Home » Genealogie » Geboorteakte van Maartje van Meerten (1871-1906)

Geboorteakte van Maartje van Meerten (1871-1906)

Geboorteakte van Maartje van Meerten (1871-1906) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maartje van Meerten (1871-1906) weergegeven.1 Op 26 januari 1871 deed Jerfaas van Meerten (1837-1908) in de Gemeente Kesteren, voor burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882), aangifte van de geboorte van een dochter. Jerfaas was drie en dertig jaar oud en karman van beroep. Hij gaf aan dat Maartje op 26 januari 1871 om twee uur in de nacht is geboren uit zijn echtgenote Elizabeth Vermeer (1845-1900).2 Jerfaas deed de aangifte samen met twee getuigen: (1) Dirk Heuff (1820-1902), vijftig jaar oud en landbouwer van beroep, en (2) Antonie Sipman (±1823-1899), oud acht en veertig jaar en landbouwer van beroep. Beide getuigen wonen in de Gemeente Kesteren. Helaas kon Jerfaas de akte niet ondertekenen omdat hij niet geleerd had om te tekenen of schrijven. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Maartje ongehuwd is gebleven, maar toch twee kinderen heeft gekregen.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1871, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  3. Het parenteel van Maartje is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maartje-van-meerten-1871-1906/.