Home » Biologie » Tweede Kamer wijst middels de voorzitter en enkele Kamerleden menselijke evolutie vanuit de dieren (‘we zijn primaten’) af

Tweede Kamer wijst middels de voorzitter en enkele Kamerleden menselijke evolutie vanuit de dieren (‘we zijn primaten’) af

Gisteren (9 mei 2023) was er in de Tweede Kamer een debat over ‘Racisme en discriminatie in de politieorganisatie’ onder voorzitterschap van drs. Roelien J. Kamminga (VVD). Belangrijk om dit onderwerp te bespreken en daar ook een standpunt over in te nemen. Omdat wij allen van Adam en Noach afstammen kan en mag er geen racisme bestaan. Mr. Gideon F.C. van Meijeren (FvD) werd (terecht) het woord ontnomen omdat hij, in overtreding zijnde, jongeren met een donkere huidskleur een ‘zwerm negroïde primaten’ noemde.

Mr. Gideon van Meijeren tijdens het debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie. Bron: Screenshot door Jan van Meerten op 10 mei 2023.

Aanleiding

De aanleiding tot deze uitspraak van mr. Van Meijeren is een filmpje van een mishandeling op het station Bijlmer Arena. Hier werd op vrijdagavond 5 mei 2023 half tien een jongeman in elkaar getrapt en van het perron op het spoor geduwd door een groep jongeren van tussen de 15 en 17 jaar.1 NOS meldde gisteren (9 mei 2023) eveneens dat er zes jongens van de groep zijn opgepakt, maar dat het slachtoffer nog altijd spoorloos is.2 Dit is een poging tot doodslag (wellicht zelfs een poging tot moord) en moet flink aangepakt worden. Zodat deze jongeren het wel uit hun hoofd laten om zoiets nog een keer te doen.

Primaten

Ook mr. Van Meijeren vond dit incident tijdens het debat afkeurenswaardig en liet dat zo ook merken. Van Meijeren wees in zijn bijdrage op het incident. Hij gaf aan dat Nederland afgelopen weekend ‘werd opgeschrikt door de meest gruwelijke beelden van een grote zwerm negroïde mensen die een weerloze blanke jongen’ in elkaar sloegen. De voorzitter vroeg na deze zin of Van Meijeren zou willen oppassen met de terminologie die hij gebruikt. Van Meijeren gaf de voorzitter gelijk ‘misschien is dat in dit geval niet gepast. Het was een zwerm negroïde primaten’. De voorzitter geeft opnieuw aan dat dit echt te ver gaat en dat dit soort termen in een goed debat niet nodig zijn. Van Meijeren verwept opnieuw de actie van de genoemde jongeren door het te bestempelen als ‘te ranzig en te verwerpelijk voor woorden’. “Zij gedragen zich op deze manier als primaten.” Drs. Farid Azarkan (DENK) maakte een punt van orde door de voorzitter te verwijzen naar artikel 8.14 van de spelregels debatteren waarin staat dat de Kamerleden met respect voor elkaar en voor het onderwerp naar elkaar reageren. “Een groep mensen uitmaken voor ‘primaten’ gaat daar ver overheen.” Hij verzoekt, via de voorzitter, dat Van Meijeren zijn woorden terugneemt. Ook mr. Ingrid J.M. Michon-Derkzen (VVD) maakte een punt van orde. Zij vraagt de spreker om zich te houden aan het onderwerp van het debat. “Dit soort andere bespiegelingen zijn volstrekt buiten de orde en ook niet relevant voor het debat.” De voorzitter geeft aan het eens te zijn met de reageerders en verzoekt Van Meijeren deze woorden terug te nemen. Van Meijeren weigert dit. “Ik heb geen greintje respect voor dat walgelijke tuig. (…) Daar ga ik ook geen respect voor opbrengen. Ik neem mijn woorden niet terug.” Daarmee sloot de voorzitter de inbreng van mr. Van Meijeren af.3

Geen primaten

De voorzitter en de reageerders hebben gelijk. Hoewel mensen zich beestachtig kunnen gedragen (wat ook in deze video te zien is), zijn ze daarmee geen primaten. Mensen uitschelden voor primaten past niet in een wetenschappelijk en/of politiek debat. De mens is de kroon op Gods schepping en hoewel de mens door de zondeval alles verbruikt heeft is deze positie zó gebleven. Dankzij Gods genade en door het verzoenende werk van Christus kan een mens nog zalig worden. Dit geldt alleen voor de mensen en niet voor de dieren of de engelen. De mens is ook onderscheiden van de dieren, zelfs de primaten. Primaten zijn in de scheppingsmozaïek wel de aan de mensen meest ‘verwante’4 soorten, in de zin dat ze meer gezamenlijke overeenkomsten hebben met de mensen dan mensen met andere groepen dieren hebben. Hierdoor schuren in de scheppingsindeling de mozaïeken van de verschillende primatenbaramins tegen de mozaïek van de mensen aan.5 Dit alles maakt de mens echter nog geen primaat. Vermeende evolutionaire verwantschap is echter per definitie geen afstamming. Volgens de naturalistische evolutie van de mens hebben de mensen een gemeenschappelijke voorouder met de primaten. Veel naturalisten geven zelfs aan dat we niet alleen een gemeenschappelijke voorouder met de primaten hebben, maar zelf ook primaten zijn.6 Wanneer deze vermeende menselijke evolutie uit de dieren juist is, dan is er geen enkele grond om mr. Van Meijeren hiervoor het woord te ontnemen. Dan zijn wij primaten en heeft Van Meijeren gelijk. Toch meen ik dat de voorzitter Van Meijeren terecht het woord ontnomen heeft. Iemand uitschelden voor primaat is ongepast, omdat we géén primaten zijn maar afstammelingen van Adam en Eva. Dit blijkt uit de eerste hoofdstukken van Genesis en de bijbehorende andere teksten uit de Bijbel. Schelden past niet in een (politiek) debat, omdat het debat daar op de inhoud gevoerd moet worden. Vanuit het klassieke scheppingsgeloof bezien heeft de voorzitter dus correct gehandeld.

Voetnoten

  1. Dat blijkt ook uit een video die sindsdien viral gaat via social media: https://www.youtube.com/watch?v=FS-OBemBTQ4. De politie heeft gevraagd te stoppen met het delen van deze video’s op het internet, daarom slechts de bovenstaande verwijzing.
  2. https://nos.nl/artikel/2474350-zes-jongens-opgepakt-na-duwen-man-op-spoor-in-amsterdam-zuidoost.
  3. Het woordelijke verslag van het debat is hier te vinden: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/78#60467cb3. Het debat is hier terug te kijken: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/racisme-en-discriminatie-de-politieorganisatie.
  4. Ik kies hier voor ‘verwant’ bij gebrek aan een beter woord. ‘Overeenkomsten’ dekt de lading niet helemaal. Ik bedoel met verwant hier in ieder geval geen liniear-biologische afstamming in de genealogische zin van het woord. Met dank aan dr. Gerdien de Jong die mij op dit punt uitdaagde in een Twitterdiscussie, heb ik dit stukje tekst aangepast.
  5. Het is binnen de baraminologie, een creationistisch classificatiesysteem, onduidelijk hoeveel baramins er zijn van de primaten. Zie wat dr. Todd C. Wood hierover zegt als het gaat om de ‘apes’ (mensapen): http://toddcwood.blogspot.com/2020/08/how-many-ape-kinds-are-there.html. Ik gebruik liever het Engelse woord ‘apes’, dan het Nederlandse woord ‘mensapen’ omdat in het laatste woord een evolutionaire vooronderstelling lijkt schuil te gaan.
  6. Hier hield bioloog prof. dr. Patrick Reygel onlangs nog een verhaal over, voor het programma de Universiteit van Vlaanderen: https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/stammen-de-mensen-af-van-de-apen. Zie bijvoorbeeld ook deze bijdrage van bewegingswetenschapper drs. Bart Klink: http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/108-stammen-wij-van-apen-af#1.