Home » Seksuele gerichtheid » Sportpark ‘De Haar’ te Randwijk herdenkt het einde van de zondvloed met de regenboog(vlag)

Sportpark ‘De Haar’ te Randwijk herdenkt het einde van de zondvloed met de regenboog(vlag)

De regenboog is bij uitstek het teken van Gods trouw.1 Het teken van zonde en genade. Het teken van oordeel en behoud. God beloofde met de regenboog dat hij deze hele wereld nooit meer door water zou (ver)oordelen.2 In deze tijd staat de regenboog voor iets anders. Men wil niet meer van een (wereldwijde) zondvloed weten. De regenboog is het teken geworden van gebrokenheid en verwarring. Zo is het teken door God niet bedoeld.3 Iedere keer dat het symbool van de regenboog verschijnt moeten we dus denken aan het einde van de zondvloed. De regenboogvlag wapperde deze week ook in de top van de vlaggenmast van Sportpark ‘De Haar’ te Randwijk. Heel goed om mensen bewust te laten worden van de Bijbelse geschiedenis.

De regenboogvlag op het Sportpark ‘De Haar’ te Randwijk. Foto genomen door Jan van Meerten op 1 juli 2021.

Het dorp Randwijk is een klein dorp in de gemeente Overbetuwe.4 Het telt ongeveer 1465 inwoners. Het dorp heeft een eigen voetbalvereniging E.M.M. Randwijk.5 Deze voetbalvereniging maakt gebruik van het Sportpark ‘De Haar’. Onlangs is er ook een nieuw dorpshuis gerealiseerd op het terrein. Een multifunctionele accommodatie waar ook schietvereniging ‘De Treffers’ en het peutercentrum gebruik van maken.6 Links voor het gebouw staat een vlaggenmast en in de top van deze mast wapperde afgelopen week de regenboogvlag. Als peuters vragen naar het ‘waarom’ van die vlag, wat zeggen we dan? Wijzen we onze kinderen op de oorspronkelijke betekenis van de regenboog en de mogelijkheid van bekering en het leven naar Gods richtlijnen? Of gaan we mee in de seksuele revolutie en moeten de peuters geconfronteerd worden met uitwassen van de seksuele revolutie en de gebrokenheid van het bestaan? Iedere ouder zal daar anders over denken. Wat het antwoord ook zal zijn, de oorspronkelijke betekenis van de regenboog wijzigt daarmee echter niet. Een regenboogvlag herinnert ons daarom blijvend aan het einde van de zondvloed. De boodschap van de regenboog is er een van zonde en genade. God is getrouw!

Een wapperende regenboogvlag als boodschap van zonde en genade. Foto genomen door Jan van Meerten op 1 juli 2021.

Voetnoten

  1. Over de betekenis van de regenboog kunnen we lezen in Genesis 9:13-16 (SV): “Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken; Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is.”
  2. Neemt niet weg dat er plaatselijke overstromingen zullen blijven tot het einde van deze wereld. De regenboog en Gods belofte is een argument voor het wereldwijde karakter van de zondvloed. Wanneer de zondvloed lokaal zou zijn geweest zou God gelogen hebben óf zijn belofte hebben gebroken.
  3. Al eerder schreef ik over regenboogvlaggen of -tassen en de zondvloed. Zie: https://oorsprong.info/ikea-wijst-met-de-regenboogtas-op-de-zondvloed-een-boodschap-van-zonde-en-genade/ en https://oorsprong.info/op-witte-donderdag-herdacht-de-stevenskerk-in-nijmegen-het-einde-van-de-zondvloed/.
  4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Randwijk.
  5. https://www.emm-randwijk.nl/.
  6. https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Projecten/Multifunctionele_accomodatie_Randwijk.