Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 66

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 66

“Joncker Johan van Abcoude van Merthen den twede soon van Jonc. Errenst van Abcoude van Merthen van jofferou Gerritie Grauwers was een wijs geleert edelman nocs jons sijnde meende sijn vader hem geestelijk te maeken en was van die sin niet maer hoopte dat de vader voor sijn geleerthijt een goet offisre voor hem soude verwerven, als hij dede. Want de vorst Bischop vande Lande en Bisdom Uijteregt, maekte hem stadthouder vander Horst, ende Raet van sijn vorstelicke genade dat hen een groot opkomen was want hij seer gesien en geestindert was bij sijn vr. genade volgens sijn geleertheijt troude tot sijn huijsvrouw jofferou Maria van Cuijlenburgs, dochter van Joncker Gerrit den in Heer van Cuijlenburgs.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.