Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (22) De grafzerk van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (22) De grafzerk van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De tweeëntwintigste bijdrage in deze serie gaat over de grafzerk van Dirck van Meerten (?-1568) en Bertha van Eck van Panthaleon (?-1531).

Over de grafsteen van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon hebben we al eens geschreven op de website ‘Oorsprong’. 3 Op de steen staat, volgens Van Hangest d’Yvoy, te lezen: “Ao DNI. 1568. DEN 20 DACH. DECEMBRIS STARF DERCK VAN MEERTEN. Ao 1531 DEN 7. DACH SEPTEMBR STERFT JOFFER BERTA VA EK. SYN HUISVROUW.” We zien in het midden het wapens van Van Meerten en Van Eck van Panthaleon. Aan de linkerkant: Van Meerten en Van Eck. Aan de rechterkant: Van Eck en Van Meeckeren.4

Uitleg: Dirck van Meerten was een zoon van Dirck van Meerten en Christina van Eck van Panthaleon.5 Bertha van Eck van Panthaleon was een dochter van Johan van Eck van Panthaleon en Aleid van Meeckeren.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Dat artikel is hier te vinden: https://oorsprong.info/grafzerk-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1530-en-christina-van-eck-van-panthaleon/.