Hongarije. Als gezin bezochten we dit meer tijdens de zomer van 2020. Bron: Wikipedia.
 1. De voorbereiding van een mogelijke geologiereis (voor Nederlanders, Hongaren of beide). We willen kijken of de locaties geschikt zijn om er met een groep heen te gaan.
 2. Een reisgids voor (deze) geologiereizen.
 3. Een dagelijks blog met daarin de bevindingen tijdens de voorbereidingsreis.
 4. Een beknopte digitale museumgids van het Hongaars natuurhistorisch museum, Magyar Természettudományi Múzeum.
 5. Een testcase voor een, in voorbereiding zijnde, aardrijkskundemodule voor het Voortgezet Onderwijs over geologie en het klassieke scheppingsgeloof.
 6. Een column in het blad Om Sions Wil.
 7. Mogelijk een artikel over de Hongaarse chimpansee-achtige mensaap Rudapithecus in Weet Magazine.3 Deze mensaap uit het Mioceen staat volgens naturalisten mogelijk aan de basis (stem species) van de ‘menselijke’ stamboom. In ieder geval wordt het soort gerekend tot de Hominidae.4
 8. Mogelijk een opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad over het verband tussen Hongarijegeologie en zondvloedgeologie.5
 9. Mogelijk een overzichtsartikel schrijven over de waarde van het perspectief van zondvloedgeologie op Hongarije voor de website van Christelijk Informatieplatform (CIP).6
 10. Het opdoen van ideeën voor Scheurkalenderstukjes (een initiatief van Weet Magazine).
 11. De input voor het openingswoord van het congres van d.d. 22 oktober 2022 D.V.7
 12. Het uitbreiden van lesmateriaal voor aardrijkskunde en geschiedenis om zo voor de leerlingen nog meer een rijke leeromgeving te creëren.
 13. De bestudeerde feiten inbouwen in eigen lezingen voor jongeren en ouderen. Eigen geologie-ervaringen delen spreekt veel meer aan.
 14. Een bijdrage leveren aan de zondvloedmodellendiscussie onder creationisten en de discussie op de besloten geologiebijeenkomst(en).8
 15. Het bestuderen en invullen van de plaats van Hongarijegeologie in de rest van de geologie van Europa.
 16. Het herstarten van en een (verdere) invulling geven aan de website ‘Hongarijegeologie’: www.hongarijegeologie.nl.
 17. Het leggen van banden met Hongaarse wetenschappers die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof.
 18. De discussie aangaan met geologen én (aardrijkskunde)docenten die anders denken over de ontwikkeling van deze aarde en daarmee niet uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof.

Kortom, flink wat output waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen. Mogen wij op uw steun rekenen? Niet alleen financieel, maar ook in uw gebeden. Mag deze reis tot een zegen zijn voor velen! De gevolgen van het catastrofisme te bestuderen is een boeiende en interessante bezigheid, maar het heeft ook een diepere geestelijke betekenis. ‘Gedenkt aan de vrouw van Lot’ (Lukas 17:32).

Voetnoten