Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Tweede overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Tweede Overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) weergegeven.1 Op 24 maart 1932 kwam bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren een uittreksel binnen vanuit het overlijdensregister van de Gemeente Tiel.2 Daaruit blijkt dat Dirk Martinus binnen de Gemeente Tiel op 11 maart 1932 om twaalf uur in de middag is overleden. Hij was vier en zestig jaar oud en zonder beroep. Dirk Martinus woonde volgens de akte in Kesteren. Dit is onjuist, hij woonde te Opheusden, Gemeente Kesteren. De overledene was een zoon van Elizabeth Vermeer (1845-1900).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1932, aktenummer 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. De overlijdensakte van Dirk Martinus uit de Gemeente Tiel is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.
  3. De verwekker van Dirk Martinus is onbekend. Later trouwde Elizabeth met Jerfaas van Meerten (1837-1908). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.