Home » Genealogie » Biografisch woordenboek Van der Aa over Geertruijt van Abcoude van Meerten (rond 1533-1618) en Gerrit van Berkenrode (rond 1530-1598)

Biografisch woordenboek Van der Aa over Geertruijt van Abcoude van Meerten (rond 1533-1618) en Gerrit van Berkenrode (rond 1530-1598)

In het biografisch woordenboek van Van der Aa wordt Gerrit van Berkenrode besproken. Gerrit was in zijn jonge jaren een geestelijke en kanunnik geworden. Hij is echter overgegaan tot de Reformatie. Hij vocht aan de kant van de Prins van Oranje.1

Gerrit was, volgens het biografisch woordenboek, de oudste zoon van Hendrik van Berkenrode en Erkenraad van Bekestein (uit het huis Van Heemskerk). Gerrit is geboren in of kort na 1530. Zoals gezegd was hij eerst Rooms geestelijke en daarna overgegaan tot de Reformatie. Hij ‘werd (…) tevens een voorstander der vrijheid’. Hij probeerde in 1572 om Haarlem aan de zijde van de prins te laten vallen. Van der Aa: “In 1572 werd hij door Willem I. als diens Commissaris naar Haarlem gezonden, om, ware het mogelijk, die stad aan zijne zijde te doen omslaan. Hij deed zulks, in weerwil van allen tegenstand, op de beste wijze. Bij de belegering van Haarlem, schijnt hij niet tegenwoordig te zijn geweest, hoogstwaarschijnlijk was hij dan buiten de zogenaamde vergiffenis gesloten geweest.

Hij behoorde ook tot de Comissie Landszaken die, na de moord op Willem van Oranje, ‘belast werd met het openen der brieven, welke, aan diens adres gezonden, als nog mochten aankomen’. Gerrit was getrouwd met Geertuid van Meerthen. Wij kennen haar als Geertruijt van Abcoude van Meerten, dochter van Gerrit van Abcoude van Meerten (?-1537) en Geertruijt van Loon van Heinsberg (?-1566). Geertruijt stierf in hoge ouderdom in 1618.2 De overlijdensdatum van Gerrit is Van der Aa niet bekend, ‘maar zeker leefde hij nog in 1596, wanneer David Colterman, bij resignatie van hem, zijn opvolger werd als Baljuw van Kennemerland’.3 Het echtpaar overleed kinderloos.

Als bronnen worden opgegeven: “Zie Bor, Nederl. Oorl. B. VI bl. 372 (270), 380 (276), B. XIX bl. 454 (3); van Leeuwen, Batavia Illustrata, bl. 859 en 860; van Hoogstraten en Broucrius van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb.; Wagenaar, Vaderl. Hist. D VI bl. 367; Scheltema, Staatk. Nederl.

Voetnoten

  1. Aa, A.J. van der, 1854, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, tweede deel (Haarlem: J.J. van Brederode), p. 412-413. URL: https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog02_01.xml&page=413&view=imagePane.
  2. Volgens mijn gegevens op 11 april 1618 te Wijk bij Duurstede.
  3. Volgens mijn gegegevens, die ik nog moet verifiëren, is hij overleden op 5 juli 1598.