Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (19) Het rouwbord van Catharina van Brakell (?-1691)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (19) Het rouwbord van Catharina van Brakell (?-1691)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De negentiende bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Catharina van Brakell (?-1691).

Het rouwbord van Catharina van Brakell was te vinden in kerk van Ingen. De tekst op het rouwbord luidt “O. 17 Novb 1691”. In het midden zien we in een gedeeld schild de familiewapens Van Brakell en Van Goltsteijn. Catharina was getrouwd met Adriaan Johan van Goltsteijn (?-1684).3 Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Brakell, Tempier, Van Meerten en Van den Bosch. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Van Millinck, Vaeck, Van Bremt en Van Wees.

Uitleg: Catharina van Brakell was een dochter van Johan van Brakell en Hendrike van Millinck. Vader Johan was een zoon van Lodewijk van Brakell en Catrina Tempier. Opa Lodewijk was een zoon van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.4 Oma Catrina was een dochter van Gerard Tempier en Helena van den Bosch. Moeder Hendrike was een dochter van Johan van Millinck en Margarita Vaeck. Opa Johan was een zoon van Lambrecht van Millinck en Anna van Bremt. Oma Margarita was een dochter van Hendrick Vaeck en Anna van Wees. Deze lijn komt overeen met de kwartierstaat die op deze website is gepubliceerd.5

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Zijn rouwbord wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/spitten-in-het-wapenboek-van-maximiliaan-louis-van-hangest-dyvoy-17-het-rouwbord-van-adriaan-johan-van-goltsteijn-1684/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
  5. Dez kwartierstaat is hier te vinden: https://oorsprong.info/een-laat-17e-eeuwse-kwartierstaat-en-het-geslacht-van-meerten/.