Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1835-1875)

Overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1835-1875)

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit van Meerten (1835-1875) weergegeven.1 Op 1 maart 1975 verscheen Rimke de Jongh (±1836-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Amsterdam om aangifte te doen van het overlijden van Gerrit. Rimke was negen en dertig jaar oud, bode van beroep en woonachtig aan de Geesstraat. Hij deed de aangifte samen met Hendrik Obermann (1835-?), veertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Gerrit op 27 februari 1875 om drie uur ’s nachts is overleden in de leeftijd negen en dertig jaar. Hij is overleden in het huis Oostrum, kanton 4, buurt 77 nummer 126. Gerrit was machinist van beroep en woonde te Amsterdam aan de Voorburgsmal H. 59. Gerrit was geboren te Utrecht en getrouwd met Gerarda Johanna Frijlink (1834-1911).2 Hij was een zoon van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1875, aktenummer 1630. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-van-meerten-1835-1875/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.