Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (23) De grafzerk van Bartholomeus van Eck van Panthaleon (?-1541) en Katrijn van Meerten (?-1534)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (23) De grafzerk van Bartholomeus van Eck van Panthaleon (?-1541) en Katrijn van Meerten (?-1534)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De drieëntwintigste bijdrage in deze serie gaat over de grafzerk van Bartholomeus van Eck van Panthaleon (?-1541) en Katrijn van Meerten (?-1534).

Over de grafsteen van Bartholomeus van Eck van Panthaleon en Katrijn van Meerten hebben we al eens geschreven voor De Baron.3 Op de steen staat, volgens Van Hangest d’Yvoy, te lezen: “INT JAER OS HEERE MVC XLI DE XXII SEPTEB. STARF BARTOLOMEUS VA ECK IN ‘T JAER MVC XXXIV DE XXVI MEERT STERFT CATRYN VA MEERTEN SYN WIJF” We zien in het midden het wapens van Van Eck van Panthaleon en Van Meerten. Aan de linkerkant: Van Eck en Van Cuijck. Aan de rechterkant: Van Eck en Van Meeckeren. Van Hangest d’Yvoy heeft hier wapens omgewisseld. Het wapen Van Cuijck moet rechts staan en Van Meeckeren juist links.

Uitleg: Bartholmeus van Eck van Panthaleon was de zoon van Johan van Eck van Panthaleon en Aleid van Meeckeren. Katrijn van Meerten was de dochter van Gevert van Meerten en Christina van Cuijck.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Dat artikel is hier te vinden: https://oorsprong.info/achtergronden-bij-de-grafsteen-van-bartholomeus-van-eck-en-katrijn-van-meerten-te-ingen/.