Home » Evenement » Rondom het congres 2022 (6): Verwarring over de organisatie

Rondom het congres 2022 (6): Verwarring over de organisatie

Er is wat verwarring rondom de organisatie van het congres van 22 oktober 2022. In het Reformatorisch Dagblad wordt melding gemaakt van het feit dat Logos Instituut dit congres organiseerde. Op diverse websites wordt echter melding gemaakt van drie organisaties. Hoe zit het nu?

Het Reformatorisch Dagblad deed verslag van de uitstekende lezing van prof. dr. ir. Gert Kema over schimmels. Dit verslag wordt elders op onze website samengevat. In de opening maakt de verslaggever melding dat Logos Instituut de organisator van het congres is. Op verzoek is dit in de webversie van het artikel aangepast in ‘Logos Instituut samen met Geloofstoerusting en Fundamentum’.1 Op Altenoweb werd dit congres gezien als van Logos Instituut en getypeerd als ‘hetzelfde congres [als] in 2019’.2 De verwarring is zelfs Logos Instituut niet ontgaan. Deze creationistische organisatie sprak vanmorgen in haar nieuwsbrief er zelfs van dat ze ‘de gehele organisatie van het congres (…) voor haar rekening [heeft] genomen’. Omwille van duidelijkheid en transparantie willen we in dit artikel vertellen hoe de organisatie gegaan is én zo de verwarring wegnemen. De meest correcte verwoording is namelijk dat ‘Fundamentum, Geloofstoerusting én Logos Instituut’ de organisatie voor hun rekening hebben genomen. Hierbij aantekenend dat Kees en Albert (van Logos Instituut) de uitvoerend-organiserende taken (dus de uitvoering van het fysieke congres) op zich hebben genomen en ook een deel van de voorbereidend-organiserende taken. Organiseren is namelijk veel meer dan fysiek uitvoeren alleen.

Het organiseren van een congres vereist veel tijd en aandacht. Daarom beginnen we met Fundamentum al vroeg met de opzet van het congres.3 De sprekers benaderen we al erg vroeg. Op 7 januari 2022 nodigden we de sprekers uit om te spreken voor het bovengenoemde congres. We wilden daarbij een mix van verschillende vakgebieden, met het liefst academici die expert zijn binnen hun vakgebied als sprekers. Je wil namelijk niet het verwijt krijgen dat er mensen spreken over onderwerpen waar ze eigenlijk (op academisch niveau) geen verstand van hebben.4 Uiteraard voorkomen je dan nog steeds geen uitglijders, maar het geeft de lezing wel een meer solide basis. Zo is de mix ontstaan die u hoogstwaarschijnlijk gehoord hebt in de livestream.5 Tegelijkertijd maken we in deze termijn al de pagina klaar waarop mensen zich kunnen aanmelden.6 De sprekers waren geregeld! Dat is een goed begin, want zonder sprekers kun je geen congres organiseren. De aanmeldingen kwamen sindsdien druppelsgewijs binnen.7 Door alle zorgen en ernstvolle omstandigheden rond ons lieve zoon Jarco konden we weinig aandacht besteden aan het congres. Maar, zo hoopten we, als onze zoon in de zomervakantie weer thuis is, dan kunnen we er nog flink mee aan de slag. De Heere beschikte echter anders. Onze zoon veranderde door een hersenbloeding (caverneuze malformatie) in een niet meer aanspreekbaar kind en hij overleed na vier dagen op 20 juli 2022. Hij werd op 26 juli 2022 begraven.8 Na de begrafenis namen we ons voor om de week erop weer wat aan het congres te doen. We wilden immers dat er genoeg mensen zouden komen luisteren. Twee weken voordat onze zoon overleed hadden we al wel de locatie kunnen regelen waar het congres zou plaatsvinden (De Bron, Hardinxveld-Giessendam). In de week voor zijn overlijden hadden we ook al prijsafspraken gemaakt. De derde organisatorische hobbel was hiermee genomen. In die tijd hadden we ook al met Marcel Vroegop van Geloofstoerusting contact gezocht met de vraag of hij de livestream wilde organiseren en bedienen. Helaas beschikte de Heere in de verdere organisatie óók anders. Drie dagen na de begrafenis van onze zoon kwam ik (Jan van Meerten) vanwege ernstig hartfalen veroorzaakt door mijn spierdystrofie in het ziekenhuis terecht. We besloten de resultaten van de onderzoeken en het verdere verloop van de ziekte af te wachten, met in het achterhoofd het congres af te blazen als er geen betering zou optreden.

Op 12 augustus 2022 stuurde Erika de Stigter ons een WhatsApp-bericht. Ze wilde het congres graag in de agenda van de nieuwste Bijbelvast (het blad van Logos Instituut) vermelden, maar door alle omstandigheden wist ze niet of het congres nog wel door zou kunnen gaan. We gaven aan dat alles onzeker is en dat we het congres waarschijnlijk zouden (moeten) afblazen. Erika gaf uiteindelijk als tip om Kees van Helden (van Logos Instituut) te benaderen, met het verzoek de verdere organisatie en uitvoering op zich te nemen. Er hoefde immers niet veel meer geregeld te worden alleen de reclame vóór en de uitvoering ván het congres. Afblazen zou jammer van alle energie zijn die er tot nu toe in de organisatie was gestoken. Op 24 augustus 2022 was er via WhatsApp een tweede contactmoment met Kees van Helden om te komen tot een belafspraak. Op 26 augustus 2022 hadden we deze belafspraak. De verdere organisatie en uitvoering hebben we toen overgedragen aan Kees en Albert Holtvluwer, met als kanttekening dat, als de Heere het leven en de gezondheid zou geven, ik (Jan van Meerten) het openingswoord zou willen doen, om daarna weer naar huis te gaan en in de chat van de livestream actief te zijn. Zo konden we toch nog een steentje bijdragen aan de organisatie. Helaas beschikte de Heere ook hierin anders. De week voor het congres moesten we, vanwege toenemende hartritmestoornissen, opnieuw naar het ziekenhuis. Een openingswoord en bezoek aan het congres zou te belastend zijn geweest. Gelukkig was Kees van Helden bereid om alsnog het openingswoord te verzorgen. Toen kwam 22 oktober 2022! De Heere heeft ons de kracht gegeven om het hele congres via de livestream te kunnen volgen en actief te kunnen zijn in de chat. Ook na afloop konden we diverse vragen beantwoorden en zijn we ondertussen bezig met het uitwerken (in artikelvorm) van de feedback. Wie heeft het georganiseerd? Om verwarring te voorkomen: Fundamentum (de voorbereidende organisatie), Geloofstoerusting (de livestream) en Logos Instituut (deels de voorbereidende en hoofdzakelijk de uitvoerende organisatie). We zijn Kees en Albert nogmaals zeer dankbaar dat zij de verdere organisatie en uitvoering op zich wilden nemen, al hebben we er moeite mee gehad om de naam Logos Instituut verbonden te zien worden aan dit congres. De Heere hele die pijnlijke wond die er geslagen is en Hij vergeve het zondige dat ons elke keer weer aankleeft.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2022'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2022‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum, Geloofstoerusting en Logos Instituut en gehouden op 22 oktober 2022.

Voetnoten

  1. https://www.rd.nl/artikel/995688-prof-kema-schimmels-zijn-deel-van-gods-onzichtbare-schepping.
  2. Bron: https://alteno.wordpress.com/2022/10/28/hans-hoogerduijn-rekolonisatie/. Dit laatste is volledig incorrect, het congres had een andere opzet, een andere organisatie én daarmee een andere uitvoering.
  3. Zo hebben we hier op de computer de opzet al gereed van het congres 21 oktober 2023 en zijn we zelfs al begonnen met het uitnodigen van de sprekers.
  4. Zie bijvoorbeeld de constatering van student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom aangaande een eerder congres van Logos Instituut: https://willemjanblom.wordpress.com/2019/11/11/op-het-logoscongres-heerst-een-ongezonde-sfeer/. Ik ben (op basis van uitlatingen van Augustinus en Voetius, die hopelijk op deze website nog nader uitgewerkt kunnen worden) van mening dat zijn kritiek op dit punt terecht is als het gaat om veel creacongressen in het algemeen.
  5. En anders is deze livestream hier nog terug te luisteren: https://oorsprong.info/livestream-congres-2022/.
  6. www.oorsprong.info/congres.
  7. Bij de overdracht waren er ongeveer 30 aanmeldingen.
  8. De rouwdienst is hier te beluisteren: https://oorsprong.info/rouwdienst-en-begrafenis-jarco-van-meerten-2015-2022/.