Home » Onderwijs » Het borduurwerk en de tornado – Bespreking van ‘Tornado’

Het borduurwerk en de tornado – Bespreking van ‘Tornado’

“Het gigantische monster bestaat uit een donkere onweerswolk met een enorme slurf. Aan het einde van de slurf lijkt een soort zak te hangen, die als een razende stofzuiger over het meer jaagt. De hele lucht rond de tornado is in beweging. Het blijft onophoudelijk lichten en donderen. Peer moet denken aan een documentaire die hij ooit op school had gezien over wetenschappers die een tornado achterna reden om onderzoek te doen. Ze leken in extase toen ze de tornado naderden. Peer had het toen wat overdreven gevonden, maar nu hij zelf de tornado ziet, snapt hij het gevoel.”

Korte beschrijving

Vorig jaar (2020) verscheen er een mooi tienerboek bij uitgeverij Den Hertog. De schrijver van het boek is Rijk Arends. Het boek ‘Tornado’ is geschikt voor tieners vanaf 11 jaar. Hoofdpersoon Peer woont in Nederland, samen met zijn vader en zijn zusje Laura. Moeder is overleden toen Peer jong was na een auto-ongeluk. De opa en oma van Peer wonen in Canada. De vader van Peer heeft een nieuwe liefde opgedaan in het land en omdat opa al oud is voor het werk op de boerderij wordt aan de vader van Peer gevraagd het werk over te nemen. Maar gaat het Peers vader alleen om de boerderij, of ook om de nieuwe liefde Rachel. Peer heeft het er moeilijk mee: hij wil geen nieuwe moeder. Rachel is evenals Peers vader weduwe en heeft ook twee kinderen: Mike en Eva. Ook Mike heeft moeite met een ‘nieuwe’ vader. Samen smeden ze een complot om het huwelijk van Rachel en Peers vader te stoppen. Een vakantie met een tornado is nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hoe dat gaat? Daarvoor moet je het boek zelf lezen.

Borduurwerk

Peer heeft het moeilijk met het feit dat zijn vader wil trouwen met een andere vrouw! Hij heeft het verlies van zijn moeder nog niet (helemaal) verwerkt. Hij wil geen nieuwe moeder. Arends weet de gedachtegang van deze tiener goed te beschrijven. Op een avond pakt hij voordat hij gaat slapen zijn Bijbeltje, maar legt hem ongelezen weer terug. Hij prevelt gedachteloos wat worden en probeert dan te gaan slapen. Dat lukt niet, gedachten malen door zijn hoofd. Citaat:

“Hij prevelt de woorden die hij altijd gebruikt, maar voor zijn gevoel kan hij net zo goed niet bidden. Zou dat inderdaad door de schietspellen komen die hij de laatste tijd speelt? Of omdat hij zich steeds meer af gaat vragen waarom juist zijn moeder… Als God bestaat, waarom is dan dat ongeluk gebeurd? Hij had het er ooit met tante Wilma over gehad. Ze had hem toen de achterkant van een borduurwerk laten zien. Hij zag alleen verschillende kleuren wol en knoopjes, maar het boerderijtje dat op de voorkant was geborduurd, was er niet in te zien. ‘Zo is het ook met het leven Peer,’ had ze gezegd. ‘Wij zien de achterkant. God ziet de voorkant en heeft ook een plan met jouw leven. Maar begrijpen doen wij het meestal niet.’ Het had hem toen getroost, maar nu heeft hij een beter antwoord nodig.”

Als de tornado uitgeraasd is dan komt het borduurwerk weer terug in de gedachten van Peer. Citaat:

“Hij had vandaag een paar keer aan het voorbeeld van tante Wilma moeten denken. Wij zien de achterkant van het borduurwerk. God de voorkant. Alleen God kon weten dat er een tornado voor nodig was om hem anders naar Rachel te laten kijken.”

Het is mooi dat de schrijver met dit eenvoudige voorbeeld tieners wil bereiken. Er moet ruimte zijn in gesprekken en in tienerboeken voor dit soort moeilijke vragen. In het boek wordt ook het machtige natuurverschijnsel tornado uitgelegd.1 Het boek is vanwege de leerzame en spannende verhaallijn een aanrader om te lezen.

Rijk Arends heeft nog meer tienerboeken geschreven. Dit jaar verscheen ‘De andere wereld’. Een bespreking van dit tienerboek over Betuwse streekgeschiedenis is hier te vinden.

Dit boek zal binnenkort in onze webshop te koop worden aangeboden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2027’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

  1. Zie ook hier voor een (Engelstalige) uitleg: https://oorsprong.info/wat-is-een-tornado/.