Home » Genealogie » Overlijdensakte van Henrik van Meerten (1766-1830)

Overlijdensakte van Henrik van Meerten (1766-1830)

Overlijdensakte van Henrik van Meerten (1766-1830) uit de Burgerlijke Stand van de Stad Gouda.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Henrik van Meerten (1766-1830) weergegeven.1 Op 27 september 1830 om tien uur in de ochtend verscheen Dirk Karel van Meerten (1804-1886) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de stad Gouda om aangifte te doen van het overlijden van zijn vader. Dirk Karel was vijf en twintig jaar oud en predikant der Hervormde Gemeente. Hij deed de aangifte samen met Cornelius Catharinus Krom (1798-1864)2, twee en dertig jaar oud en notaris van beroep. Beide getuigen woonden te Gouda. De aangifte werd gedaan voor wethouder Adrianus van Bergen. De aangevers verklaarden dat Henrik op 14 september 1830 om elf uur in de ochtend in de leeftijd van vier en zestig jaar is overleden. Hedrik was rustend leraar der Hervormde Gemeente van beroep en woonden op de Oosthaven. Hij is geboren te Arkel en woonachtig in Gouda. Hij was getrouwd met Anna Barbara Schilperoort (1778-1853), twee en vijftig jaar oud en vader van de eerste comparant (Dirk Karel). Hedrik is overleden in het huis met nummer A31 op de Oosthaven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Gouda, overlijdensakten, 1830, aktenummer 368. Te raadplegen via de website van het Streekarchief Midden-Holland: www.samh.nl.
  2. Henrik was een oom van Cornelius Catharinus. Cornelius Catharinus was namelijk een zoon van Elisabeth Esther van Meerten (1770-1838).