Home » Genealogie » Tweede doopinschrijving van Metje van Meerten (1825-1895)

Tweede doopinschrijving van Metje van Meerten (1825-1895)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Metje van Meerten (1825-1895) weergegeven.1 Metje werd op 29 juli 1825 geboren en is gedoopt op 2 augustus 1825.2 Zij was een dochter van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 11. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. De eerste doopinschrijving lijkt te vermelden dat Metje op 31 juli is gedoopt. Dit beschadigde stukje wijst toch duidelijk 2 augustus aan. Zie voor de andere doopinschrijving: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-metje-van-meerten-1825-1895/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.