Home » Genealogie » Huwelijksakte van Anna Stunnenberg (1862-1959) en Leendert van Eck (1859-1906)

Huwelijksakte van Anna Stunnenberg (1862-1959) en Leendert van Eck (1859-1906)

Huwelijksakte van Anna Stunnenberg (1862-1959) en Leendert van Eck (1859-1906) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Anna Stunnenberg (1862-1959) en Leendert van Eck (1859-1906).1 Anna en Leendert verschenen op 16 mei 1885 voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om een huwelijk aan te gaan.

Leendert van Eck was zes en twintig jaar oud en timmerman van beroep. Hij woonde te Tiel en was de meerderjarige zoon van Gerrit van Eck (1831-1924) en Hendrina van Tintelen (1831-1900). Gerrit was eveneens timmerman en Hendrina was zonder beroep. Beide ouders woonden ook te Tiel.

Anna Stunnenberg was drie en twintig jaar oud en dienstbode van beroep.2 Zij woonde ook te Tiel en was de meerderjarige dochter van Peter Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).3 Peter was landman van beroep en Gerritje zonder beroep. Beide ouders woonden ook te Tiel.

De afkondigingen van het voorgenomen huwelijk zijn gedaan op de zondagen 3 mei 1885 en 10 mei 1885. Dat wil zeggen dat Gerritje en Leendert op zaterdag getrouwd zijn. Het aanstaande echtpaar heeft twee zaken aan de ambtenaar overhandigd, nl. hun geboorteakten én het bewijs van voldoening door de bruidegom aan de Wet op de Nationale Militie. De ouders van de bruid en bruidegom hebben hun toestemming gegeven aan dit huwelijk. Het echtpaar werd daarna bevraagd of zij elkaar tot echtgenoten willen aannemen en antwoordden volmondig met ‘ja’.

Als getuigen waren de volgende personen, die allen woonachtig waren te Tiel, aanwezig:

  1. Johannes Lambertus van Eck (1856-1947). Johannes Lambertus was negen en twintig jaren oud, timmerman van beroep en de broer van de bruidegom.
  2. Hendrikus van Eck (1861-1942). Hendrikus was vier en twintig jaar oud, timmerman van beroep en de broer van de bruidegom.
  3. Jan Droog (1858-?). Jan was zes en twintig jaar oud, timmerman van beroep.
  4. Jacob Gerardus Hendrik Cornelissen (1839-1927). Jacob Gerardus Hendrik was vijf en veertig jaar oud en landman van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, Huwelijksakten, 1885, aktenummer 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anna-stunnenberg-1862-1959/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.