Home » Geologie » De Hongaarse lavendelcultuur – Een bezoek aan het ‘levendula-ház’ is de moeite waard

De Hongaarse lavendelcultuur – Een bezoek aan het ‘levendula-ház’ is de moeite waard

In 2018 bezochten Lorens Knap en ondergetekende het land Hongarije om voorbereidingen te treffen voor de geologiereis van 29 april tot en met 3 mei 2019. Met de veerboot voeren we het Balatonmeer over naar het schiereiland Tihany. Daar bezochten we het Lavendel Huis. Dit museum geeft een boeiend overzicht van het eiland Tihany. Beginnend bij landschapsvorming door vulkanisme tot de huidige ‘lavendelcultuur’.

Aan het einde van het Mioceen waren er in Hongarije veel vulkaanuitbarstingen. Een van de eerste vulkanen die in deze periode uitbarstte is te vinden in het centrum van het huidige schiereiland Tihany. Het schiereiland en het Balatonmeer bestonden overigens toen nog niet in de letterlijke zin van het woord. Dit vulkanisme ging door tot en met het einde van het Plioceen en de resultaten daarvan zijn tot op de dag van vandaag waarneembaar: uitgedoofde basaltvulkanen en actieve warmwaterbronnen. Creationisten die uitgaan van een ‘zondvloed/post-zondvloed’-grens nabij de K/Pg-grens geven aan dat dit Mioceenvulkanisme één van de naweeën is van een tot rust komende aarde na de wereldwijde en vernietigende zondvloed. Dit model is intuïtief als leidraad genomen tijdens de bovengenoemde geologiereis, al zijn er ook andere (creationistische) interpretaties mogelijk.

Hoewel het museum uitgaat van een naturalistisch denkkader geeft wel het helder weer hoe dit gegaan zou kunnen zijn. Men laat indrukwekkende en professioneel opgezette tekeningen, video’s en wandreliëfs zien. Hierdoor gaat de geschiedenis van het schiereiland en de streek leven. Een bijkomstig voordeel is dat de teksten in de tentoonstelling niet alleen in het Hongaars worden weergegeven, maar ook in het Engels. Toch hadden we uiteindelijk besloten dit museum niet in onze excursie op te nemen, omdat de ‘Balatondag’ al erg volgepland was met veldexcursies.

Het museum is vooral bekend vanwege de aandacht voor lavendel. Deze plant werd in 1920 ingevoerd vanuit Frankrijk en werd op Tihany uitgezet. Sindsdien heeft deze plant zich sterk vermeerderd op het schiereiland tot in totaal 7 hectare aan lavendel. In de zomer is er zelfs een speciaal lavendelfestival. In het museum worden details gegeven van deze plant, maar ook de geschiedenis van de mensheid met deze plant en specifiek de geschiedenis van lavendel op het eiland Tihany. Voor wie anders wil dan alleen maar geologie is het museum ook de moeite waard. Let wel op dat het van 1 november tot en met 31 maart alleen in het weekend open is.

De voorbereidingsreis in 2018 en dit bezoek aan het museum werden gesponsord door ‘Hongarije Holidays’. In juni 2022 hopen we opnieuw af te kunnen reizen naar Hongarije vanwege een studiereis (zie hier voor meer informatie en verzoek tot (financiële) ondersteuning).