Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Doopinschrijving van Gerrit van Meerten (1830-1834)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit van Meerten (1830-1834) weergeven.1 Gerrit werd geboren op 30 augustus 1830 en is gedoopt op 3 oktober 1830. Hij was een zoon van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje2 Verwoert (1797-1845).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 1 Doop-, trouw- en lidmatenregister, 1745-1832, Folio 108. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Ook wel Marritje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.