Home » Betuwse streekgeschiedenis » Schets van de grafsteen van Gijsbert van Hardenbroek (?-1608) in ‘Kwartierstaten met wapenafbeeldingen van leden van de familie Van Hardenbroek’

Schets van de grafsteen van Gijsbert van Hardenbroek (?-1608) in ‘Kwartierstaten met wapenafbeeldingen van leden van de familie Van Hardenbroek’

In Het Utrechts Archief wordt een document bewaard met daarin een schets van de grafsteen van Gijsbert van Hardenbroek (?-1608). De titel van het document luidt: ‘Kwartierstaten met wapenafbeeldingen van leden van de familie Van Hardenbroek, overwegend naar grafmonumenten en daarop staande teksten in Utrechtse kerken, 1378-1794, overwegend ingekleurd, samengesteld ca. 1800’. Een nuttig werkje.1

Gijsbert van Hardenbroek ligt begraven in de kerk van het Betuwse Rijswijk. Daar is de grafzerk nog steeds te bezichtigen.2 Scan 7 en 8 van het bovengenoemde document geven informatie over of een schets van de grafzerk. Scan 7 bevat een klein kaartje met daarop informatie, dezelfde tekst als op de grafsteen te lezen is. Namelijk dat Gijsbert van Hardenbroek, Maarschalk van Abcoude en Eemland, overleden is in het jaar 1608. Gijsbert is begraven ‘op het choor in de kerk te Rijswijk (Gelderland)’. Als bronnen wordt in dit werk verwezen naar het wapenboek van E. van Engelen, ‘Grafs en wapenen der kerk van Uytrecht’ en de collectie Van Hangest D’Yvoy en diens handschrift ‘Liber epitaphiorum’. De hier besproken schets komt uit de collectie Van Hangest D’Yvoy.

Op de grafsteen is, volgens de schets, de volgende tekst te lezen:

”Int jaer ons Heere Jesu Christi Duijsent ses’ hondertenachi stert Joncheer Gijsbert van Hardenbroeck Maarschalk van Abcoude ende Eemland.”

Links boven deze tekst zien we het familiewapen Van Hardenbroek. Rechts boven zien we het familiewapen Van Bemmel. Met als helmteken een zittende hond. Van Hardenbroek was kort daarvoor getrouwd met Bertha van Bemmel, vandaar het familiewapen Van Bemmel op de grafsteen. Bertha was de dochter van Heijmerick van Bemmel en Anna van Meerten.3 De schetst komt uit de collectie Baron d’Yvoy en is Eigendom van mr. W.J. Royaards Ia Ham (1829-1897).

Voetnoten

  1. Bron: https://hetutrechtsarchief.nl/component/maisinternet/?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miview=inv2&milang=nl&micode=1010&minr=45798362.
  2. https://oorsprong.info/de-tiende-jaargang-van-de-nieuwsbrief-hkko-over-de-genealogie-van-het-geslacht-van-meerten/ en https://oorsprong.info/anna-van-meerten-in-een-oude-dame-in-een-nieuw-jasje-een-herinneringsboekje-aan-de-restauratie-van-de-nederlands-hervormde-kerk-van-rijswijk-gld/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.