Home » politiek

Categoriearchief: politiek

Een ‘onafhankelijk’ stemadvies van SGP-voorman mr. Kees van der Staaij

Vandaag stemmen we voor Provinciale Staten, Waterschap en (indirect) voor de Eerste Kamer! Belangrijk dat er ook op medisch ethisch terrein een afweging moet worden gemaakt! We zouden zeggen: Stem biddend en weloverwogen.

“Veel etnische Hongaren geven als soldaat hun leven voor de Oekraïense zaak” – Reactie van Lorens Knap op Ton de Jong

Op mijn artikel over Hongarije (RD 31-1) kwam een kritische reactie van Ton de Jong (RD 9-2). Ik onderschrijf met hem dat Gods Woord „een licht op ons pad” moet zijn. En nimmer heb ik gezegd dat Hongarije zonder zonde is. Wel is het jammer dat De Jong mijn woorden over zwart-witredenaties alleen maar bevestigt. Er is slechts ruimte voor enkele kanttekeningen. Omdat De Jong de nadruk op Oekraïne legt, zal ik dat ook doen.

Hoe afkeurenswaardig Poetins inval ook is, de oorlog in Oekraïne is niet vanzelfsprekend een oorlog tussen goed en kwaad. Dit komt niet alleen door de bedenkelijke rol van de Verenigde Staten en de Europese Unie bij de regeringsverandering in 2014, maar ook door de houding van Oekraïne zelf. Vele etnische Hongaren geven op dit moment namelijk als soldaat hun leven voor de Oekraïense zaak. Het offer dat de Hongaren brengen, is hiermee in feite groter dan dat van de andere Europese landen. De dank van Oekraïne bestaat echter uit het discrimineren van diezelfde etnische Hongaren. Desondanks hielp Hongarije meer dan een miljoen Oekraïense vluchtelingen.

Het bovenstaande bewijst dat het verwijt dat Hongarije geen vluchtelingen wil opnemen uit de lucht gegrepen is. Hongarije helpt graag, maar wel op goede gronden. Illegaal een land binnenkomen is geen goede grond. Niet luisterend naar de adviezen van Hongarije, heeft de EU zelf het vluchtelingenprobleem onnodig complex laten worden.

Ook is het een misverstand dat het Memorandum van Boedapest een soort NAVO-verdrag zou zijn. De betrokken landen (Rusland, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk) beloofden inderdaad de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren. Echter, bij problemen dienen de Verenigde Naties geconsulteerd te worden. En dat is maar goed ook, want het risico op een wereldoorlog is anders huizenhoog.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije, Reformatorisch Dagblad 52 (280): 32.

Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor

Hongarije is nagenoeg het enige land in Europa dat ervan getuigt een christelijke natie te zijn. Toch heeft het land enorme kritiek te verduren, zelfs vanuit christelijke hoek. Is dat terecht? Wat beweegt Hongarije in zijn beslissingen op het politieke toneel?

Duizend jaar geleden is Hongarije als christelijke natie gesticht. Het weet wat het van West-Europa kan verwachten. Bij de invasie door de Mongolen van Dzjengis Khan in 1241 gaf West-Europa niet thuis. Bij het Verdrag van Trianon, na de Eerste Wereldoorlog, verloor Hongarije twee derde (!) van zijn grondgebied. Toch is Hongarije in 2004 tot de Europese Unie (EU) toegetreden. Het heeft zich qua identiteit ontwikkeld tot een christelijke soevereine staat met het gezin als hoeksteen van de samenleving.

De EU heeft zich ook ontwikkeld, maar dan tot een antichristelijk machtsblok met links-liberale normen als tot universeel verklaarde maatstaf. Onder de belofte van individuele vrijheid bepaalt de EU wat gewenst sociaal gedrag is. Wie niet meewerkt, wordt gestraft dan wel gecanceld. Hiermee ontneemt de EU haar lidstaten de eigen soevereiniteit en identiteit. Ze verwordt zo tot een dictatuur.

Zwart-wit

Het is dan ook geen wonder dat de EU in botsing komt met een conservatieve staat als Hongarije. Samenwerking met de EU betekent voor Hongarije ook oppassen voor te grote afhankelijkheid van die EU. Het land heeft echter het volste recht om eigen geopolitieke keuzes te maken. Samenwerking met andere economische grootmachten is daarom logisch en noodzakelijk.

Hierbij is de wereld niet in witte en zwarte vlakken te verdelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Hongarije banden onderhoudt met Rusland en China. Hongarije is zelfs voor zijn energievoorziening bijna geheel afhankelijk van Rusland. Ook qua opvattingen staat het conservatieve Rusland dichter bij Hongarije dan de EU. De kritiek op Hongarijes houding tegenover de oorlog in Oekraïne geeft aan hoe moeilijk de EU de eigen koers van haar lidstaat kan verteren. Dit terwijl premier Orbán de brute inval in Oekraïne beslist heeft afgekeurd.

Geen heilig boontje

Welk belang heeft Hongarije erbij om de geopolitieke machtsspelletjes van de VS en de EU mee te spelen? Het land constateert dat de door machtswellust gedreven EU het gevoel voor realiteit kwijt is: Energiesancties werken juist in het nadeel van de EU. De EU is bereid van Europa een schuldenmaatschappij te maken om Oekraïne te helpen. Oekraïne is echter geen heilig boontje. Neem alleen al de discriminerende houding richting de Hongaarse minderheid daar. Recent voorbeeld is de subregio Munkács, waar verschillende schoolhoofden zijn ontslagen vanwege hun Hongaarse achtergrond. De blinde solidariteit met Oekraïne mag dus best genuanceerd worden.

De luxe van het rijke Nederland om alles zwart-wit te zien en het opgeheven vingertje veelvuldig te gebruiken, heeft Hongarije niet. Het land heeft te maken met complexe politieke situaties, waarbij wijsheid en pragmatisme noodzakelijk zijn. Een voorbeeld is vluchtelingenhulp. De EU moedigt illegale immigratie aan en wil lidstaten verplicht stellen deze migranten op te nemen. Hongarije wil voorkomen dat de criminaliteit toeneemt en zijn culturele identiteit verloren gaat, zoals we zien gebeuren in bijvoorbeeld Zweden en Duitsland. Het land heeft daarom het programma Hungary Helps, dat vluchtelingen (vooral christenen) bij voorkeur in de eigen regio helpt.

De EU kan haar irritatie over conservatieve soevereine staten niet verbergen en zoekt daarom telkens naar een stok om Hongarije te slaan. Een voorbeeld is het (deels) niet vrijgeven van miljarden euro’s aan steun vanwege een tekortschietende rechtsstaat en vermeende corruptie. Deze beschuldigingen zijn echter politiek gemotiveerd.

George Soros

Wat betreft de rechtsstaat beroept de EU zich op rapporten van zogenaamd onafhankelijke ngo’s als Transparancy International en Freedom House. Dit zijn echter politieke speeltjes van George Soros, die ze financieel steunt. Deze steenrijke EU-lobbyist heeft door zijn ”open society”-doelstellingen het woord soevereiniteit uit het woordenboek geschrapt. Via opiniepeilingen worden specialisten in het veld bevraagd. Een groot deel van hen blijkt direct of indirect gelinkt te kunnen worden aan de Central European University (CEU), een universiteit die door Soros is opgericht. De EU citeert dus gewoon uit eigen (net)werk.

De EU maakt zich alleen druk om verkeerd besteed geld als het haar eigen macht bedreigt. Hongarije beschuldigen van corruptie wijst daarom op meten met twee maten. Immers, economisch wanbeleid in Zuid-Europa is beloond met het opkopen van schulden. Ook heeft de EU geen moeite met het schenken van miljarden euro’s aan het corrupte Oekraïne, terwijl de ”Qatargate” laat zien dat de EU zelf ook niet vrij van corruptie is.

In Nederland zijn er ook christenen die menen het christelijke Hongarije de les te moeten lezen. Niet alleen zijn zij blind voor het gif van de EU, ze beseffen ook niet dat Nederland alleen nog in naam een democratische rechtsstaat is. De rechters behoren grotendeels tot één politieke partij. De ogenschijnlijk onafhankelijke NPO is een links liberaal bolwerk geworden. Er worden voorbereidingen getroffen om kritische politieke partijen en omroepen te cancelen. Kinderen worden ‘mishandeld’ met lhbti-ideologie. Gods recht wordt zeer met voeten getreden. Wie durft Hongarije dan nog te veroordelen?

Lorens Knap heeft al eerder over deze kwestie geschreven op deze website. Zijn eerste artikel verscheen hier onder de titel: ‘EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk’. Zijn tweede artikel verscheen hier en had als titel: ‘Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen’. Een ander artikel was ‘Veroordeling van Hongaarse wet door resolutie’ en dit verscheen hier. En als laatste reageerde Lorens Knap nog op uitlatingen van prof. dr. Ad de Bruijne (hier).

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor, Reformatorisch Dagblad 52 (258): 28-29 (artikel).

Debat in de Tweede Kamer over Transgenderwet ‘in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van vermelding van geslacht in de akte van geboorte’

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte‘. Op 21 november 2021 diende Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66)1 een amendement, een wijziging op een wetsontwerp, in waardoor het mogelijk wordt dat kinderen jonger dan zestien jaar zonder tussenkomst van de rechter hun geslachtsregistratie wijzigen.2 Daarmee zou volgens het amendement ook de noodzaak van een deskundigenverklaring voor alle personen vervallen. Morgen (dinsdag 27 september 2022) wordt hier in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over gedebatteerd. Wie zijn de sprekers en wanneer is het te volgen? Gebed gevraagd voor een goede vertolking van het christelijke geluid!

Morgenavond wordt er gedebatteerd over de Transgenderwet. Wat is het kompas van de bewindslieden?

Geen onschuldige maatregel

Dit is geen onschuldige maatregel’, schreef drs. Elise van Hoek (NPV) over dit wetsvoorstel in het boek ‘Transgenderisme in Bijbels perspectief’.3 Dat is nog zacht uitgedrukt. Om een campagne te voeren tegen deze Transgenderwet en de mogelijke consequenties kwam GenderTwijfel met een manifest.4 Publicist en historicus dr. Bart Jan Spruyt schreef een goed onderbouwd stuk, dat ook op deze website werd geplaatst, om christenen te informeren.5 Eerder was hij al te gast bij Family7 om te spreken over de Transgenderwet.6 De argumenten hoeven we hier niet te herhalen. Het is verstandig dat dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer met goede onderbouwing verwezen wordt naar de prullenbak. Het oordeel (‘onverplicht advies’) van de Raad van State is, in de huidige vorm, uiteindelijk afwijzend.7 Alle informatie die nodig is ter voorbereiding van dit debat is hier te vinden.

Debat

Zoals gezegd zal morgen 27 september 2022 in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over dit wijzigingsvoorstel. Het debat start om 18:30 uur en zal duren tot 22:30 uur (of daarna).8 De aftrap wordt gedaan door mr. C.G. (Kees) van der Staaij van de SGP. Hij krijgt 25 minuten om zijn standpunt inzake het wijzigingsvoorstel uiteen te zetten. Hieronder in een tabel de volledige sprekerslijst en het aantal minuten spreektijd.

Volgorde Naam Fractie Spreektijd
1. Dr. R. (Roelof) Bisschop SGP 25 minuten
2. Drs. O.R. (Olaf) Ephraim Groep Van Haga 10 minuten
3. L.M. (Lisa) van Ginneken D66 15 minuten
4. Mr. M. (Michiel) van Nispen SP 8 minuten
5. Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt Omtzigt 10 minuten
6. Mr. L.M.J.S. (Lilian) Helder PVV 7 minuten
7. Mr. M.H. (Mirjam) Bikker ChristenUnie 12 minuten
8. Mr. S. (Songül) Mutluer PvdA 10 minuten
9. Drs. E.M. (Lisa) Westerveld GroenLinks 8 minuten
10. Mr. U (Ulysse) Ellian VVD 12 minuten
11. C.A.M. (Caroline) van der Plas BBB 10 minuten
12. M. (Marieke) Koekkoek LL.M Volt 6 minuten
13. Dr. P. (Pepijn) van Houwelingen FVD 15 minuten
14. Drs. R.W. (Raymond) Knops CDA 10 minuten
15. S.H. (Sylvana) Simons BIJ1 15 minuten
16. Drs. N.J.F. (Nicki) Pouw-Verweij JA21 10 minuten

We zien uit naar het debat en hopen (maar ook bidden) dat dit debat gevoerd zal worden op inhoud en niet op basis van onderbuikgevoelens. Een inhoudelijk debat over transgenderisme en wetswijzingsvoorstellen ten voordele van deze ideologie is hard nodig.9 We zijn daarom blij dat dit debat morgen gevoerd gaat worden. We bidden de politici morgen kracht, wijsheid, bewogenheid en standvastigheid toe!

Voetnoten

Bisschop stelt Kamervragen naar aanleiding van nieuwe leerlijn genderdiversiteit van COC en de doorontwikkeling daarvan

Vorige week trok een oproep van de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland de aandacht. COC Nederland riep docenten en andere bij de basisschool betrokken mensen op om mee te denken met (het doorontwikkelen van) de nieuwe leerlijn genderdiversiteit. Tweede Kamerlid dr. Roelof Bisschop van de SGP1 stelde op 31 maart 2022 Kamervragen aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma (MA).2 De minister heeft begrijpelijkerwijs nog niet gereageerd op de vragen van Bisschop.

Meedenken?

Pedagoog en projectleider Jeroen Horvers (MSc.) gaf aan dat hij, in zijn afgelopen diensttijd van 2,5 maanden, volop bezig is geweest om genderontwikkeling en seksuele ontwikkeling van kinderen in de basisschool goed in kaart te brengen. Volgens Horvers is het nu de tijd om samen met docenten aan de slag te gaan. Daarom is COC Nederland op zoek naar leerkrachten die samen met COC aan de slag willen gaan om ‘iets supermoois’ te ‘gaan neerzetten wat aansluit bij de onderwijspraktijk!’ Wat wordt er verwacht van de leerkrachten? Twee zaken. Allereerst ‘evalueren, experimenteren en verbeteren van de lessen voor groep 3 en 4 over seksuele- en genderdiversiteit bestaande uit de in 2021 ontwikkelde pilot genaamd Astra’.3 Ten tweede het ‘opzetten, meedenken, experimenteren, testen, evalueren en verbeteren van de lessen voor groep 5 en 6 over seksuele en genderdiversiteit’.4 Via Twitter vroeg ik de belangenorganisatie het volgende: “Is er ook ruimte voor meedenkende docenten die vanuit de Bijbel een andere visie hebben op of een iets andere leerlijn willen neerzetten dan de beoogde COC-leerlijn?” Tot op heden heb ik daar van COC Nederland geen antwoord op gekregen. Het zou goed zijn als docenten, die dichtbij de Bijbel willen staan en leven, betrokken zijn in dit project. Ook leerkrachten in het bijzonder onderwijs krijgen vragen over genderdysforie en transgenderisme.5 Het is daarom goed dat leerkrachten zijn toegerust om hier vanuit een Bijbelse visie aandacht aan te kunnen geven. Uiteraard vanuit een liefdevolle en bewogen pastorale houding en rekening houdend met de gevoeligheden rond dit thema! Dat is niet hetzelfde als met meel in de mond spreken, maar juist de leerlingen helder, duidelijk en liefdevol wijzen op wat de Schrift zegt over het man- en vrouw-zijn en welke verstoringen er zijn opgetreden sinds de zondeval.

Kamervragen

SGP’er dr. Roelof Bisschop, die namens deze partij hoeder is van de portefeuille onderwijs, heeft (ook) vragen bij deze nieuwe leerlijn en de doorontwikkeling daarvan.6 In het document met de Kamervragen aan de minister stelt hij een zestal vragen. Hij stelt ook vragen over de voorbeeldlessen en handleidingen voor de leerkrachten zoals weergegeven in de pilot Astra. Na de eerste vraag of de minister bekend is met het voornemen van COC stelt hij in de tweede vraag hoe de minister denkt over het feit dat COC wil meegeven dat het ‘helemaal niet raar is dat kinderen zich de ene dag een jongetje kunnen voelen en de andere dag een meisje’. Bisschop: “Vindt u, gelet op de huidige professionele en wetenschappelijke kennis van de (ontwikkelings)psychologie, dat scholen zich voldoende rekenschap geven van de intense identiteitsvragen waar leerlingen mee kunnen worstelen als ze vooral meegeven dat het prima is dat ze een fluïde genderidentiteit hebben? Ziet u dit ook als indicatie dat scholen onvoldoende oog hebben voor de sociale en psychische veiligheid van deze specifieke groep leerlingen?” De derde vraag van de politicus gaat over het beperkt voorkomen van situaties van ‘genderincongruentie – of dysforie en non-binaire of fluïde genderidentiteit’. We moeten daarom niet net doen of dit de gangbare en reguliere praktijk zou zijn. De minister wordt gevraagd of hij dit acceptabel vindt. In de vierde vraag vraagt de SGP’er zich af of deze aanpak van COC ‘de psychische integriteit van kinderen voldoende eerbiedigt’, dat geldt zeker in deze ontwikkelingsfase. De minister wordt gevraagd of hij ook ziet dat deze teksten ‘zonder nadere duiding op gespannen voet staan met de zorgplicht voor sociale en psychische veiligheid op school’. De vijfde Kamervraag van dr. Bisschop gaat over het regeerakkoord. In het regeerakkoord wordt volgens Bisschop gesteld dat er ‘geen ruimte mag bestaan voor materiaal dat in strijd is met de waarden van de rechtsstaat’. Gaat de onderwijsinspectie dit lesmateriaal van COC onderzoeken en ook de scholen die dit materiaal gebruiken? De laatste vraag van Bisschop gaat over de subsidiëring van dergelijk materiaal. Bisschop: “Hoe controleert u dat het COC geen subsidie gebruikt voor het ontwikkelen van lesmethoden?

Ten slotte

Wanneer er geen Bijbelgetrouwe docenten meedenken wordt het COC-materiaal eenzijdig. In het materiaal zal dan nauwelijks tot geen rekening gehouden worden met de christelijke normen en waarden. Het is goed dat dr. Roelof Bisschop Kamervragen heeft gesteld. Christelijke schoolbesturen, directeuren en leerkrachten moeten zich blijvend bezinnen op alternatief lesmateriaal waarin het onderscheid tussen genderdysforie én transgenderisme duidelijk gemaakt wordt.7 Of dit al voor de basisschool geschikt is of pas ingezet moet worden in het voortgezet onderwijs moet het onderwerp van discussie zijn. Mijn voorkeur heeft het voortgezet onderwijs of, als dit toch op de basisschool bespreekbaar gemaakt moet worden, de hoogste groepen van de basisschool.

Voetnoten

Debuut op de kandidatenlijst voor SGP Overbetuwe – Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aanstaande woensdag 16 maart 2022 is het een bijzondere dag voor Nederland. Dan kan het Nederlandse volk kandidaten (ver)kiezen voor de raad van honderden gemeenten. Dit jaar ook mijn debuut op de kandidatenlijst van de SGP Overbetuwe. Stemt u ook op een van de (lokale) christelijke partijen?

Luchtfoto uit de jaren 1920-1940 van Elst (Gelderland), Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Bron: Wikipedia.

Christelijke politieke partijen

De bekendste christelijke politieke partijen zijn natuurlijk degenen die ook landelijk operatief zijn. Dat zijn CDA, ChristenUnie en SGP. Maar lokaal zijn er ook andere christelijke partijen actief, zoals Jezus Leeft in diverse gemeenten, de Christelijke Arbeiderspartij (CAP) in Bunschoten, de Protestants-Christelijke Groepering (PCG) in Buren, de Protestants-Christelijke Groepering (PCG) in Wijk bij Duurstede, de Gereformeerde Beginsel Partij (GBP) in Ede, Krachtig Urk en Hart voor Urk in Urk, Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) in Oldebroek, de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) in Steenwijkerland,  en de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) in Waddinxveen.1 Stemt u ook op een van deze partijen? Het is goed dat het christelijk geluid ook op lokaal niveau in ’s lands vergaderzalen wordt gehoord.

SGP Overbetuwe

Afgelopen week viel de kandidatenlijst van de gemeente Overbetuwe op de mat. Op de vijftiende plaats van de SGP Overbetuwe, als lijstduwer, wordt mijn naam weergegeven. Het is de SGP in Overbetuwe helaas nog niet gelukt om in de gemeenteraad te komen. Wellicht dit jaar?

Op de website allecijfers.nl worden grafieken weergegeven van de opkomst van de bevolking van gemeente Overbetuwe.2 Hierboven een screenshot van deze grafiek en een screenshot van de huidige zetelaantallen. We zien dat de gemiddelde opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 55% is. Voor kleine partijen met een trouwe achterban is dat gunstig. De grootste partij is het CDA, een vanouds christelijke partij, met 9 zetels in de huidige raad. De ChristenUnie heeft 1 zetel in de huidige raad en is daarmee de kleinste partij. CDA is met 9 zetels ruim de grootste. Gevolgd door D66, Gemeentebelangen Overbetuwe en GroenLinks met alle drie 4 zetels. De VVD heeft 3 zetels, BurgerBelangen Overbetuwe en PvdA allebei 2.

Laten we hopen en bidden dat de christelijke partijen zo groot blijven en dat de SGP de komende tijd haar achterban ook kan vertegenwoordigen in de raad. Waarom SGP?3 Op de cover van het maartnummer van ‘De Banier’, het ledenmagazine van de SGP, staat: ‘SGP strijdt voor het behoud van christelijke waarden’. Bijbelgetrouwe politiek is van levensbelang, want Gods geboden en richtlijnen zijn goed voor alle mensen.

Voetnoten

Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn

De transgenderwet die op de agenda van de Tweede Kamer staat, geeft een nieuwe definitie van wat een man of vrouw is. Niet de biologie maar iemands overtuiging is doorslaggevend. Dat heeft verstrekkende gevolgen.

De nieuwe transgenderwet die demissionair minister Sander Dekker heeft voorgelegd (de Tweede Kamer vergadert hierover volgens de huidige planning komende maand) moet het verder vereenvoudigen om juridisch van geslacht te veranderen. De verklaring van een arts of psycholoog dat er sprake is van een duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren, is niet langer nodig. Bovendien vervalt de leeftijdsgrens, zodat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen.

Mannen en vrouwen zijn verschillend, wat lichamelijk is terug te zien in geslachtscellen, chromosomen, hormonen en uiterlijke kenmerken. In de gezondheidszorg wordt steeds meer ontdekt hoe belangrijk het is om bij onderzoek en behandeling onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Maar voor alle mensen geldt dat onze gedachten en gevoelens een relatie met ons lichaam hebben. Mensen zijn één geheel; lichaam en psyche zijn nauw verweven. Als we ons dat bewust zijn, helpt dat om mee te leven met mensen die een sterke tegenstelling tussen hun lichaam en gevoelens ervaren. Je bent een man maar voelt je vrouw, of omgekeerd (genderdysforie). Waar vroeger travestiet of transseksueel hiervoor gangbare benamingen waren, is dat nu het woord transgender. De gevoelde tegenstrijdigheid kan een grote last zijn en veel verdriet veroorzaken.

Een kleine uitstap: we hebben het hier dus niet over intersekse (of DSD), een aangeboren aandoening. Deze problematiek laat ik hier verder rusten.

Genderdiversiteit

Zorgvuldige aandacht voor genderdysforie is dringend nodig. Dat mensen met gendersdysforie een diepgaande wens hebben van het andere geslacht te zijn, onderstreept dat iemands geslacht ertoe doet.

Dit staat haaks op een tegenbeweging die het geslacht juist relativeert. Er zouden geen twee geslachten zijn, maar meerdere genders. Er is een prisma aan termen ontstaan, zoals genderqueer, bigender, pangender en genderfluïde. Deze woorden moeten duidelijk maken dat gender en geslacht vloeiend (fluïde) zijn, niet met biologische kenmerken te duiden zijn maar slechts zijn gefundeerd in de beleving van het individu.

De transgenderwet die minister Dekker neerlegt, staat niet op zichzelf, maar is een uitvloeisel van internationale belangen. Wereldwijd worden SOGI-wetten ingevoerd. SOGI staat voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Deze wetgeving legt vast dat er geen medische diagnose van genderdysforie meer nodig is, geen hormonale therapie of operatieve ingreep en geen verandering in uiterlijk om van geslacht te veranderen. De realiteit van man of vrouw zijn bestaat alleen nog in het hoofd van de persoon die zegt man of vrouw te zijn. Je kunt je dus een vrouw noemen, maar een penis hebben. Of zeggen dat je een man bent, maar je eigen kind baren.

De toenemende druk op de transgenderzorg geeft in dit opzicht te denken. Op dit moment staan zo’n 5000 personen met genderdysforie op een wachtlijst voor behandeling. Dat zijn steeds vaker jonge kinderen, drie keer zo veel meisjes als jongens. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat kinderen jonger dan zestien jaar de vermelding van hun geslacht laten veranderen. Kinderen en jongeren zijn echter beïnvloedbaar, door vrienden of sociale media. Ze kunnen gevolgen en risico’s op de lange termijn van ingrijpende beslissingen nog niet goed overzien. Het is bekend dat genderdysforie bij de meeste kinderen vanzelf verdwijnt. Maar een meisje dat zichzelf al op jonge leeftijd wettelijk, en daarmee ook sociaal, presenteert als jongen, wordt belemmerd in het later alsnog onbevangen aanvaarden van het geboortegeslacht. Hier komt bij dat het wetsvoorstel het mogelijk maakt ouders bij het besluit tot geslachtsaanpassing uit te schakelen. Dit is roekeloos en een onaanvaardbare ontkenning van de verantwoordelijkheid van ouders in de ontwikkeling van hun kind.

Zelfidentificatie

Deze wetswijziging maakt zelfidentificatie mogelijk. Geslacht wordt een ”label” dat je zelf kunt kiezen. Of dat label strijdig is met de biologie, doet er niet toe.Daarmee wijzigt de wettelijke definitie van wat een man of een vrouw is. Biologie erodeert en culturele opvattingen over wat het betekent man of vrouw te zijn, worden ondermijnd. Wie het transgenderdebat volgt of er zich in mengt, merkt de dwingende tot zelfs agressieve argumentatie, die geen ruimte laat voor tegenspraak.

Toch kunnen we dit niet laten gebeuren. Zeker voor kinderen en jongeren draagt deze ontwikkeling eraan bij dat ze zich verward voelen over hun plaats in de wereld. Transgender zijn wordt in de media afgeschilderd als hip en cool. Maar er is niets cools aan als volwassenen het voor jongeren lastiger maken hun overgang naar de volwassenheid te maken of hen mede onderdompelen in een identiteitscrisis.

Geslacht doet ertoe. Dit ontkennen of uitvlakken in wetgeving en beleid tast de unieke waardigheid van mannen en vrouwen aan. Een regering met twee christelijke partijen zou dit niet mogen laten passeren.

De auteur schreef al eerder een opiniestuk over deze kwestie. Dit artikel is ook op deze website geplaatst en hier te vinden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Hoek-Burgerhart, E. van, 2021, Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn, Reformatorisch Dagblad 51 (218): 32-33 (artikel).

Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding

De Finse politicus, Päivi Maria Räsänen, is in opspraak geraakt vanwege haar uitspraken over praktiserende homoseksualiteit. Voor deze ‘overtreding’ wordt zes jaar gevangenisstraf geëist. Op grond van de Bijbel wijst Räsänen homoseksualiteit af. De aanklacht gaat over een in 2019 geschreven tweet, een talkshow via de radio uit 2019 en een boekje over seksualiteit uit 2004. Räsänen geeft aan onschuldig te zijn en voelt zich gesterkt door de gebeden van christenen wereldwijd. Ondertussen zijn de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst in het geding. Waar gaat het heen met Europa?

Exterieur van het Finse parlementsgebouw in Helsinki. Bron: Wikipedia.

Levensloop

Päivi Räsänen (1959) in 2021. Bron: Screenshot uit verhelderingsfilm van ADF International.

Päivi Räsanen (1959) is sinds 1995 parlementslid voor Kristillisdemokraatit, Finse partij voor Christen-democraten, en was van 2011 tot en met 2014 Fins minister van Binnenlandse Zaken. Van 2004 tot en met 2015 was ze voorzitter van de bovengenoemde christendemocratische partij. Räsänen is sinds 1985 getrouwd met theoloog en predikant dr. Niilo Räsänen en samen hebben ze vijf kinderen en zes kleinkinderen. Päivi Räsanen heeft een medische achtergrond, ze volgde een opleiding tot arts. Ze schreef zeven boeken, waarvan er enkelen in het Engels zijn vertaald. De politicus staat bekend om haar uitgesproken conservatieve standpunten en is regelmatig in het nieuws hierover. In 1989 schreef ze bijvoorbeeld met samen met haar man Niilo en de creationisten Leif Nummela (MA), dr. Nigel Cameron en dr. Pekka Reinikainen een boek over abortus met als titel ‘Uuden lääketieteen uhrit’, wat vertaald kan worden met ‘Slachtoffers van nieuwe medicatie’. Verder kent haar bibliografie een boek over euthanasie en een brochure over homoseksualiteit.1

Tweet

Op 17 juni 2019 tweette Räsänen over de Helsinki Pride 2019 in de Finse hoofdstad.2 Ze hekelde het feit dat de Finse Lutherse Kerk officieel partner was van dit LHBTIQ+-festival. Volgens haar is het openlijk promoten van homoseksuele praxis in strijd met de Bijbel. Daarom deelde ze bij deze tweet een screenshot met een Finse Bijbel, opengeslagen bij Romeinen 1:24-27 (zie foto hieronder).3 Ook andere uitspraken via de ‘Social Media’-platformen Instagram, Facebook en Twitter zijn tegen het zere been. Door deze tweet werd ze in november 2019 urenlang verhoord door de politie. De politie drong aan op het verwijderen van de tweet. Räsänen: “Tijdens politieverhoren werd ik gevraag of ik ermee instemde mijn tweet binnen twee weken in te trekken. Ik zei dat ik daar niet mee eens kon zijn. En zal dat nu ook niet zijn.” Op social media blijft ze, ook nu, verdedigen dat haar leerstellingen over homoseksualiteit in lijn zijn met de kerk van alle eeuwen.

Aanklacht

De Finse procureur-generaal, Raija Toiviainen, klaagde de voormalig minister van Binnenlandse Zaken aan vanwege de bovenstaande tweet, een pamflet en een (of enkele) talkshows. Het pamflet, met het thema seksuele ethiek, had als titel: ‘Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen‘, wat vertaald kan worden als ‘Man en vrouw schiep hij hen – Homorelaties dagen het christelijk mensbeeld uit’, de eerste woorden zijn rechtstreeks ontleend aan de Bijbel (Genesis 1:274).5 In december 2019 was Räsänen te gast bij een radiotalkshow om te spreken over ‘Mitä Jeesus ajatteli homoista?‘, wat vertaald kan worden met ‘Wat vond Jezus van homo’s?’.6 In dit interview gaf ze aan dat ze alleen ruimte ziet voor een huwelijk tussen man en vrouw. Nu is ze voor de rechter gedaagd vanwege haar opvattingen over homoseksualiteit en de Bijbel. Ze is beschuldigd van drie ‘haatmisdrijven’ (‘hate crimes’) tegen homoseksuelen. De procureur-generaal geeft aan dat er na twee jaar onderzoek voldoende bewijsmateriaal verzameld is om een strafproces op te starten. De uitspraken zouden ‘denigrerend en discriminerend zijn voor homoseksuelen’ en ‘hun gelijkheid en waardigheid schenden’. Volgens de procureur-generaal zouden hiermee ‘de grenzen van vrijheid van meningsuiting en godsdienst zijn overschreden’ en zullen de uitspraken van Räsänen ‘waarschijnlijk tot onverdraagzaamheid, minachting en haat leiden’. De aanklacht tegen haar uitspraken in een televisieprogramma van 2020 over huwelijk en seksualiteit zijn vervallen.7 De opmerking was volgens de procureur-generaal wel kleinerend voor homoseksuelen, maar niet genoeg om een strafrechtelijke vervolging in gang te zetten. Räsänen is tijdens het proces al drie keer verhoord door de politie. Voor ieder aanklacht riskeert ze maximaal twee jaar gevangenisstraf. Dat komt neer op in totaal maximaal zes jaar gevangenisstraf.

DE AANKLACHTEN OP EEN RIJ

1. Aanklacht tegen uitspraken in 2004 uit het pamflet ‘Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen’ over huwelijk en seksualiteit.
2. Aanklacht tegen uitspraken in 2019 op Twitter uitgesproken tegen het partnerschap tussen de Finse Lutherse Kerk en Helsinki Pride 2019.
3. Aanklacht tegen uitspraken in 2019 in een radioprogramma over ‘Jeesuksesta, joulusta ja homoista’, ‘Jezus, Kerst en homo’s’.

Interieur van het Finse parlementsgebouw in Helsinki. Bron: Wikipedia.

Onschuldig

Räsänen gaf vorige week donderdag aan verrast, zo niet geschokt, te zijn door dit besluit om een aanklacht in te dienen. De politicus geeft aan onschuldig te zijn: “Ik beschouw mijzelf niet schuldig aan het bedreigen, belasteren of beledigen van een groep mensen. Deze leerstellingen zijn allemaal gebaseerd op wat de Bijbel zegt over huwelijk en seksualiteit”. Volgens de christenpoliticus komt dit Bijbelse onderwijs over huwelijk en seksualiteit ‘voort uit liefde, niet uit haat’. “De kernboodschap van het geloof, met genade en verzoening, is gebaseerd op de christelijke kijk op de mensheid als het gaat om schepping en zondeval.” Räsänen ondersteunt de (gelijk)waardigheid en mensenrechten van homoseksuelen omdat ‘de christelijke kijk op de mens gebaseerd is op de inherente (gelijk)waardigheid van alle mensen’. De politicus gelooft dat God alle mensen gelijkwaardig heeft geschapen, alle mensen zijn waardevol. Voor haar is dit een belangrijk uitgangspunt om christelijke politiek te bedrijven. Ze vindt het ook belangrijk dat christenen gebruik maken van het fundamentele recht om hun mening te uiten. “Hoe meer christenen zwijgen over controversiële thema’s, hoe smaller de ruimte voor de vrijheid van meningsuiting wordt.” In deze zaak zal het erop aankomen of het toegestaan is om in Finland te getuigen van Bijbelse leerstellingen en overtuigingen te hebben die mogelijk ingaan tegen de morele consensus. Räsänen wordt in de rechtszaak bijgestaan door ADF International, een organisatie die zich inzet voor religieuze vrijheid.8 Volgens Paul Coleman, uitvoerend directeur van ADF International, gaat deze zaak om de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting en dat zonder angst of censuur. Volgens Coleman is deze zaak erg belangrijk, niet alleen voor Päivi Räsänen zelf maar ook voor Finland en Europa. Zijn we werkelijk veilig en is onze meningsuiting werkelijk vrij als we gepakt kunnen worden op een tweet, een radiotalkshow of een brochure die meer dan zestien jaar (!) geleden werd geschreven?9

Losgeslagen Europa?

Reliëfkaart van Europa. Bron: Wikipedia.

Welke geest waait er rond in Europa? Hongarije wordt flink aangepakt omdat het opkomt voor het traditionele gezin.10 In Duitsland werd ds. O. Latzel de mond gesnoerd omdat hij opkwam voor het traditionele huwelijk en zich uitsprak tegen praktiserende homoseksualiteit. In Nederland wordt de oudgereformeerde predikant ds. A. Kort gestalkt, bedreigd en daarmee het leven zuur gemaakt, ‘slechts’ omdat hij verdedigde dat homoseksuele praxis in strijd is met Gods scheppingsorde en daarom als zonde moet worden uitgebannen.11 Reformatorisch onderwijs ligt onder vuur omdat het anders denkt dan de moderne mens over huwelijk en seksualiteit. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden te bedenken. Eerder schreef ik al dat LHBTIQ+ een samenlevingsobsessie lijkt te worden. Iedereen die zich durft uit te spreken tegen praktiserende homoseksualiteit, of andere vormen van seksuele praxis buiten het traditionele huwelijk, wordt de mond gesnoerd, belachelijk gemaakt of openlijk bedreigd. Een droevige toestand! Homoseksuele praxis moeten we, op grond van de Bijbel, als zonde bestempelen en dit moet derhalve worden bestreden.12 Iedere christen moet tegen elke zonde die in hem huist (of het nu hebzucht, blasfemie, overspel of haat betreft) strijden. Wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen (Johannes 8). Maar de Heere Jezus roept ook op om heen te gaan en niet meer te zondigen. Wie homoseksuele (of andere) gevoelens heeft, die hij of zij niet mag uiten, draagt een groot kruis met zich mee. Ik heb erg veel respect voor mensen met homoseksuele gevoelens die celibatair (willen) leven. Hoewel tegen alle zonde gestreden moet worden, mag dit nooit leiden tot haat en geweld tegen de zondaar. Haat en geweld tegen de LHBTIQ+-gemeenschap mag nooit getolereerd worden en moet te allen tijde bestreden worden. In Europa lijkt men nu niet meer te willen weten van een strijden tegen de zonde. De zonde moet toegelaten en zelfs openlijk gepromoot worden. Ieder die zich, op Bijbelse gronden, uitspreekt tegen homoseksuele praxis wordt bedreigd, voor de rechter gedaagd of openlijk aan de schandpaal genageld. Niets kan en mag de LHBTIQ+-ideologie in de weg staan. Bemoedigend dat Päivi Räsänen zich blijft uitspreken voor het Bijbelse getuigenis en daarnaast de persoon met homoseksuele (of andere) gevoelens in liefde wil omringen. Omdat ieder mens, krachtens Gods schepping, gelijkwaardig is en waardevol. Laten we haar nood in gebed bij onze Schepper brengen!

Voetnoten