Home » Genealogie » De tweede jaargang van het ‘Algemeen Nederlandsch Familieblad’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

De tweede jaargang van het ‘Algemeen Nederlandsch Familieblad’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

De tweede jaargang van het ‘Algemeen Nederlandsch Familieblad’ verscheen in 1885. Het is het ‘Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Begelkunde, enz.’. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’ voor. Hieronder worden ze weergegeven.

Roelof van Meerten

In het eerste nummer komt een artikel ‘Leenboek van Gelderland’ voor (pagina 30). Hierin staat dat Roelof van Meerten met 5 morgen lands in den Yngenrebroeck beleend is geworden. In welk jaar dat gebeurde wordt niet duidelijk.1

Ernst

In het zesde nummer verschijnt een artikel onder de titel ‘Uittreksels uit de huwelijksregisters der stad Wijk bij Duurstede’ (bladzijde 184-185). Het is geschreven door J.F. Croockewit. We vinden daar dat Jonker Ernst van Abcoude van Meerten in Augustus 1616 getrouwd is met Juffrouw Lucia van Rhede (Reede).2

Voetnoten

  1. Waarschijnlijk gaat het om hetzelfde stuk land als hier genoemd: https://oorsprong.info/leenaktenboek-over-vijf-morgen-land-te-ingen-een-bruikbaar-puzzelstuk/.
  2. Zijn huwelijksinschrijving hebben we ook op deze website gepubliceerd: https://oorsprong.info/huwelijksinschrijving-van-ernst-van-abcoude-van-meerten-en-lucia-van-rhede/.