Home » Biologie » ‘Dat werkt fenomenaal, het is net een fabriek’ – Kinderchirurg dr. Justin de Jong verwondert zich over de complexiteit van het menselijk lichaam

‘Dat werkt fenomenaal, het is net een fabriek’ – Kinderchirurg dr. Justin de Jong verwondert zich over de complexiteit van het menselijk lichaam

Deze week heeft het Reformatorisch Dagblad uitgeroepen tot ‘Week van de Schepping’. In deze landelijke krant wordt deze week een serie interviews gepubliceerd met christenen die zich verwonderen over de schepping. Gisteren kwam kinderchirurg dr. Justin de Jong aan het woord. Bij hem is er dagelijks verwondering over de wonderlijke werking van de mens als pronkjuweel van Gods schepping. Het interview doet denken aan het vorig jaar verschenen Your Designed Body1 van Laufmann en Glicksman.2

Dr. Justin de Jong promoveerde in 2009 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met als titel ‘Laparoscopic Adjustable gastric Banding: Effect on gastroesophageal reflux, esophageal motility and gastric function’. Momenteel is hij kinderchirurg in het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam. Hij is daarnaast ouderling in de Hervormde Gemeente te Linschoten. RD-journalist Maarten Costerus beschrijft in het artikel een operatie van een baby van slechts een paar maanden oud. De Jong opereert hoofdzakelijk kinderen met een aangeboren afwijking.

Brood verdienen bij gratie van de zondeval

Deze afwijkingen zijn een gevolg van de zondeval. De Jong: “Ik verdien brood bij gratie van de zondeval, toen ziekte en ellende in de wereld zijn gekomen. Daar word ik elke dag mee geconfronteerd.” Hoewel de gevolgen van de zondeval dagelijks zichtbaar zijn voor De Jong ziet hij ook de hand van de Schepper in ons lichaam. “Neem alleen al het oog. De lens breekt lichtstralen en projecteert die op het netvlies. Zo kunnen we dingen om ons heen waarnemen. De hersenen slaan deze beelden op en kunnen die ook weer oproepen, waardoor we bijvoorbeeld mensen herkennen.” Ook het bloedstollingssysteem en de genezing van een wond zit ingenieus in elkaar.

Ingenieus ontworpen maag-darm-stelsel

De geleerde wijst in het interview ook naar het maag-darm-stelsel. “Dat werkt fenomenaal. Het is net een fabriek. De maag en de alvleesklier maken spijsverteringssappen aan. De maagportier bepaalt de hoeveelheid voedsel die de maag mag verlaten. Als het eten heel vet is, zorgt een hormonaal proces ervoor dat deze kringspier weinig voedsel doorlaat. De dunne darm neemt de voedingsstoffen vervolgens op. Het restafval scheiden we uit. Een magnifiek systeem. Hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik ervan onder de indruk raak.” De genezing van de darm na een operatie is volgens de kinderchirurg ook indrukwekkend. “De darmen groeien dan vanzelf aan elkaar vast. Heel bijzonder. Als dat niet goed gaat, ontstaat er lekkage.

Ten slotte

Geleerden die op deze wijze getuigen van de Schepper zijn identificatiefiguren voor medische studenten. Het is goed dat het Reformatorisch Dagblad hier ruimte voor heeft in de krant. Laten we in deze Week van de schepping onze Schepper niet uit het oog verliezen. Al is de geschapen wereld bedekt door de sluiers van de zondeval, er is nog ‘enig licht der natuur overgebleven’ (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 4)3opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn’ (Romeinen 1:20, SV).

  1. Het boek verscheen bij de Amerikaanse denktank voor Intelligent Design, Discovery Institute: https://www.discovery.org/store/product/your-designed-body/.
  2. Bron: Costerus, M., 2023, “Maag-darmstelsel is net een fabriek”. Interview kinderchirurg Justin de Jong over complexiteit menselijk lichaam, Reformatorisch Dagblad 52 (287): 4. URL: https://www.rd.nl/artikel/1011575-kinderchirurg-verwondert-zich-maag-darmstelsel-is-net-een-fabriek.
  3. Zie: https://www.dordtse-leerregels.nl/hoofdstuk-3-en-4/paragraaf-4.