Home » Genealogie » Overlijdensakte van Ronald van Meerten (1959-1960)

Overlijdensakte van Ronald van Meerten (1959-1960)

Overlijdensakte van Ronald van Meerten (1959-1960) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Ronald van Meerten (1959-1960) weergegeven.1 Op 11 januari 1960 verscheen Hendrik Frederik Brenker voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om aangifte te doen van het overlijden van Ronald. Hendrik Frederik was vier en vijftig jaar oud, technisch opzichter van beroep en wonende te Amsterdam. Hij verklaarde dat Ronald op 7 januari 1960 om negen uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van zeventien dagen. Hij was geboren te Amsterdam en woonachtig te Amsterdam. Ronald was een zoon van Karel van Meerten (1929-1999)2 en Alida Wilhelmina Lötjen (1930-2011). Karel was glazenwasser van beroep en Alida Wilhelmina zonder beroep. Het echtpaar woonde te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1960, aktenummer 93. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Karel was de zoon van Bartus van Meerten (1905-1970) en Christina van Zetten (1902-1965). Zie: https://oorsprong.info/persoonskaart-van-bartus-van-meerten-1905-1970-te-amsterdam/.