Home » Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers » Framing van een scepticus naar aanleiding van een kort verslag van het congres over transgenderisme

Framing van een scepticus naar aanleiding van een kort verslag van het congres over transgenderisme

Afgelopen week bezocht ik de conferentie over transgenderisme van het platform ‘Bijbels Beraad M/V’. Donderdagavond publiceerde ik een kort verslag daarvan op de websites van Fundamentum1 en Logos Instituut2. Op de Facebookpagina van Logos Instituut, dat soms meer weg heeft van een atheïstisch vitriool, verschenen enkele reacties. Voor een scepticus schoot één slotzin in het verkeerde keelgat. Een gestrekt been was de reactie. Hieronder mijn korte verdediging.

In het verslag3 staat de volgende zin, ik citeer:

Een andere casus zou de framing die nu aan de gang is rond Hongarije en de daarop volgende politieke rel kunnen zijn.

De scepticus reageert:

Heerlijk. Even laat Jan van Meerten zijn masker vallen en komt zijn (voor niemand zo verassende) homohaat naar buiten. Ik vraag me af hoe de kinderen en kleinkinderen van Jan van Meerten gaan oordelen over Jan van Meerten.

De scepticus slaat op meerdere punten hier de plank mis. Ten eerste ben ik altijd open geweest over mijn standpunt inzake LHBTIQ+.4 Dat ik mijn ‘masker’ laat ‘vallen’ is daarmee luchtledige borrelpraat. Ten tweede gaat het bij de casus Hongarije niet om ‘homohaat’ maar om seksuele opvoeding aan kinderen en jongeren, daaronder valt ook bescherming van kinderen (en jongeren) tegen pedofilie. Ten derde is er bij mij geen sprake van ‘homohaat’, maar een willen leven naar Gods geboden. Dat laatste gaat met vallen en opstaan. Wij mensen zijn namelijk ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ (HC vraag 8) en iedere dag die we leven komt niet door ons goede gedrag maar door Zijn (algemene) genade. Bewogenheid met de homo (of andere LHBTI’ers) of de medemens in het algemeen is niet hetzelfde als het goedkeuren van praktiserende zonden. Werkelijke bewogenheid wil dat mensen gewaarschuwd worden tegen zonden én dat hun zielenheil zwaar weegt. Dat geldt niet alleen voor zonden op het gebied van seksualiteit, maar voor alle zonden tegen een heilig, rechtvaardig en goeddoend God. Bewogenheid met de mens, zoals de Heere Jezus dat deed in Johannes 8. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen, maar ook: ga heen en zondig niet meer.5 Het in bewogenheid waarschuwen tegen praktiserende zonden mag nooit én dan ook nooit leiden tot ‘homohaat’ of geweld tegen mensen met een andere seksuele gerichtheid. Ten vierde is deze opinie, welke gebaseerd is op Gods Woord, niet gevoelig voor het oordeel van mijn kleinkinderen (die ik gelukkig (nog niet) heb ziende op de leeftijd van onze kinderen) of andere mensen. Elke opinie die we hebben en handeling die we verrichten, hebben of verrichten we voor Gods aangezicht (Coram Deo). Het is dus niet belangrijk hoe mensen over onze opinies en ons gedrag oordelen, maar hoe God daarover oordeelt. Mensen het bos in sturen door gedrag goed te keuren dat lijnrecht tegen Zijn geboden ingaat, zal door Hem afgekeurd (lees: veroordeeld) worden. Overigens heeft de scepticus in het verleden, zoals hij zelf aangaf, de spot gedreven met mensen met een homoseksuele gerichtheid. Wat zouden zijn kleinkinderen (als hij die heeft of mag krijgen), maar vooral God Zelf, daarvan vinden? Spot, hoon, smaad en geweld tegen mensen met een andere seksuele gerichtheid is wat mij betreft te allen tijde verwerpelijk en niet alleen omdat momenteel het transgenderisme als ideologie, dat soms terecht en soms als framingsinstrument gebruikt wordt, ‘hot’ is.

Het is jammer dat deze scepticus, die ook academicus is, zich laat leiden door indianenverhalen over dit gevoelige onderwerp. Laten we elkaar niet framen, maar open het gesprek voeren. Op de studiedag heb ik critici ontmoet die dat wel kunnen. Gelukkig!

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/bijbels-beraad-m-v-belegt-een-studiedag-rond-transgenderisme/.
  2. https://logos.nl/bijbels-beraad-m-v-belegt-een-studiedag-rond-transgenderisme/.
  3. https://oorsprong.info/bijbels-beraad-m-v-belegt-een-studiedag-rond-transgenderisme/.
  4. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/hongarije-wil-ouderschap-voor-man-en-vrouw-verankeren-in-de-grondwet/.
  5. Zie ook: https://oorsprong.info/bert-luijendijk-van-stem-van-krimpen-wil-stedenband-tussen-krimpen-aan-den-ijssel-en-kiskoros-verbreken/.