Home » 2021 » november (Pagina 3)

Maandelijkse archieven: november 2021

Gaan mensen verloren die nooit van Jezus hebben gehoord? – Dr. Gert van den Brink gaat op deze vraag in

Gaan mensen verloren die nooit van Jezus hebben gehoord? Godsdienstfilosoof en theoloog dr. Gert van den Brink geeft antwoord op deze vraag. Met dank aan geloofstoerusting voor de opname!

Week van het Leven 2021 – Vijf pro-life video’s online op de website ‘Oorsprong’

Vandaag wordt de ‘Week van het Leven 2021‘ afgesloten met de ‘Mars voor het Leven‘. Deze mars wordt georganiseerd door stichting Schreeuw om Leven. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maar een beperkt aantal mensen meelopen. De mars is hier via de livestream te volgen. De afgelopen week hebben wij, met toestemming van de organisatie, op onze website vijf video’s gedeeld van de Week van het Leven, deze video’s kregen veel bijval maar zorgden ook voor veel commotie. Hieronder de lijst met de verschillende video’s.

Video 1:  Baas in eigen buik? Bekijk het eens van de ándere kant en vergeet het báásje in eigen buik niet!
Video 2:  Bij abortus is ‘t nog maar een klompje cellen? Bekijk het eens van de ándere kant!
Video 3:  Recht op een veilige abortus? Bekijk het eens van de ándere kant!
Video 4:  Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant!
Video 5:  Keuzevrijheid voor abortus? Bekijk het eens van de ándere kant!

Vragen over het VZM-overzicht (3): Waar sta je zelf?

Op 17 augustus 2021 werd op deze website een overzicht van het zogenoemde Vulkanisch Zoutmodel (VZM) gepubliceerd. Het is een (nog niet helemaal compleet) overzicht van alle activiteiten en publicaties rondom het VZM van ing. Stef Heerema. Sindsdien krijg ik regelmatig vragen van creationisten en niet-creationisten over dit overzicht. In een drieluik wil ik ingaan op deze vragen.1

De eerste bijdrage is een toelichting van de motivatie om een overzicht te maken. Deze bijdrage is hier te vinden.2 De tweede bijdrage in dit drieluik gaat over de vraag waarom ik in het overzicht aandacht geef aan theïstische evolutionisten, naturalistische geologen en/of niet-creationisten. Deze bijdrage is hier te vinden.3 De derde en laatste bijdrage in dit drieluik gaat over mijn eigen positie in het debat over het ontstaan van de wereldwijde zoutlagen. Deze bijdrage is hier te vinden.

We weten het niet

Als reactie op het VZM-overzicht kreeg ik vaak als commentaar: ‘Leuk zo’n overzicht, maar waar sta je zelf?’ In dit artikel daar wat duidelijkheid over. Toen geoloog en bioloog drs. Tom Zoutewelle door Weet Magazine werd geïnterviewd liet hij weten dat hij worstelde met de evaporieten.4 Deze worsteling herken ik. Ondanks dat verschillende creationisten zich hebben beziggehouden met evaporieten is er nog geen (goede) oplossing voor dit vraagstuk binnen een chronologie van minder dan tienduizend jaar. We moeten hier eerlijk toegeven dat we het (nog) niet precies weten hoe deze afzettingen gevormd zijn. Een scenario van pure zoutmagma’s (zoals wordt voorgesteld binnen het VZM) is onwaarschijnlijk én tientallen snel achter elkaar gevormde gigantische pekelzeeën (zoals wel geopperd is binnen het Rekolonisatiemodel) is onrealistisch. Daarnaast zijn er te weinig creationistische experts met het evaporietenvraagstuk bezig. Graag zou ik zien dat een creationistische geochemicus samen met een creationistische geofysicus, een creationistische sedimentoloog en wellicht nog een expert op een ander vakgebied de handen ineen slaan en dit vraagstuk, binnen een korte chronologie van minder dan tienduizend jaar, zouden willen oplossen. Tot die tijd is het meest eerlijke antwoord: ‘We weten (nog) niet hoe deze evaporieten (zijn) ontstaan binnen een korte chronologie’.

Vulkanisch Zoutmodel

In de loop der jaren dat ik hiermee bezig ben heb ik de problemen met het Vulkanisch Zoutmodel zien opstapelen. Met alle respect voor het werk van ing. Stef Heerema aan dit zoutmodel denk ik dat zijn model het ontstaan en bestaan van steenzout niet kan verklaren. Momenteel zie ik dat er allerlei ‘epicykels’ ingebouwd moeten worden om het model te redden. Uiteraard moedig ik Heerema van harte aan om aan zijn model verder uit te bouwen. Ik meen ook dat hij daarvoor de ruimte en het vertrouwen moet hebben en krijgen om dat te doen. Dat gezegd hebbende hoop ik wel dat Heerema wil ingaan op de tientallen bezwaren die zijn aangedragen door critici (zowel door creationisten als door naturalisten).5 Ik heb erg veel respect voor de berg werk die Heerema verzet heeft, maar uiteindelijk denk ik dat zijn model tekortschiet.

Wat dan wel?

Welke kant moeten we dan wel op? Ik ben al sinds dat ik in aanraking kwam met evaporieten onder de indruk van het werk van de marien geoloog dr. Martin Hovland. Bij mijn weten is Hovland geen creationist, maar wil hij wel een alternatief ontwikkelen voor het standaard indampingsmodel. Hij schreef diverse papers in vaktijdschriften over het zogenoemde ‘hydrothermal salt model’. Als praktijkvoorbeeld zijn de zoutformaties in de Rode Zee aan te wijzen en te bestuderen. Een bestudering van de processen op het gebied van zoutvorming die daar nog steeds gaande zijn loont de moeite.6 De op een dergelijke wijze ontstane zoutformaties gecombineerd met een proces van serpentinisatie7 zou een begin van een nieuw creationistisch zoutmodel kunnen zijn. Je zit dan nog steeds met een tijdsprobleem, maar die is vermoedelijk minder groot dan verschillende momenten van langdurige indamping binnen de geologische kolom en mogelijk zelfs op te lossen. Zelf probeer ik de evaporieten die in Hongarije zijn gevonden te verklaren binnen deze modellen.8 Dit kan ook omdat ten tijde van het ontstaan van deze evaporieten dit gebied tektonisch erg actief was. Zijn er in Nederland creationistische geochemici, geofysici, sedimentologen en andere experts die bij de ontwikkeling van zo’n nieuw creationistisch zoutmodel zouden kunnen en zouden willen helpen?

Voetnoten

Week van het Leven 2021 – Keuzevrijheid voor abortus? Bekijk het eens van de ándere kant!

Keuzevrijheid voor abortus? Bekijk het eens van de ándere kant. Hoeveel keuze heb je als je gedwongen wordt tot abortus? En een ongeboren kindje heeft al helemáál geen keuze. Zullen we daarom werk maken van échte hulp aan moeder en kind? Kijk op https://www.weekvanhetleven.nl.

Prof. dr. Jan Hoek over de boekpresentatie ‘Wat is de mens?’

In 2018 was prof. dr. Edgar Andrews te gast op ‘De Bronckhorst Hoeve‘ in Brummen. Hij sprak daar over zijn boek ‘Wat is de mens?’ (zie hier voor zijn presentatie). Na afloop werd de systematisch theoloog prof. dr. Jan Hoek kort geïnterviewd naar aanleiding van de boekpresentatie en het boek. Hieronder is deze videoboodschap opgenomen.

Programma Fundamentum Studium Generale 2022 – Vier sprekers en vier onderwerpen

Fundamentum heeft de intentie om vier keer per jaar een lezing aan te bieden in de vorm van Fundamentum Studium Generale. Het programma voor 2022 is ondertussen bekend. Locaties worden nog toegevoegd. Wanneer de coronamaatregelen in die mate zijn dat er géén live-event gehouden kan worden, proberen we (mits met toestemming van de spreker) een livestream op te zetten. Voor alle data geldt D.V.

10 december 2021: Dr. Peter Borger – Terug naar de Oorsprong – Over baranomen en soortvorming. (Aanmelden voor deze avond is hier mogelijk).
18 maart 2022: Dr. Peter van der Veen – Bijbelse archeologie en de koningentijd – Welke historische en archeologische aanwijzingen zijn er voor de koningen van Juda en Israël? (Aanmelden is nog niet mogelijk).
27 mei 2022: Dr. ir. Erik van Engelen – Het langdurige experiment van Richard Lenski met Escherichia coli bacteriën. Wat hebben de uitkomsten van dit experiment ons te vertellen over evolutie en Universele Gemeenschappelijke Afstamming? (Aanmelden is nog niet mogelijk).
18 november 2022: Thomas Bakker (MA) – Schrift en scheppingsval. Een presentatie over de gevolgen van de zondeval voor de schepping volgens Gods Woord. (Aanmelden is nog niet mogelijk).

SPREKERS

Thomas Bakker (MA) is theoloog en predikant.
Dr. Peter Borger is moleculair bioloog.
Dr. ir. Erik van Engelen is bacterioloog en dierenarts.
Dr. Peter van der Veen is (bijbels) archeoloog.

Het borduurwerk en de tornado – Bespreking van ‘Tornado’

“Het gigantische monster bestaat uit een donkere onweerswolk met een enorme slurf. Aan het einde van de slurf lijkt een soort zak te hangen, die als een razende stofzuiger over het meer jaagt. De hele lucht rond de tornado is in beweging. Het blijft onophoudelijk lichten en donderen. Peer moet denken aan een documentaire die hij ooit op school had gezien over wetenschappers die een tornado achterna reden om onderzoek te doen. Ze leken in extase toen ze de tornado naderden. Peer had het toen wat overdreven gevonden, maar nu hij zelf de tornado ziet, snapt hij het gevoel.”

Korte beschrijving

Vorig jaar (2020) verscheen er een mooi tienerboek bij uitgeverij Den Hertog. De schrijver van het boek is Rijk Arends. Het boek ‘Tornado’ is geschikt voor tieners vanaf 11 jaar. Hoofdpersoon Peer woont in Nederland, samen met zijn vader en zijn zusje Laura. Moeder is overleden toen Peer jong was na een auto-ongeluk. De opa en oma van Peer wonen in Canada. De vader van Peer heeft een nieuwe liefde opgedaan in het land en omdat opa al oud is voor het werk op de boerderij wordt aan de vader van Peer gevraagd het werk over te nemen. Maar gaat het Peers vader alleen om de boerderij, of ook om de nieuwe liefde Rachel. Peer heeft het er moeilijk mee: hij wil geen nieuwe moeder. Rachel is evenals Peers vader weduwe en heeft ook twee kinderen: Mike en Eva. Ook Mike heeft moeite met een ‘nieuwe’ vader. Samen smeden ze een complot om het huwelijk van Rachel en Peers vader te stoppen. Een vakantie met een tornado is nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hoe dat gaat? Daarvoor moet je het boek zelf lezen.

Borduurwerk

Peer heeft het moeilijk met het feit dat zijn vader wil trouwen met een andere vrouw! Hij heeft het verlies van zijn moeder nog niet (helemaal) verwerkt. Hij wil geen nieuwe moeder. Arends weet de gedachtegang van deze tiener goed te beschrijven. Op een avond pakt hij voordat hij gaat slapen zijn Bijbeltje, maar legt hem ongelezen weer terug. Hij prevelt gedachteloos wat worden en probeert dan te gaan slapen. Dat lukt niet, gedachten malen door zijn hoofd. Citaat:

“Hij prevelt de woorden die hij altijd gebruikt, maar voor zijn gevoel kan hij net zo goed niet bidden. Zou dat inderdaad door de schietspellen komen die hij de laatste tijd speelt? Of omdat hij zich steeds meer af gaat vragen waarom juist zijn moeder… Als God bestaat, waarom is dan dat ongeluk gebeurd? Hij had het er ooit met tante Wilma over gehad. Ze had hem toen de achterkant van een borduurwerk laten zien. Hij zag alleen verschillende kleuren wol en knoopjes, maar het boerderijtje dat op de voorkant was geborduurd, was er niet in te zien. ‘Zo is het ook met het leven Peer,’ had ze gezegd. ‘Wij zien de achterkant. God ziet de voorkant en heeft ook een plan met jouw leven. Maar begrijpen doen wij het meestal niet.’ Het had hem toen getroost, maar nu heeft hij een beter antwoord nodig.”

Als de tornado uitgeraasd is dan komt het borduurwerk weer terug in de gedachten van Peer. Citaat:

“Hij had vandaag een paar keer aan het voorbeeld van tante Wilma moeten denken. Wij zien de achterkant van het borduurwerk. God de voorkant. Alleen God kon weten dat er een tornado voor nodig was om hem anders naar Rachel te laten kijken.”

Het is mooi dat de schrijver met dit eenvoudige voorbeeld tieners wil bereiken. Er moet ruimte zijn in gesprekken en in tienerboeken voor dit soort moeilijke vragen. In het boek wordt ook het machtige natuurverschijnsel tornado uitgelegd.1 Het boek is vanwege de leerzame en spannende verhaallijn een aanrader om te lezen.

Rijk Arends heeft nog meer tienerboeken geschreven. Dit jaar verscheen ‘De andere wereld’. Een bespreking van dit tienerboek over Betuwse streekgeschiedenis is hier te vinden.

Dit boek zal binnenkort in onze webshop te koop worden aangeboden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2027’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Wat is een tornado?

Schrijver Rijk Arends schreef onlangs een tienerboek over een tornado. Wat is een tornado? Op YouTube heeft ‘National Geographic’ een video geplaatst met daarin beelden van een tornado! Een verschil tussen een tornado en een orkaan is dat de eerste ontstaat boven land en de tweede boven zee.

Bijtsporen van een zoogdierachtige gevonden op een dinosaurusbot – Junggar Basin onthult nieuwe Mesozoïsche zoogdiergeheimen

Onlangs vond een Duits onderzoeksteam bijtsporen van een zoogdierachtige op een dinosaurusbot. Het bot komt uit de Qigu Formation (Oxfordien, Boven-Jura) in Junggar Basin (noordwest China). In deze formatie zijn al veel resten gevonden van zoogdierachtigen.1 De grote diversiteit onder de Mesozoïsche zoogdieren blijft keer op keer verbazen en fascineren. We kunnen spreken van een paradigmaverschuiving. Het tijdperk dat dinosaurussen in het Mesozoïcum de wereld regeerden is afgelopen, letterlijk en figuurlijk. In 2005 werd, bijvoorbeeld, een relatief groot zoogdier gevonden met resten van een jonge Psittacosaurus in de maag(streek).2 In 2010 werden er bijtsporen gevonden op diverse dinobotten en op een dijbeen van het aquatische reptiel Champosaurus, uit de tandsporen bleek dat een zoogdierachtige erop gekauwd had.3 Tien jaar later dus ook zoogdierbijtsporen op dinosaurusbotten in China.4

Zandduinen in Junggar Basin, noordwest China. Bron: Wikipedia.

Aaseter

In The Science of Nature presenteerden Duitse onderzoekers nieuw bewijsmateriaal dat zoogdieren zich voedden met dinovlees. Het gaat in dit geval om een zoogdierachtige zo groot als een spitsmuis die ooit leefde in een gebied wat nu China heet. De onderzoekers vonden de bijtsporen op een ribbot van de sauropode dinosaurus Mamenchisaurus (een ‘langnek’ die behoorde tot de Eusauropoda). De sporen beperken zich tot één rib en hebben een lengte van tussen de 0,5 en 1,5 millimeter en een breedte van 30-250 micrometer. De onderzoekers schatten daarom dat het zoogdier ongeveer twee tot drie centimeter lang was en 14 gram zwaar. Tot nu toe is er slechts één snijtand van een zoogdier gevonden in deze formatie, maar de structuur van deze tand sluit goed aan bij de bijtsporen in het dinobot. Het gaat om een snijtand van Sineleutherus uyguricus. We moeten hierbij hoogstwaarschijnlijk denken aan aaseters die zich voedden met dinovlees. 5 Meer informatie over details is te vinden in de gepubliceerde paper.6

Rijke variatie

De laatste twintig jaar hebben uitgewezen dat zoogdierachtigen die in het dinoleefgebied leefden meer divers waren dan gedacht en dat ze verschillende ecologische niches bezetten. Sommigen waren aangepast aan het water7, terwijl anderen in de bomen leefden en van de ene boomtop naar de andere konden zweven8. Ook hadden deze Mesozoïsche beesten een gevarieerd dieet: we kennen insectivoren, herbivoren, carnivoren en omnivoren. Toch weten we nog steeds vrij weinig over hun voedingsgedrag en eetpatroon. De laatste jaren komt ook daar, ziende op de besproken publicatie, verandering in. Creationisten volgen deze ontwikkeling met belangstelling. Het zet namelijk eerdere uitspraken van creationisten in een ander licht. De claim, van zowel naturalisten als creationisten, dat in het dinoleefgebied nauwelijks zoogdierachtigen voorkwamen moet in de prullenbak en het creationistische ecologische zoneringsmodel wordt meer uitgedaagd. Creationisten zouden zich daarom veel meer moeten bezighouden met het opgraven, beschrijven en interpreteren van deze zoogdierfossielen. Hoe verhouden deze Mesozoïsche zoogdieren zich tot de huidige zoogdieren en wat zegt dit over een zondvloed/post-zondvloed-grens?

Voetnoten

Week van het Leven 2021 – Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant!

Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de ándere kant! Een ongeboren kindje heeft óók een lichaam, maar géén keuze. Bij vijf weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder én kind? Kijk op https://weekvanhetleven.nl.