Home » Genealogie » Van Meertens en aanverwanten in het eerste deel van het Nederlandsch Geslacht-, Stam- en Wapen-Boek

Van Meertens en aanverwanten in het eerste deel van het Nederlandsch Geslacht-, Stam- en Wapen-Boek

Het eerste deel van ‘Nederlandsch Geslacht- Stam- en Wapen-Boek, waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën, in de Zeven Vereenigde Provinciën; opgemaakt uit oude en echte gedenkstukken; doormengd met veele weetenswaardige Historische Byzonderheden, byeen en in orde gebragt, door wylen Abraham Ferwerda; en met de noodige registers, zo der geslachten als der wapenen voorzien, door, Jacobus de Kok’ omvat de achternaamletters A-B. Het eerste deel verscheen te Amsterdam bij J.B. Elwe, en D.M. Langeveld in het jaar 1785. Het omvat verschillende adellijke geslachten en ook enkele telgen uit het geslacht Van Meerten.

Hase Taetse van Amerongen

Op bladzijde 79 wordt het geslacht ‘Van Amerongen’ weergegeven. Hase Taetse van Amerongen is een dochter van Ernst Taetse van Amerongen en Mechtelt van Loendersloot van Houdaan. Hase was een van de zeven kinderen. Zij trouwde met Johan van Abcoude van Meerten. Hun kinderen voerden de naam Taetse van Meerten. Johan en Hase staan aan de basis van het geslacht ‘Van Abcoude van Meerten‘. We zitten met dit echtpaar aan het begin van de vijftiende eeuw.

Margaretha van Abcoude van Meerten

Op bladzijde 130 van de digitale versie wordt het geslacht ‘Van Assendelft’ weergegeven. Cornelis van Assendelft is getrouwd met Margaretha (van Abcoude) van Meerten. Cornelis was een zoon van Otto van Assendelft, ridder, Heer van Gouriaan en Kyfhoek, en Anna bastaart van Bergen. In 1568 hertrouwde zijn vader met Jenne van Cruningen. Cornelis van Assendelft was ook Heer van Gouriaan, maar transporteerde Gouriaan aan de Heer van Schagen. Hij trouwde met Margaretha (van Abcoude) van Meerten. Margaretha was een dochter van Gerrit van Abcoude van Meerten een Geertruijt van Loon (van Heinsberg). Haar ouders woonden in ’t Stigt van Utregt. Cornelis stierf anno 1600 op het huis de Assenburg in de leeftijd van zestig jaar. Margaretha overleefde haar man twee jaar en stierf anno 1602 in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Margaretha was dus aanzienlijk ouder dan haar man.

Samen kregen ze vier kinderen: (1) Floris van Assendelft, was Heer van Assendelft bij testament van zijn neef Nicolaas van Assendelft. Hij stierf als jonge man in de leeftijd van 18 jaar, zodat de Heerlijkheid Assendelft op zijn Vader overging. Floris is dus vóór 1600 overleden. (2) Gerrit van Assendelft werd na het overlijden van zijn vader Heer van Assendelft, Ambachtsheer van Heemskerk, Kyfhoek, Hyeronimusambacht en Hendrik-y-denambacht. Hij stierf anno 1617 (in juni) op ’t huys Asschenburg in de leeftijd van 50 jaar. Gerrit is ongehuwd gebleven. (3) Anna van Assendelft, Vrouwe van Assendelft na haar broer Gerard (of: Gerrit?). Zij trouwde met Gerrit van Renesse van der Aa, Heer van der Aa. Anna stierf anno 1609 nalatende drie dochters (Agnes, Margaretha en Adriana). (4) Antonia van Assendelft. Zij trouwde met Everard van Deurne, Heer van Lyssel in de Peel. Antonia stierf anno 1606 en Everard stierf anno 1617. Ze lieten twee zonen en een dochter na.

Geertruid van Abcoude van Meerten

Op bladzijde 215 wordt het geslacht ‘Van Berkenroede’ weergegeven. Gerrit van Berkenroede was een zoon van Hendrik van Berkenroede en Erkenraad van Bekestein. Hendrik stierf anno 1546. Gerrit was Baljuw van Kennemerland, hij stierf zonder oor. Gerrit was getrouwd met Geertruid van van Abcoude Meerten de dochter van Gerrit van Meerten en Geertruid van Loon (van Heinsberg).1 Dit echtpaar woonde in ’t Stigt van Utregt. Ze was het zusje van de hierboven genoemde Margaretha. Geertruid stierf in 1611, in de leeftijd van 85 jaar.2

Voetnoten

  1. Geertruijt komt ook op deze pagina voor: https://oorsprong.info/transcriptie-boek-genealogie-van-abcoude-van-meerten-pagina-52/.
  2. Het biografisch woordenboek geeft 1618 als overlijdensdatum: https://oorsprong.info/biografisch-woordenboek-van-der-aa-over-geertruijt-van-abcoude-van-meerten-rond-1533-1618-en-gerrit-van-berkenrode-rond-1530-1598/.